Letbaner.DK
 
Forslag til grøn kollektiv trafik
Nyhed 00325  

Combino, Siemens
Combinovogn i Basel, Schweiz.
Fotos: Michael Taylor

 

Forslag til grøn kollektiv trafik

 
30.12.08
Det er ikke nok, at forbedre og elektrificere en del af jernbanenettet. Brugerne skal også kunne komme hurtigt og præcist frem i byerne med forureningsfri kollektiv trafik på skinner", skriver Letbaner.DK i MIK-bladet (Miljø i København).

Danmark er mindst 10 år bagud, når det drejer sig om grøn kollektiv trafik. Kun 31% af jernbanenettet er elektrificeret, og i de store byer er den kollektive overfladetrafik alene baseret på dieselbusser.

Med en trafik, der i Danmark bidrager med over 25 pct. af luftforureningen, vil det nemmeste og hurtigste være, at omlægge en stor del af den kollektive trafik til el-drift, ikke alene hovedstrækningerne på jernbanenettet, men også i de store byer, hvor forureningen mange steder er helbredstruende.

Man kan ikke med god samvittighed opfordre borgerne til at bruge cyklen i byerne, når bilerne og busserne holder i kø ved siden af cykelstierne i store dele af dagtimerne og udleder store mængder sundhedsskadelige stoffer.

Miljøvenlig kollektiv trafikplan

Letbaner.DK har udarbejdet et ide-oplæg "Trafikplan København", der indeholder et forslag til anlæg af 80 km. nye miljøvenlige letbaner i Storkøbenhavn med tilhørende Park & Ride-anlæg, der er tilpasset de nuværende S-togs- og metrolinier samt den kommende Metrocityring. Den samlede pris på letbanenettet er beregnet til 13-16 mia. kr., inkl. en letbane langs Ring 3. Det er 1/5 af hvad et tilsvarende metronet ville koste, og det er en plan, som har politisk interesse på Christiansborg.

En letbane fra Herlev gennem København til Sundbyvester Plads vil f.eks. betyde 30.000 færre biler og 675 færre busser om dagen. Derfor bør man først give bilisterne et alternativt og attraktivt tilbud, som man har gode erfaringer med i hele Europa og derefter vurdere virkningen heraf, inden man investerer i Road-pricing, der endnu ikke er færdigudviklet.

Combino, Siemens
Combinovogn i Basel, Schweiz.

Grøn kollektiv trafik i Europa

I Europa sker der i disse år talrige omlægninger af den kollektive trafik i byerne fra busser til letbaner, undtagen i Danmark, Albanien og Island.

Det betyder mange steder en stigning i den kollektive trafik på 25% i løbet af få år, hvor letbaner erstatter busser. De nye passagerer kommer stort set fra bilisterne med store miljøfordele til følge.

/ME

MIK-bladet (Miljø i København) udgives i samarbejde med Energitjenesten i København, som giver gratis og uvildig vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.


Relaterede nyheder:

En letbane gennem København

Stærkt alternativ til den tabte metro i Brønshøj, skriver Brønshøj-Husum avis. (15.11.08)

Byplan med miljøvisioner

30.000 færre biler og 675 færre busture om dagen i København med ny letbane Herlev - Amager. (31.07.08)

Trafikplan København præsenteret

Letbaner.DK har udsendt nyt prospekt om Trafikplan København til politikerne.
(16.01.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

I Europa sker der i disse år talrige omlægninger af den kollektive trafik i byerne fra busser til letbaner, undtagen i Danmark, Albanien og Island.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Ministeren skrotter letbaner.
(JP d. 04.01.09)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 04.01.09