Letbaner.DK
 
Movias trafikplan
Nyhed 00368  

Movia-busser i Lyngby
Busbane nær Lyngby station.
Foto: Helge Bay

Movias trafikplan

 
27.03.10
Movias trafikplan 2009 fokuserer på indførelse af et højklasset bussystem (BRT) i Storkøbenhavn.

Det Københavnske trafikselskabs plan indeholder forbedringer til rejsehastighed og tilslutningsgaranti samt nu også rejsegaranti.

Movias mål er 90% tilfredse kunder, hvilket er meget ambitiøst, når man primært satser på busser. Selvom man vil højne bustransportens kvalitet, vil busser altid være mindre attraktive end kollektiv trafik på skinner, ikke mindst for bilister.

Bus Rapid Transit (BRT)

Planen gør meget ud af bussystemet BRT på bekostning af letbaner.

Bus Rapid Transit (BRT) ses ofte som kollektiv trafikløsning, først og fremmest i tredje verdens lande, men ses også enkelte steder i Europa og USA. Det er et højklasset busbaseret trafiksystem, hvor busser kører i eget areal i gademidten, hvor stoppestederne også placeres lidt ligesom for letbaner.

Når begrebet BRT-bustrafik nævnes, tænkes oftest på byen Curitiba i Brasilien, der anses for at være pionér for denne transportform.

BRT i Curitiba
BRT i Curitiba i Brasilien.

 
Det er vigtigt for fattigere lande, med andre økonomiske forudsætninger end i den vestlige verdens, at kunne skabe god og billig kollektiv transport for at begrænse biltrafikken, herunder tænkes ikke kun på de lave anlægsomkostninger, men især de lave chaufførlønninger, som er en forudsætning for en tæt bustrafik med god driftsøkonomi. På den baggrund er BRT ofte en god løsning.

I trafikplanen nævnes, at byen Rouen i Frankrig har dette bussystem, men man fortæller ikke, at byen med sine 500.000 indbyggere også har to letbanelinier. Det samme gør sig gældende i Los Angeles, hvor kun én ud af fem højklassede linjer er Bus Rapid Transit. De fire øvrige er letbaner, også kaldet LRT (Light Rail Transit).

Driftsøkonomi

Det tyske tidsskrift "Stadtverkehr" (nr.4/2008) har sammenlignet priserne for letbane og BRT-bussystem og kommer til det resultat, at letbanedrift under lige betingelser kun er 1 gang dyrere end dieselbusdrift.

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at Movia foreslår en BRT-busløsning på Ring 3 i Københavns omegn, i stedet for at anlægge en letbane. At anlægge en BRT-busløsning, som en evt. forløber for en letbane, vil være delvis spild af penge.

BRT i Bogota
BRT-systemet i Bogota kræver meget plads.

 

Ingen hensyn til byudviklingsplaner

10 kommuner er gået sammen med Realdania om en ny vision for byudvikling langs Ring 3, kaldet Ringbyen. Rygraden i projektet er en letbane, men dette sidder Movia overhørig.

Med et passagertal på 70 - 80.000 daglige passagerer på en buslinje vil de fleste storbyer i Europa for længst have erstattet buslinjen med en letbane.

I København har de to buslinjer 5A og 350S, der kører mellem Husum og Sundby i København, tilsammen ca. 90.000 daglige passagerer, men også her foreslår trafikplanen en BRT-busløsning, selvom en letbaneløsning indgår i Region Hovedstadens Udviklingsplan 2008.

Letbaner giver flere miljøfordele

En letbaneløsning vil ellers kunne begrænse CO2-udledningen og spare korridoren for en væsentlig luftforurening. Desuden vil letbanen kunne tiltrække ca. 30.000 flere daglige passagerer hvilket kan give et stort fald i antallet af biler. Samtidig vil letbanen erstatte ca. 675 støjbelastende busser i døgnet.

Nogen vil mene at et letbaneanlæg fordyre anlægsprisen væsentligt, men tilgengæld har det en lang levetid. F.eks. har en letbanevogn en levetid på ca. 30 år imod bussers ca. 10 år. Desuden har en letbanevogn en kapacitet svarende til ca. 3 busser. Det betyder, at én letbanevogn erstatter 8-10 busser i produktion. Der er således ingen tvivl om at busser belaster miljøet mest både under produktion og drift.

/ME

 


Relaterede nyheder:

Ambitiøs byplan langs Ring 3

Ti kommuner er gået sammen med Realdania om en ny vision langs Ring 3. Rygraden er en Letbane. (05.03.10)

Der tøves på Ring 3 projektet

Letbanesamarbejdet tøver og tvivlen præger letbaneprojektet i Københavns omegn. (24.04.09)

DSB foreslår forældet bybaneteknik

DSB S-tog har igen kastet grus i letbaneprojektet langs Ring 3. (17.02.09)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Det tyske tidsskrift "Stadtverkehr" (nr.4/2008) har sammenlignet priserne for letbane og BRT-bussystem og kommer til det resultat, at letbanedrift under lige betingelser kun er 1 gang dyrere end dieselbusdrift.

 
 

Læs mere her:

Fremtidens busser er på vej i København.
(Berlingske 15.01.10)
Læs om BRT her:
New Era Hi-tech Buses.

(www.citytransport.info)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 12.05.10