letbaner.dk  
 
Om foreningen
Forside > Om foreningen  
Forside
Om foreningen
Kontakt
Medlemskab
Bestyrelsen
Dokumenter
Publikationer
Plancheudstilling
Trafikgruppen
Forbehold
Tilbage
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om foreningen Letbaner.DK

 
Hvad er vores mål

Letbaner.DK består af kollektivt trafikkyndige, der arbejder frivilligt og uden tilknytning til interessenter eller politiske organisationer. Økonomisk har vi en begrænset indtægt fra medlemskontingenter.

Vi ønsker at formidle viden og forslag om miljørigtig kollektiv trafik ud fra erfaringer fra ind- og udland med fokus på letbaner, samt at bidrage til en både teknisk velfunderet, og en saglig debat omkring udviklingen af fremtidens trafik.

Foreningen mener at batteeridrevne løsninger hverken er bæredygtige eller miljørigtige pga. batterierne, men at hensigten om at tage hensyn til klima og miljø i byerne bedst kan varetages hurtigt og attraktivt med udbygning af flere letbaner i stedet for både metro og BRT.

Vi bør i fremtiden i højere grad lade os transportere kollektivt, og det kan kun realiseres frivilligt og bæredygtigt med et tæt net af attraktive trafikmidler uden batterier, så som letbaner, metro, el-tog og el-busser med køreledninger. Herved kan den individuelle transport med biler mindskes, uden at det går ud over den generelle mobilitet eller miljøet.

Vi fokuserer på letbaner som et vigtigt værktøj hen imod "bedre byer", til gavn for borgere, erhvervsliv, trafikanter og klimaet. Letbaner er sammenlignet med metro en billigere, attraktiv og stadig effektiv transportform som kan komme tættere på pendlernes mål.

 
Hvorfor dannede vi forening?

Foreningsstiftelsen i 2016 udsprang af ønsket om en mere formaliseret struktur, der kunne fremtidssikre Letbaner.DK og øge styrken i informationsarbejdet.

Det gav også mulighed for et bidrag til informationsarbejdet, som trafikgruppen tidligere betalte af egen lomme.

Desuden, og ikke mindst, for at samle interesserede medlemmer til møder, og derved vise vores berettigelse.

Hjemmesiden www.letbaner.dk er foreningens primære talerør, men vi informerer også via pressen, sociale medier, udstillingsmateriale, foldere og præsentationer.

Du kan læse om Letbaner.DK's bestyrelse her: Bestyrelsen

Du kan læse mere om den tidligere trafikgruppe her: Trafikgruppen

 

 


Vognen herover er en Siemens Combino på centralstationen i Amsterdam.
Topbanner er fra den østtyske by Erfurt med tre gågader for letbaner.
 

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret: 05.05.22