letbaner.dk  
 
Om foreningen
Forside > Om foreningen  
Forside
Om foreningen
Kontakt
Medlemskab
Bestyrelsen
Dokumenter
Publikationer
Plancheudstilling
Trafikgruppen
Forbehold
Tilbage
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om foreningen Letbaner.DK
 

Letbaner.DK arbejder upartisk på at formidle viden og forslag om miljørigtig kollektiv trafik ud fra erfaringer fra ind- og udland med fokus på letbaner.

Foreningen består af kollektivt trafikkyndige uden tilknytning til hverken interessenter eller politiske partier. Vi arbejder helt frivilligt og uafhængigt. Økonomisk har vi en begrænset støttet fra kontingenter.

Vi ønsker at bidrage til en både teknisk velfunderet og saglig debat omkring udviklingen af fremtidens trafik, som vi mener bør tage langt mere hensyn til klima og miljø i byerne.

Vi mener at batteeridrevne løsninger hverken er bæredygtige eller miljørigtige pga. batterierne, ligesom grøn energi trods vindmøller let kan blive en mangelvare i fremtiden.

Vi bør i fremtiden i højere grad lade os transportere kollektivt, og det kan kun realiseres frivilligt og bæredygtigt med attraktive løsninger, som letbaner, el-tog og el-busser uden batterier. Herved kan den individuelle transport med biler bedst mindskes til alles fordel.

Vi fokuserer på letbaner som et vigtigt værktøj hen imod "bedre byer", til gavn for borgere, erhvervslivet, trafikanter og ikke mindst klimaet, idet letbaner er en billig og stadig effektiv transportform på skinner.

 
Hvorfor dannede vi forening?

Foreningsstiftelsen i 2016 udsprang af ønsket om en mere formaliseret struktur, der kunne fremtidssikre Letbaner.DK og øge styrken i informationsarbejdet.

Det gav også mulighed for et bidrag til informationsarbejdet, som trafikgruppen tidligere betalte af egen lomme.

Desuden, og ikke mindst, for at samle interesserede medlemmer til møder, og derved vise vores berettigelse.

Hjemmesiden www.letbaner.dk er foreningens primære talerør, men vi informerer også via pressen, sociale medier, udstillingsmateriale, foldere og præsentationer.

Du kan læse om Letbaner.DK's bestyrelse her: Bestyrelsen

Du kan læse mere om den tidligere trafikgruppe her: Trafikgruppen

 

 


Billedet herover er fra centralstationen i Amsterdam.
Topbanneret er et billede fra den østtyske by Erfurt, der har hele tre gågader med letbaner.  

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret: 02.12.21