Letbaner.DK
 
Stadig grønt lys for Ring 3
Nyhed 00381  

Vibeke Storm Rasmussen
Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen

 

Stadig grønt lys for Ring 3 Letbanen

 
24.10.10
Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen er utilfreds med at trafikprojekter syltes i Folketinget.

Glem debatten om Udkantsdanmark. Hele landet bliver en del af Udkants-europa, hvis ikke Folketinget snart tager beslutninger om at skabe en effektiv infrastruktur i hovedstaden, siger regionsformand Vibeke Storm Rasmussen, der opfordrer til en hovedstads-rejsning ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Med et enigt regionsråd bag sig forsøger hun nu at banke den trafikpolitiske dør ind med tre projekter, som skal binde hovedstadsområdet sammen på tværs og kunne håndtere et forventet meget store trafikspring, efter at en Femern-forbindelse åbner i 2018, skriver TV2 Lorry d. 01.10.10.

Brev til folketingspolitikere og borgmestre

I en henvendelse til blandt andre samtlige borgmestre i hovedstaden, Christiansborg-trafikpolitikere og nordsjællandske folketingsmedlemmer peger regionsformanden nu på tre projekter: En letbane langs Ring 3, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg sammen med en ny Ring 5 mellem Helsingør og Køge samt beslutninger om, at København skal forbindes med Oslo, Stockholm og Hamburg med højhastighedstog.

Regionen forventer, at samfundet i 2015 mister 11,5 milliarder kroner på, at trafikanter sidder i kø. Når Femern-forbindelsen åbner, ventes en fordobling af godsmængderne på jernbane mellem Norden og Tyskland via Danmark.

Transportministerens dør står åben

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) mener dog, at det er en åben dør, regionsformanden forsøger at banke ind.

"Jeg har allerede aftalt med min svenske ministerkollega, at svenskerne undersøger behovet for en ny fast forbindelse over Øresund. Når den er klar, har vi et godt grundlag. Når det gælder en letbane for Ring 3, så har staten afsat halvanden milliard kroner. Vi kan sættes os sammen i morgen og tale om den sag. Men så skal man handle og vise, hvordan man vil være med, og hvordan man vil bidrage, hvis man vil have en dyrere løsning", siger han i følge TV2 Lorry.

Rådgiver støtter letbaneløsning

Der er egentlig ikke så meget at betænke sig på, når politikerne skal beslutte, om den kollektive trafik rundt om København skal styrkes ved hjælp af en letbane eller hurtige busser i deres egen bane. Meget taler for letbanen med moderne sporvogne, der kører på el. Hvis det altså ikke lige var for, at det også er den dyreste løsning, skriver Dagbladet Sjælland d. 14.10.10, som dog glemmer at sammenligne med den meget dyrere S-togs- eller metroløsning.

På Transportøkonomisk Forenings årskonference i Korsør gennemgik chefkonsulent hos det rådgivende ingeniørfirma COWI Preben Vilhof, der står bag flere rapporter om Ring 3 forbindelsen, de to muligheder (letbane eller bus) på baggrund af de analyser, COWI har lavet for Transportministeriet. Ifølge beregningerne vil letbanen give 65.000 passagerer dagligt og busserne 56.000 passagerer.

"Vælg letbanen, hvis alt andet end økonomien skal vægte højest", lyder rådet fra Preben Vilhof ifølge Dagbladet Sjælland.

OPP løsning kan komme i spil

Ring 3-projektet er det bytrafikprojekt (letbane/bus) der indtil videre har fået bevilliget flest penge i Danmark. 1 milliard kroner venter på en beslutning om systemvalg og igangsætning, da Ring 3 allerede er forundersøgt flere gange.

Men indtil videre er projektet sandsynligvis strandet på at en letbane koster ca. 30 % mere end en busløsningen, og at det kommunale samarbejdet åbenbart ikke har den nødvendige gennemslagskraft for projektet.

Et godt initiativ for at sætte gang i projektet kan være, at søge finansiering til de resterende udgifter gennem et såkaldt OPP (Offentlig Privat Partnerskab), ligesom EU-støtte kan undersøges.

Fremtidig planlægning

Da letbaner allerede indgår i Region Hovedstadens udviklingsplan 2008 (ikke alene langs Ring 3, men også med to radiallinier fra Ring 3 ind mod Københavns City, se kort i højre side), skulle man måske overveje lade Region Hovedstaden overtage ansvaret for udviklingen af den kollektive bytrafik i Storkøbenhavn?

Det vil kunne give Ring 3-projektet den nødvendige dynamik og en forenklet direkte dialog med Transportministeriet.

Alene Region Hovedstadens forslag til fremtidige letbaner vil kunne give fire af hovedstadens store hospitaler (Herlev, Glostrup, Gentofte og Rigshospitalet) en direkte højklasset baneforbindelse, hvilket vil være til stor gavn for de ansatte, patienterne og besøgende, og parkeringsproblemer og bilkøer vil blive begrænset.

Baggrund

Vibeke Storm Rasmussen var tidligere amtsborgmester for Københavns Amt, der netop dækkede de 11 kommuner, som Ring 3 Letbanen skal gennemkøre.

Hun havde dengang ansvaret for projektet hvor hun fik gennemført flere undersøgelser med henblik på at få politisk bevågenhed for letbanen, men ved kommunalreformen blev amtet opløst og erstattet af det større Region Hovedstaden. Samtidig blev regionerne frataget ansvaret for trafikområdet.

Herefter lå projektet alene i de berørte kommuner, som samlede de tilbageværende aktiviteter i 'Letbanesamarbejdet' under borgmester Karin Søjberg Holst fra Gladsaxe kommune.

/HB

 

   

"Vælg letbanen, hvis alt andet end økonomien skal vægte højest".

/Preben Vilhof, Cowi

 
 

Læs mere her:

Enigt regionsråd lobbyer for grønne transportløsninger.
(Hovedstaden 01.10.10)
Udkantsdebatten er kørt af sporet i København.
(TV2 lorry 01.10.10)
Regionen med i letbaneselskab.
(Randers 09.10.10)
 
 
Region Hovedstadens udviklingsplan 2008
 
Region Hovedstadens udviklingsplan 2008
Orange linjer er letbaneforslag

 

Hidtidige offentliggjorte skrivelser om Ring 3-projektet

1999 Basisnetrapport - foreslår letbane på Ring 3, HT & TRM
2000 Undersøgelse af infrastruktur langs Ring 3, TRM
2001 Korridorundersøgelse belyser 4 systemer, Kbh. Amt
2003 Ideoplæg til Ring 3 - Letbanen i niveau, Letbaner.DK
2003 Korridorundersøgelse belyser 3 systemer bl.a. letbane i niveau, Kbh. Amt
2003 Holdningsundersøgelse, Megafon, Kbh. Amt
2004 Ring 3 letbanen i et OPP, Arriva, Alstom & Carlbro
2005 En letbane på tværs, Kbh. Amt (folder & udstilling)
2006 LETBANEN - økonomi og finansiering (OPP), Kbh. Amt
2008 Samfundsøkonomiske betragtninger om S-tog eller letbane, DKT
2008 Letbane på Ring 3, beskrivelse, Cowi, Letbanesamarbejdet
2008 Vurdering af letbane langs Ring 3, Letbanesamarbejdet
2009 S-letbane på Ring 3, DSB S-tog
2010 Ring 3 Letbane eller BRT?, TRM

 
Relaterede nyheder:

Grønt lys for Ring 3-letbane

Regeringspartierne støttet af DF anbefaler nu en OPP-letbaneløsning langs Ring 3 i stedet for en højklasset busløsning. (31.07.10)

Ny Ring 3 Rapport favoriserer busser

Med denne rapport er Vestegnens borgmestre dårligt klædt på til mødet med transportministeren om økonomien. (12.07.10)

COWI: Drop letbanen

Prisen alene er afgørende for COWIs anbefaling af BRT-busser på Ringvej 3 i Københavns omegn. (30.05.10)

OPP letbanefinansiering

ATP: Vi kan gøre offentlige investeringer til letbaner billigere. (06.05.10)

Movias trafikplan

Movias trafikplan 2009 fokuserer på indførelse af et højklasset bussystem (BRT) i Storkøbenhavn. (27.03.10)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 25.10.10