Letbaner.DK
 
Ring 3 letbane kan køre som OPP i 2016
Nyhed 00330  

Letbane i Strasbourg, Foto: RegionH
Letbane i Strasbourg, Foto: RegionH

 
Ring 3 letbane kan køre som OPP i 2016

 
04.02.09
I erkendelse af at Trafikplanen mangler penge til Københavns letbaneprojekt: Ring 3-letbanen, er den særdeles velegnet som OPP-pilotprojekt.
Det kan danne grundlaget for flere grønne trafikinvesteringer.

Allerede i 2004 lå der et OPP-tilbud (Offentligt Privat Partnerskab) til en letbane mellem Lundtofte og Glostrup til ca. 3.mia.kr. Det bør tages op af skuffen igen.

OPP-projektet, der var udarbejdet af rådgivningsfirmaet Carl Bro, Alstom og Arriva Danmark A/S, sagde politikerne dengang nej tak til. Siden har Region Hovedstaden, 11 kommuner og erhvervslivet ventet på, at staten ville bidrage til en letbane langs Ring 3. Men forgæves.

Trafikforliget indeholder ikke øremærkede penge til Ring 3-letbanen

Ifølge det nye trafikforlig vil politikerne ikke lægge sig fast på en letbane, selvom det er den mest oplagte og gennemarbejdede løsning, der har opbakning fra 70-80% af beboerne i området. Nye undersøgelser skal igangsættes, og når det er afsluttet vil transportministeren måske begynde med at anlægge et busareal, som man gradvist kan få lagt skinner i, hvis der bliver råd til det.

Lidt dyrere, men effektivt

Fra alle lokalpolitikere lyder det: "Vi vil have en letbane nu". Og løsningen ligger lige for. Hvis man vil gøre brug af idéerne bag det OPP-forslag, som blev udarbejdet i 2004, kan letbanen allerede sættes i drift i år 2016. Et OPP-projekt er lidt dyrere end statsfinansiering, men med den tidshorisont, som transportministeren stiller i udsigt for en alternativ skinnebåren løsning, vil dette blive endnu dyrere.

En letbaneløsning binder S-togsnettets yderstrækninger sammen på tværs, og rejsehastigheden langs Ring 3 bliver sat op med ca. 40% i forhold til busserne, til stor gavn for virksomhederne, beboerne og miljøet. Sidst, men ikke mindst, vil regionens to store hospitaler i Glostrup og Herlev samt DTU få en hårdt tiltrængt baneforbindelse til hele hovedstadsområdet.

S-togsløsning på banen

Et nyt forslag er nu kommet på banen, nemlig en S-togsløsning hvor letbanetogene også skal køre sammen med S-tog, de såkaldte TramTrains. Man tænker så at lade togene køre på Køgebugtbanen: Køge-Ishøj, videre langs Ring 3 til Lyngby for der at fortsætte videre ad Nordbanen til Hillerød.

Problemet er bare, at der ikke er sporkapacitet hverken i Køge eller i Hillerød stationer samt på strækningen Lyngby-Holte til disse Tram-Trains. Derudover vil forsinkelserne på S-togsnettet automatisk smitte af på Ring 3-strækningen, og i Lundtofte vil de mange DTU-studerende stadig være henvist til busser uden den nødvendige kapacitet.

Tidshorisonten for denne løsning vil skønsmæssig være 12-15 år i forhold til en letbaneløsning på 6-7 år.

Fokus på OPP-løsninger

Ikke alene i regeringen er man positiv overfor OPP-løsninger, men også Dansk Industri og ATP er positive overfor investeringer i form af OPP-løsninger i infrastrukturen.

Ring 3-letbanen vil være særdeles velegnet til et sådant OPP-pilotprojekt, der kan danne grundlaget for flere grønne kollektive trafikinvesteringer, hvor man elektrificerer busser og sætter dem på skinner.

Lige nu er der politisk opbakning til el-biler, så hvorfor ikke også investere i letbaner, der oven i købet er gennemprøvede i hele Europa med stor succes, samt anbefalet af EU og OECD.

/ME


Relaterede nyheder:

Trafikplan endelig med letbane

Med trafikforliget d. 29.01.09 er der blevet afsat en halv mia. kr. til letbanen i Århus. (02.02.09)

Forslag til grøn kollektiv trafik

Det er ikke nok, at forbedre jernbane nettet. Brugerne skal også hurtigt og præcist frem i byerne. (30.12.08)

Ny rapport om Ring 3 letbane

Letbanesamarbejdet Ring 3 har offentliggjort en rapport, som afdækker effekterne af Ring 3 letbane. (10.10.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Ifølge det nye trafikforlig vil politikerne ikke lægge sig fast på en letbane, selvom det er den mest oplagte og gennemarbejdede løsning, der har opbakning fra 70-80% af beboerne i området.

Nye undersøgelser skal igangsættes, og når det er afsluttet vil transportministeren måske begynde med at anlægge et busareal.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

OPP-rapport 2004
(Arriva/Alstom/CarlBro)
S-letbane måske på vej.
(dsb.dk d. 05.02.09)
Trafikplanen er utilstrækkelig.
(DR-Kbh 30.01.09 10:30)
Lokale konservative tror på letbanen.
(Rudersdal 30.01.09)
Usikkerhed om letbane.
(Online.dk 30.01.09)
Enhedslisten kommenterer trafikforliget.
(Transportn. 30.01.09)
Savner letbane.
(Vestegnen 31.01.09)
Lette S-tog i spil på
Ring 3.

(Berlingske 30.01.09)
Ny transportplan går uden om København.
(Bondam d. 30.01.09)
Der er netop for kort tid siden indgået et bredt politisk forlig / Interview med Bent Stuckert.
3. og 4. indslag
(DR d. 29.11.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold