Letbaner.DK
 
Fingerplanen vakler
Nyhed 00334  

Fingerplanen
Fingerplan København 1947/2007

 

Fingerplanen vakler

eller "Der kommer ikke altid en sporvogn til"

 
07.03.09
VK-plan fremmer biltrafikken, skriver dagbladet Information. Stationsfjern byudvikling og manglende letbaner er årsag til stigende trafikkaos og CO2-udslip.

Regeringen vil have hurtigbusser frem for sporvogne i Storkøbenhavn. Men uden skinnebåren transport på tværs af hovedstadens fingre risikerer Fingerplanen helt at drukne i biler, advares der fra forskerhold ifølge bladet d. 10.02.09.

Først blev de moderne sporvogne, kaldet letbaner, ombølget af hede kærligheds-erklæringer fra Christiansborg:

"Den asfaltdoktrin, jeg bekendte mig til tidligere, den er slut," lovede miljø-minister Troels Lund Poulsen (V) i april 2008 og henviste til, at Venstre gik med planer om letbaner i både Århus og København.

Siden gik letbanen kold i København. Regeringens trafikplan fra december vendte nemlig tommelen opad for letbane i Århus, mens letbane i Københavns Ring 3 blot fik - fingeren. Letbanen vil ikke flytte bilister, men kun buspassagerer. Og så er den for dyr, lød det nu.

Trafikforsker reagerer

Begge argumenter er faldet trafikprofessor Otto Anker Nielsen for brystet.

Det er "mod bedre vidende", siger han, når regeringen anfører, at en letbane i Ring 3 kun vil blive brugt af de nuværende buspassagerer. Beregningerne i den rapport, som regeringen selv henviser til, viser nemlig mindst 12.000 helt nye kollektive passagerer i den pågældende letbane.

At letbanen skulle være særligt omkostningstung, er heller ikke korrekt, siger professoren. Letbanen skaffer de 12.000 passagerer til en pris af 4,2 mia. kr., mens regeringens flagskib, timemodellen for togdrift mellem landsdelene, alene i første fase vil koste 11 mia. kr. og kun flytte 10.000 bilister til tog. Det kræver derfor en "særlig logik" at kalde letbanen for omkostningstung, bemærker Otto Anker Nielsen tørt til Information.
 

En ring på fingrene

Fingerplanen har jernbaner i fingrene, mens tværgående trafik i ringe mellem fingrene i dag kun kan ske på vej. 11 kommuner i Ring 3-området fra Lundtofte via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj og Brøndby Strand har fremlagt forslag om skinnetransport med letbane i Ring 3.

Regeringen foretrækker derimod hurtigbusser.

Kilde: Information
 

Bus flytter ikke meget

Han beklager til Information den manglende prioritering af hovedstadens letbane, fordi et net af letbaner netop kan være måden, hvorpå man for alvor forbedrer den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

En hurtigbus vil derimod ikke have samme positive effekt på overflytning til kollektiv trafik. Modstanden mod at bruge tid i bus er omkring 50 procent større end i skinnetransport, og i Strasbourg blev andelen af brugere i den kollektive trafik tredoblet, da man skiftede busserne ud med letbane, oplyser Otto Anker Nielsen, som understreger, at der skal stationsnærhed til, før folk vælger ikke at anskaffe bil.

Letbanesamarbejdet Ring 3 er skuffet

Borgmester i Gladsaxe, Karin Søjberg Holst (S), der er formand for 11 omegnskommuners sammenslutning til fremme af letbanen, er skuffet og bekymret over regeringens modstand mod skinnebåren trafik i Ring 3.

"Bus er kun det næstbedste," siger hun og fastslår, at en række udlagte områder langs Ring 3 er afhængige af, at der kommer en letbane.

Regeringens regionplan fra 2005 låste op for byudviklingen i Ring 3, men uden bane og stationer bliver der kun stationsfjern byspredning tilbage, slutter avisen.
 

Stationsnærhed vigtigst

For at undgå unødvendige trafikstrømme og styrke den miljøvenlige togtrafik bør større virksomheder og boligblokke ifølge fingerplanen bygges nær ved S-togs- og Metrostationerne, det vil sige i gå-afstand, hvilket er højst 600 meter.

Stationsnærhed har stor betydning for trafikvaner:

• Ansatte i stationsnære virksomheder tager toget til og fra arbejde dobbelt så meget som andre ansatte

• Folk fra stationsnære boligkvarterer kører 25 pct. mindre i bil end folk fra andre kvarterer.

Kilde: Fingerplan 2007
 

Nærhedsprincip overholdes ikke

Antallet af arbejdspladser i stationsnære områder er siden 1990 faldet, selv om der har været en samlet vækst i antal arbejdspladser i hovedstadsområdet. Uden for centrum udgør det stationsnære kontorbyggeri mindre end 40 pct. af det samlede kontorbyggeri, som er nyopført siden 1990.

Kilde: Fingerplan 2007
 

Stationsfjerne byggerier

Ullerødbyen ved Hillerød; i Allerød tæt boligbyggeri op ad motorvejen; byudvikling vest for Hørsholm op ad motorvejen; Lautrupparken i Ballerup fjernt fra station; dele af Brøndbyvester, Albertslund og Taastrup er stationsfjernt udviklet; nybyggeri i landområde ved Helsinge og Ganløse.

Kilde: Professor Otto Anker Nielsen, DTU Transport
 

VK-plan fremmer biltrafik

Regeringens nye trafikplan, bekræftet ved et bredt folketingsforlig den 29. januar, fremmer bilkørsel i hovedstadsområdet:

• Anlæggelse af Frederikssundsmotorvej

• Ingen bompenge

• Ingen aflastningsspor til den centrale S-bane

• Hurtigbusser frem for letbane i Ring 3

Kilde: Trafikministeriet
 

Mindre central styring

• Etablering af Region Hovedstaden uden mandat på boligområdet i 2007 fjerner overordnet styring

• Nedlæggelse af By- og Boligministeriet i 2001 fjerner overordnet styring.

Kilde: OECD’s rapport ’Territorial Review Copenhagen’, januar 2009
 

/Kilde: Information d. 10.02.09, HB

 


Relaterede nyheder:

Grøn trafik i byerne er ikke med

I forbindelse med investeringsplanen om den kollektive trafik satser regeringen alene på busser i byernes overfladetrafik. (09.01.09)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Regeringen slår hånden af Fingerplanen.
(Information 10.02.09)
Der kommer ikke altid en sporvogn til.
(Information 10.02.09)
Fingerplan 1947
(Dansk Arkitektur Center)
Fingerplan 2007
(Skov- og Naturstyrelsen)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold