Letbaner.DK
 
COWI: Drop letbanen
Nyhed 00371  

Ringvej 3 i Lyngby
Ringvej 3 i Lyngby, Foto: Letbaner.dk

 

COWI: Drop letbanen

 
30.05.10
Prisen alene er afgørende for COWIs anbefaling af BRT-busser på Ringvej 3 i Københavns omegn.

Morten Engelbrecht, Letbaner.DK har vurderet COWIs anbefalinger.


Cowi anbefaler BRT-busser til den kollektiv trafik på Vestegnen og langs Ring 3 i stedet for en letbane, skriver Ingeniøren d. 18.05.10.

Det primære argument er at prisen vil være det halve af en letbane, og rejsetiden kun vil være lidt længere.

Der foreslås et højklasset busbaseret trafiksystem, Bus Rapid Transit (BRT), hvor busser skal køre i eget areal i gademidten, hvor stoppestederne placeres ligesom for letbaner. Denne løsning ses ofte som kollektiv trafikløsning, først og fremmest i tredje verdens lande, hvor man ikke har råd til de miljømæssige og kvalitetsmæssige fordele ved letbaner, men ses dog også enkelte steder i Europa og USA som supplement til letbaner.

Kritisable rejsetidsberegninger

COWI peger på, at BRT-løsningen kun vil give en forskel i rejsetiden på 5% i forhold til en letbane. Dvs. at en BRT-løsning vil give en besparelse af rejsetiden på 35% i forhold til de nuværende busser.

Alligevel forudsætter COWI, at "lynbusserne" ikke kommer til at køre i eget trace på hele strækningen. Det gælder f.eks. i Herlev og i Glostrup. Lyngby-området omtales ikke, selvom netop dette område vil forsinke BRT-busserne, der også her vil køre i blandet trafik, selvom man disse steder vil lave foranstaltninger for at lede busserne foran bilerne.

Der er heller ikke taget hensyn til, at BRT-busserne vil bruge væsentlig mere tid ved standsningssteder i lighed med de traditionelle busser i forhold til skinnestyrende letbanevogne.

Kvaliteten af transporten vil stadig opfattes som lav med urolig kørsel i forhold til skinnetransport. Med disse forhold taget i betragtning, er COWIs rejsetidsberegninger udarbejdet på et meget spinkelt grundlag.

Letbane på Klampenborgvej
Letbane på Klampenborgvej i Lyngby.
Visualiseret af Alstom.

Passagerstigninger er ikke omtalt

Cowi har heller ikke redegjort for den såkaldte skinneeffekt, der får bilisterne til at skifte til kollektiv trafik på skinner, men ikke i væsentlig grad til kollektiv trafik på gummihjul. Selvom BRT-busserne vil køre i eget areal, så vil nyhedsværdien for bilisterne ved endnu en type busser være lille, fordi der på strækningen i forvejen kører S-busser og almindelige busser.

Erfaringsmæssigt falder biltrafikken i løbet af få år med 20-30% på strækninger med nye miljøvenlige letbaner, fordi bilister gerne vil køre på skinner, men ikke på gummihjul. Samtidig nedbringes støj- og luftforureningen tilsvarende. Dette er forhold, som lynbusserne ikke kan løse på samme måde.

Ingen hensyn til lokale ønsker og udviklingsplaner

Det rette valg af infrastrukturen har stor betydning for væksten i et byområde. Det er veldokumenteret gennem mange analyser, rapporter og forskningsprojekter.

En letbane langs Ring 3 vil betyde en besparelse af rejsetiden på ca. 40% i myldretimerne i forhold til de nuværende busser ifølge en tidligere COWI-rapport.

Den sparede rejsetid vil kunne øge virksomhedernes konkurrenceevne og områdets generelle velfærd, fordi man kan tiltrække flere attraktive medarbejdere inden for den maksimale pendlingsradius. En hurtigere transporttid prioriteres også højt af pendlerne, mens komfort og miljøvenlighed også har stor betydning for brugerne.

Erhvervslivet og beboerne på Vestegnen har i snart ti år efterspurgt en letbaneløsning på baggrund af vægtige argumenter, og letbanen indgår også i Region Hovedstadens udviklingsplan 2008.

10 kommuner er gået sammen med Realdania om en ny vision for byudvikling langs Ring 3, kaldet Ringbyen hvor rygraden i projektet er en letbane.

Ingeniørfirmaer med letbane-erfaringer

Danske rådgivende ingeniørfirmaer har allerede nu fået de nødvendige kompetencer og erfaringer med plan- og analysearbejde af letbaner i f.eks. Bergen, Stavanger, Århus og Odense. Men hvorfor søger man så ikke råd hos disse firmaer, når det drejer sig om en bæredygtig kollektiv trafikløsning på Vestegnen i København?

Værdien af et kollektivt trafiksystem er ikke et spørgsmål om anlægsomkostninger alene.

/Morten Engelbrecht


Relaterede nyheder:

Movias trafikplan

Movias trafikplan 2009 fokuserer på indførelse af et højklasset bussystem (BRT) i Storkøbenhavn. (27.03.10)

Ambitiøs byplan langs Ring 3

Ti kommuner er gået sammen med Realdania om en ny vision langs Ring 3. Rygraden er en Letbane. (05.03.10)

Politisk opbakning til letbane

Transportminister Lars Barfod (K) er nu positiv overfor etablering af letbane fra Lyngby til Ishøj og Brøndby. (17.08.09)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Erfaringsmæssigt falder biltrafikken i løbet af få år med 20-30% på strækninger med nye miljøvenlige letbaner, fordi bilister gerne vil køre på skinner, men ikke på gummihjul. Samtidig nedbringes støj- og luftforureningen tilsvarende.

Dette er forhold, som lynbusserne ikke kan løse på samme måde.

/Morten Engelbrecht

 
 

Læs mere her:

Letbane i København til diskussion.
(Erhvervsbl 19.05.10)
Drop letbanen og få busbaner til halv pris.
(Ingeniøren 18.05.10)
Regeringen dumper bus og tog rundt om København.
(Ingeniøren 26.04.10)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold