Letbaner.DK
 
Politikerne er ikke gode nok til at vælge
Nyhed 00618  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er letbaner?
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Næste


Enghave Station på Metrocityringen i København Foto: Letbaner.DK, d. 16.11.19

 

Politikerne er ikke gode nok til at vælge - infrastrukturprojekter

 
19.03.23

Det er vores omskrivning af Cowis overskrift i Altinget:
Politikerne er ikke gode nok til at forklare, hvorfor infrastrukturprojekter er nødvendige.

Altinget bragte d. 30.01.23 et debatindlæg, som blotlægger problemerne ved politikeres manglende indsigt ved valg af store infrastruktur projekter.

Vi citerer her de væsentligste dele af indlægget:

 
Negativ opmærksomhed

- Der har været masser af negativ opmærksomhed i forhold til de store infrastrukturprojekter de seneste år. Projekternes negative konsekvenser har fået lov til at overskygge de positive. Det er en skam, for Danmark har brug for løbende at udvikle sin infrastruktur, skriver Peter Hostrup Rasmussen, Mette Dalsgaard og Michael Knørr i Altinget.

Så længe der ikke er kø på motorvejen, forsinkelser på togene eller mangel på lokale transportmuligheder, så skænker de fleste af os ikke transportinfrastruktur en tanke - skriver Altinget.

- Negativ opmærksomhed har der til gengæld været masser af i forhold til de store infrastrukturprojekter de seneste år, hvor projekternes negative konsekvenser har fået lov til at overskygge de positive.

Det er en skam, for Danmark har, som ethvert andet land, brug for løbende at udvikle sin infrastruktur. Den styrker vores økonomiske og sociale relationer og øger nationens velstand.

De gode infrastrukturprojekter gør det lettere at færdes til og fra arbejde, virksomheder får nemmere ved at transportere varer og tjenesteydelser, og helt lokalt muliggør den, at vi kan komme nemt til skole, fritidsaktiviteter og indkøb - skriver Altinget.

 
Borgerne vil altid være skeptiske

- Årsagen til denne negativitet – særligt drevet af en skepsis blandt borgerne – er i vores optik, at vi ikke har været gode nok til at forklare, ’hvorfor’ projektet er nødvendigt.

Det har skabt et kedeligt mønster for debatten, der alt for hurtigt ender i tekniske skænderier om linjeføringer og miljøkonsekvensvurderinger, førend politikerne overhovedet har forklaret, hvorfor netop dette infrastrukturprojekt er med til at sikre Danmark en bedre fremtid.

Der er brug for, at vi hæver os op over de detaljerede, faglige diskussioner og supplerer med et solidt bud på det samlede billede - skriver Altinget.

 
Danmark har brug for en grøn mobilitetsplan.

- En plan der tager højde for klimakrisen, sikrer sammenhængskraften og har et langsigtet fremtidsperspektiv. En plan, der gør os i stand til at se det samlede billede og sætter det enkelte infrastrukturprojekt ind i en større kontekst, så ingen er i tvivl om, hvorfor vi gør det.

Med det udgangspunkt bliver diskussionerne mere konstruktive, når bagsiden af investeringerne åbenbarer sig. For intet infrastrukturprojekt kan se sig fri for negative konsekvenser - skriver Altinget.

 
En mobilitetsplan vil gavne den grønne omstilling

- De store projekter, som er på tegnebrættet nu, kommer til at kræve store mængder stål og beton og er både energikrævende og CO2-udledende. Når man ikke kan svare klart på, hvorfor man bygger, bliver det svært at se nødvendigheden af et nyt projekt, der for eksempel giver kortere rejsetid og mere tid til det, der skaber værdi.

Når det er sagt, er det naturligvis afgørende at føre projekterne ud i livet på den grønneste måde muligt, og det skal vi prioritere højt at investere og dygtiggøre os i - skriver Altinget.

 
Ikke godt når 'grønne' infrastrukturprojekter fravælges

- Når større infrastrukturprojekter fravælges, har det konsekvenser for økonomien, samfundet og sammenhængskraften i Danmark. Danskerne spilder i gennemsnit 77 millioner timer i trafikken svarende til 60.000 fuldtidsstillinger - skriver Altinget.

- En langsigtet mobilitetsplan vil derfor skabe værdi for samfundet og økonomien, men kan også være en hjørnesten i den grønne omstilling.

Tanken om grønne transportmuligheder leder os direkte videre til kollektiv transport, hvor der er behov for en grundig gentænkning af, hvordan vi bliver bedre til at udnytte dens potentiale - skriver Altinget.

 
Vi er ganske meget bagud

- Jo bedre vi udnytter den kollektive transport, des bedre vilkår for høj fremkommelighed og mindre trængsel på vejene. Alene når vi sammenligner Danmark med de øvrige nordiske lande kan vi konstatere, at vi er ganske meget bagud - skriver Altinget.

Illustration

- Overstående indikerer, at der også i Danmark bør være potentiale for øget brug af den kollektive trafik. Andres succes kan inspirere egne mål og handlinger – øvelsen går på at finde ud af hvordan.

Netop det er spørgsmålet: Hvordan et sådant potentiale skal forløses? Det er et glimrende eksempel på behovet for en langsigtet mobilitetsplan, der skal skabe muligheder, vækst og bidrage til den grønne omstilling - skriver Altinget.

 
Målet skal være klart defineret

- De foregående regeringer har ved mange lejligheder udtrykt ønske om at binde Danmark bedre sammen. Det er nødvendigt at indtænke infrastruktur i de ambitioner, når der skal tages politisk stilling til en ny vej for Danmark.

På samme vis som vi de seneste 30 år har afvejet fordele og ulemper ved andre store infrastrukturprojekter som de faste forbindelser over Øresund og Storebælt, udbygningen af motorvejsnettet og åbning af Metroen i København. Det er infrastruktur som hver dag giver værdi for mange borgere og virksomheder - skriver Altinget.

 
Grøn mobilitetsplan for Danmark

- Vision, mål og projekter bør samles i en grøn mobilitetsplan for Danmark, som anviser handling og gør os i stand til løbende at vælge og fravælge kommende projekter ud fra veldefinerede processer og kriterier.

Det er helt naturligt, at mange borgere reagerer med skepsis og modstand, når de præsenteres for projekterne på en måde, der lader alle forstå, at lige om lidt er løsningen på vej. Det føles herligt at være på vej, hvis man længes efter målet. Og det føles tilsvarende forkert at være på vej, hvis målet er uønsket eller uklart - skriver Altinget.

Tænk stort og tænk langsigtet,
slutter Cowi i Altinget.

 
/HB & NW, kilde: Altinget.dk d. 30.01.23

 


Andre nyheder:

20 år med Letbaner.DK

I 2003 holdt Letbaner.DK deres første stiftende møde og kan derfor fejre 20 års jubilæum i år. (19.03.23)

Høringssvar til metrolinje M5

Det er væsentlig hurtigere og mere bæredygtigt at anlægge en letbane i 5C's rute til Amager før M5.
(05.10.22, publ. 31.01.23)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
 

- Tanken om grønne transportmuligheder leder os direkte videre til kollektiv transport, hvor der er behov for en grundig gentænkning af, hvordan vi bliver bedre til at udnytte dens potentiale.

/Altinget.

 

Læs mere her:

Hidtil har fokus været på flere veje, baner og biler, men prioriteterne i samfundet er i forandring (Concito 09.03.23)
Debat, Cowi: Politikerne er ikke gode nok til at forklare, hvorfor infrastrukturprojekter er nødvendige
(Altinget d. 30.01.23)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold