Letbaner.DK
 
Der tøves på Ring 3 projektet
Nyhed 00338  

Letbanevogn i Potsdam, Tyskland
Foto: Helge Bay
Borgmester Karin Søjberg
Holst er formand for
Letbanesamarbejdet.

 

Der tøves på Ring 3 letbaneprojektet

 
24.04.09
Letbane-samarbejdet tøver og tvivlen præger letbaneprojektet i Københavns omegn.

Letbaneønsker i fire byer

For at forbedre bymiljøet og begrænse antallet af biler og deres luft- og støjforureningen, har 8 østjyske kommuner, 11 hovedstadskommuner, samt Odense og Ålborg kommuner et ønske om, at etablere letbaner, for at få et bytrafikmiddel, der tiltrækker flere bilister, og som koster mellem 10-15% af udgifterne til metroprojekter.

Et bredt samarbejde imellem kommunerne er nødvendigt for at løfte en sådan opgave, idet regionerne har ikke midler til investeringer på trafikområdet.

Ring 3 initiativet er faldet på ministergulvet

Efter det stod klart, at der i trafikaftalen fra januar 2009 ikke var udsigt til penge til en letbaneløsning langs Ring 3, har der været bemærkelsesværdigt stille om projektet. Var det samme sket for Århus letbaneprojekt, havde Peter Thyssen sprunget op af sin rådmandsstol for at råbe politikerne op i både øst og vest, men som bekendt fik Århus da også penge til deres letbaneprojekt.

Men Letbanesamarbejdet i Københavns omegns kommuner fik ikke det samme tilsagn. De har nu tilsyneladende mistet energien og fremdriften, selv om håbet ikke er ude. Der er flere veje videre for en letbane langs Ring 3.

Der ér udarbejdet et idéoplæg med OPP

I februar 2004 præsenterede et konsortium bestående af det internationale rådgivende ingeniørfirma Carl Bro, en af verdens førende leverandører indenfor energi og transport Alstom, samt en af Europas største udbydere af persontransport Arriva, et OPP ideoplæg til en letbane langs Ring 3. Dette forslag kunne bruges som udgangspunkt til at udarbejde et kombineret statsligt, kommunalt og privatfinansieret OPP-projekt.

Der har tidligere været enighed i kommunerne på Vestegnen om at foreslå OPP-finansiering af Ring 3 letbanen. Også infrastrukturkommissionen anbefalede i januar 2008 at inddrage private aktører i finansiering, drift og vedligehold af f.eks. en letbane i Århus.
 

OPP-projekter er velegnede til letbaner

Transportministeren ønsker, at OPP skal indgå i overvejelserne, hver gang der investeres i størrer infrastrukturprojekter.


Transportministeren ønsker, at Offentligt Privat Partnerskab (OPP) skal indgå i overvejelserne hver gang, der skal iværksættes større infrastrukturprojekter. Men hvorfor vender ministeren så tommelfingeren nedad, når det gælder finansiering af letbaneprojekter?

Trafikinvesteringsplanen har afsat 2,0 mia.kr. til fremme af kollektive transportløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren. Kun 0,5 mia. af disse statslige midler er øremærkede, nemlig til en letbane i Århus.

Formanden tøver

Borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe kommune og formand for letbanesamarbejdet udtaler til Letbaner.DK: "Før vi foretager os videre, har vi behov for en udmelding fra Transportministeriet om de nærmere vilkår for anvendelsen af de midler, der er afsat til en kollektiv transportløsning i Ring 3-korridoren. Jeg mener derfor ikke, at vi har et grundlag på nuværende tidspunkt for at beslutte os for den ene eller anden løsning", udtaler formanden.

 
Letbanevogn i Potsdam, Tyskland
Foto: Helge Bay
Letbanevogn i Potsdam, Tyskland.

Underkendelse af lokalsamfundets og Regions udviklingsplaner

Busser vil ikke kunne tiltrække bilpendlere i nødvendigt omfang, hvilket umuligt kan være tilfredsstillende for Letbanesamarbejdet.

Alligevel ser det ud til, at Transportministeriet vil øremærke transportløsningen langs Ring 3 til et højklasset busprojekt, hvilket må betegnes som næsten spild af penge.

Staten underkender hermed udviklingsperspektivet "Vestegnen i udvikling - byer i bevægelse", der blev udarbejdet af Vestegnssamarbejdet i 2007, hvor f.eks. områdets ældre erhvervsområder skulle revitaliseres til mere intensive byområder.

Med en højklasset busløsning får området ikke de mange fordele, som en letbane kan give, f.eks. med stationsnærhed, der giver mulighed for en tættere udvikling i bolig- og erhvervsområderne. Kollektiv trafik på tværs af København uden en letbane vil ikke være attraktiv for bilister. De foretrækker kollektiv trafik på skinner.

Transportministeriet underkender også Region Hovedstadens udviklingsplan fra 2008, hvor letbaner indgår. Ikke alene langs Ring 3, men også som radiallinier mod Centrum.

Studieture skærper målbevidstheden

For at blive bevidst om, hvad for en trafikløsning man ønsker sig på Ring 3, kunne Letbanesamarbejdet invitere politikere fra bl.a. Trafikudvalget og embedsmænd på en studietur til letbanebyer i Europa, hvor de ved selvsyn kan styrke deres vurdering.

Århus havde politikere afsted flere gange. De var ikke i tvivl om, hvad en letbane kan gøre for byen. Måske gav disse studieture den nødvendige målrettethed til at overbevise Folketinget.

Udvikling i lokalsamfundet med letbane:

Højklasset forbindelse mellem fire til fem S-togs strækninger på tværs i Københavns omegn
Nye stationsnære områder giver mulighed for udvikling af bolig- og erhvervsområder
Ældre erhvervsområder kan omdannes til moderne invasive byområder
Rejsetiden på tværs bliver 40% kortere end i dag.
Op til 25% færre biler med tilsvarende mindre støj og forurening.

 

Udvalgte nøgle tal for del-strækningen Lundtofte-Glostrup:

Længde 19,6 km
Antal stationer 19
Passagerer pr. døgn > 52.000
Færre bilister 9.000
Stigning i S-togpass. 6.000
Ændret koll. rejsetid - 40%
Pris ca. 4 mia.kr. 200 mio.kr./km
(2 mia.kr./km. for metroer).

 
/ME


Relaterede nyheder:

Fingerplanen vakler

Stationsfjern byudvikling og manglende letbaner er årsag til stigende trafikkaos og CO2-udslip, skriver dagbladet Information. (07.03.09)

Ring 3 letbane som OPP i 2016

Allerede i 2004 lå der et OPP-tilbud til en letbane mellem Lundtofte og Glostrup. (06.02.09)

Kommentar fra Letbaner.dk

Interview med Letbaner.dk om Trafikforliget - og TV om Valby. (04.02.09)

Trafikplan endelig med letbane

Med trafikforliget d. 29.01.09 er der blevet afsat en halv mia. kr. til letbanen i Århus. (02.02.09)

V-politikere kritiserer trafikudspil

Venstrefolk i 22 Storkøbenhavnske kommuner vil også have letbane langs Ring 3. (17.01.09)

Grøn trafik i byerne er ikke med

I forbindelse med investeringsplanen om den kollektive trafik satser regeringen alene på busser i byernes overfladetrafik. (09.01.09)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Letbanesamarbejdet i Københavns omegns kommuner fik ikke det samme tilsagn som Århus. De har nu tilsyneladende mistet energien og fremdriften, selv om håbet ikke er ude.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Gammelt letbane-forslag op af skuffen.
(Lyngby 10.02.09)
Regeringen slår hånden af Fingerplanen.
(Information 10.02.09)
Der kommer ikke altid en sporvogn til.
(Information 10.02.09)
Halv letbane-løsning skuffer.
(Vestegnen 05.02.09)
Trafikaftale er mere grumset end grøn.
(Politiken 03.02.09)
Usikkerhed om letbane.
(Rudersdal 03.02.09)

 
 
Ring 3 Letbanen i et Offentlig Privat Partnerskab

Forside Arrivas OPP-rapport
OPP-rapport fra
Arriva/Alstom/CarlBro
fra januar 2004

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold