Letbaner.DK
 
Valby-letbanen
Nyhed 00431  

Visualisering fra Elefantporten, 
	Carlsberg i Valby, af Billy O'Shea
Visualisering fra Elefantporten på Carlsberg,
af Billy O'Shea

 

Valby-letbanen

 
31.07.12
Kan være begyndelsen på et sammenhængende kollektivt trafiknet i København.

Københavns kommunes forslag til ny kollektiv trafik i Københavns sydvestkvarter indeholder bl.a. en metroafgrening mellem Metrocityringen, Sydhavnen og Ny Ellebjerg station samt en letbane mellem Ring 3 - Hvidovre Hospital - Hvidovre og det nye trafikknudepunkt ved Ny Ellebjerg station.

Men i forslaget er der ikke, hverken tids- eller linjeføringsmæssigt, taget hensyn til Valby lokaludvalgs forundersøgelse med tilhørende analyse af, at en videreførelse af denne letbane også vil løse trafikproblemerne for den allerede igangsatte byudvikling i Valby og på Carlsberg.

Samarbejde med Valby lokaludvalg

I 2011 fik Valby lokaludvalg udarbejdet en analyse af Atkins Danmark som dokumenterer, at en letbaneforbindelse er det bedste bud på en løsning af de trafikale udfordringer, som tusindvis af borgere i Valby og i det kommende Carlsberg-udviklingsområde står overfor.

Derfor bør Transportministeriet samarbejde med Valby lokaludvalg i det forestående udredningsarbejde om potentialerne ved bl.a. Ny Ellebjerg station som nyt trafikknudepunkt, med tilhørende analyser af mulige letbane- og metroudbygninger.

Dermed får ministeriet indblik og kommentarer til lokaludvalgets forundersøgelse. En forbindelse med Ny Ellebjerg station vil bliver særdeles attraktiv for Valby-letbanen med omstigningsmuligheder mellem de forskellige transportformer som f.eks. S-tog, fjern- og regionaltog, metro og busser.

Fra Ny Ellebjerg station ad Gl. Køge Landevej kan letbanen betjene området ved Grønttorvet, inden den følger en linjeføring forbi Toftegårds Plads, på tværs af Roskildebanen på en ny letbanebro, ad Gl. Jernbanevej – Valby Langgade – og gennem Carlsberg udviklingsområdet til metrocityringen ved Enghave Plads.

Da metrocityringen forventes åbnet i 2018, ville det være naturligt, at denne letbane bliver åbnet samtidig, som en vigtig tilbringerlinje til metrocityringen. Dermed behøver man ikke at afvente åbningen af metrostationen ved Ny Ellebjerg station i 2025.

En fremrykning af en letbaneløsning gennem Valby er også nødvendig, for at løse de aktuelle trafikproblemer og udnytte vejarealerne bedre, samt give yderligere kapacitet til den kollektive trafik ved en af byens flaskehalse.

Letbaner.DK foreslår endvidere, at letbanen fra Hvidovre hospital får en forbindelse til Ring 3 via Avedøre Havnevej - Avedøre Holme og Brøndby, fordi hospitalet skal betjene 460.000 borgere fra det sydlige København.

Flere og flere myter om letbaner afdækkes

Med den stigende interesse for letbaner i Danmark både af staten og kommunerne i Danmarks største byer, udarbejdes der for tiden en VVM-undersøgelse i Odense, og en forundersøgelse i Aalborg. Dertil kommer de allerede vedtagne letbaner på Ring 3 og i Aarhus, hvor man er langt i planlægningen.

Samtidig aflives gamle myter f.eks. om, at letbaner skaber barrierer i gaderne, som man ikke kan passere. Letbanearealer kan normalt passeres af både fodgængere og trækkende cyklister. De sinker heller ikke udrykningskøretøjerne, men bidrager tværtimod til, at de kan komme hurtigere frem ad letbanens areal. Sidst, men ikke mindst viser et internationalt dokument (Core Breif fra UITP) ,at letbaner skaber en meget mere sikker trafik, end den biltrafik, som de fortrænger.

(UITP information sheet, "Light Rail Transit – A Safe Means of Transport", skrevet af UITP Light Rail Committee Working Group “Safety and Accidents”. udgivet i Core Brief dec 2009)

/ME


Relaterede nyheder:

Letbaneforslag fra Valby Lokaludvalg

Det udarbejdede forslag er meget aktuelt i forbindelse med regeringens beslutning om en betalingsring i Hovedstadsområdet. (28.12.11)

Stor interesse for letbane i Valby

Næsten 80 var mødt op for at høre om Valbys letbaneplaner til et offentligt møde på Carlsberg. (13.03.11)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Derfor bør Transportministeriet samarbejde med Valby lokaludvalg i det forestående udredningsarbejde om potentialerne ved bl.a. Ny Ellebjerg station som nyt trafikknudepunkt.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Pressemeddelelse fra Valby Lokalvalg(PDF)
alternativ server
Artikel fra Valby Bladet: Letbane er et realistisk alternativ
Rapport fra Atkins: Valby Letbanescreening
alternativ server
LRT - A Safe Means of Transport
(Core Brief - UITP dec. 2009)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold