Letbaner.DK
 
Ny rapport om Ring 3 letbane
Nyhed 00313  

Letbaneterminal i Strasbourg
Foto: Region Hovedstad
Letbaneterminal i Strasbourg
Foto: Region Hovedstad

 

Ny rapport om Ring 3 letbane

 
10.10.08
Letbanesamarbejdet Ring 3 har offentliggjort en rapport, som afdækker effekterne af en letbane langs Ring 3.

Kommunerne vil have letbanen med i den transportinvesteringsplan, som regeringen er ved at lægge sidste hånd på.

Infrastrukturkommissionen siger det, og Letbanesamarbejdet siger det: Staten skal være med til at skabe en effektiv kollektiv trafikforbindelse langs Ring 3. Og vel at mærke en forbindelse på skinner, skriver Letbanesamarbejdet.

Dansk Industri støtter denne holdning ved i en pressemeddelelse d. 07.10.08 at omtale den fremtidige investeringsplan for fremtidens infrastruktur:

- Vi ser i erhvervslivet frem til dette udspil med interesse og store forventninger. Det er åbenlyst uholdbart, at vi i 2008 har en infrastruktur, der er kendetegnet ved trængsel og en utilstrækkelig kollektiv trafik.

- Vi må i de kommende år have nedbragt den spildtid, som medarbejdere og virksomheder bruger på vej og bane og dermed sikre, at den økonomiske fremgang ikke bremses af en nedslidt infrastruktur, slutter Hans Skov Christensen, DI.

Letbanesamarbejdet Ring 3

Nu har Letbanesamarbejdet, som består af 11 kommuner og Region Hovedstaden, netop udgivet en rapport med detaljerede beskrivelser af letbaneprojektet og dets effekter, blandt andet samfundsøkonomisk.

En letbane langs Ring 3 vil kunne løse de massive trængselsproblemer på tværs af S-togsfingrene i hovedstadsområdet.

Fra Lundtofte til Ishøj på 44 minutter

Rapporten er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma COWI.
Rapporten konkluderer blandt andet at:
 

   

Spørgsmålet er om den nuværende samfundøkonomiske beregningsmodel rent faktisk varetager de økonomiske, sociale og miljømæssige interesser.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Midt i stormen må kikkerten rettes mod fremtiden.
(DI d. 07.10.08)
Ny rapport baner vejen for letbane langs Ring 3.
(Gladsaxe d. 26.09.08)
Letbane får begrænset effekt på miljøet.
(DKkommuner d. 23.09.08)
COWI: Letbane er en elendig miljøinvestering.
(Ingeniøren d. 23.09.08)
Læs rapporten her
(2008.09)

· Letbanen vil tiltrække 58.000 passagerer i døgnet
· Op til 7.000 bilture vil dagligt blive erstattet af ture med letbanen
· Op til 12.000 flere vil rejse med kollektiv trafik hver dag
· Turen fra Lundtofte til Ishøj kan gøres på 44 minutter mod 68 minutter med S-bus
· En letbane fra Lundtofte til Ishøj og Brøndby Strand koster 5,8 milliarder kroner

 
Letbanesamarbejdet Ring 3 fremlægger rapporten om effekterne af en letbane samtidig med, at regeringen er ved at lægge sidste hånd på sin transportinvesterings- plan for årene frem til 2030.

Grundigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag

- Med rapporten i hånden har vi et grundigt og gennemarbejdet materiale til beslutningsprocessen, og jeg har svært ved at forestille mig kollektive trafikprojekter, der får en mere positiv virkning på trafik og økonomi end en letbane langs Ring 3.

- For store arbejdspladser som Herlev Hospital, Glostrup Hospital og NovoZymes A/S, har en velfungerende kollektiv trafik langs Ring 3 været et stort ønske i mange år. Samtidig er den særdeles central for hele udviklingen af hovedstadsområdet, siger formanden for Letbanesamarbejdet Ring 3, Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Letbanen vigtig for bæredygtig vækst

- For os i Letbanesamarbejdet Ring 3 er letbanen en vigtig del af visionen om bæredygtig vækst for hele hovedstaden. Storkøbenhavn skal være en metropol i Europa. Vi vil udvikle de ældre erhvervsarealer langs Ring 3 med erhverv og boliger, så hovedstadens Ringby styrkes. Vi udvikler den tætte moderne by ved letbanens stationer, understreger Karin Søjberg Holst.

Visualisering fra Lyngby
Lyngby. Visualisering Region Hovedstad

Anbefalinger afgør trafikprojekter på bundlinjen

Finansministeriet anbefaler, at de samfundsøkonomiske konsekvenser af et trafikprojekt beregnes ud fra den samfundsøkonomiske model Teresa og nøgletal fra transportministeriet. På den måde kan man lave en direkte sammenligning af de samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige projekter. Det lyder umiddelbart fornuftigt. Men det betyder også, at meget forskellige projekter bliver sammenlignet på et enkelt tal på bundlinjen.

De samfundsøkonomiske anbefalinger

Det er dog langt fra alle kollektive trafikprojekter, der lever op til finansministeriets anbefalinger. Det gælder både Metrocityringen og letbanen langs Ring 3.

Spørgsmålet er også om den nuværende samfundøkonomiske beregningsmodel rent faktisk varetager de økonomiske, sociale og miljømæssige interesser.

Visioner skal ikke gøres op i penge

Men ifølge Karin Søjberg Holst bør finansministeriets anbefalinger ikke være det eneste grundlag for at træffe beslutninger.

Letbanen er en del af en vision, og visioner skal ikke kun gøres op i penge. De samfundsøkonomiske beregninger er relevante, når man skal sammenligne projekter. Men de bør kun være en del af beslutningsgrundlaget. Den endelige beslutning om, hvilke hensyn der i øvrigt skal lægges vægt på, vil og skal altid være en politisk beslutning, mener Karin Søjberg Holst.

Kollektiv trafik skal leve op til fremtidens behov

Letbanesamarbejdet taler om at udnytte og udvikle eksisterende by og infrastruktur til gavn for hele hovedstaden. Derudover bør vi have en mere visionær drøftelse af, hvad vi vil med vores kollektive trafik i Danmark. Vi skal tænke i fremtidens behov, når vi diskuterer kollektiv trafik. Det er væsentligt for vores miljø og for udviklingen af by- og erhvervslivet, siger Karin Søjberg Holst.

Rapporten bygger på anbefalede modeller

Den nye rapport fra Cowi er baseret på beregninger med de trafik- og samfundsøkonomiske modeller og med de parametre, som ministerierne anbefaler. Fremskrivningerne af befolknings- og arbejdspladsudviklingen er også forsigtige tal.

Hvem er Letbanesamarbejdet Ring 3?

Letbanesamarbejdet Ring 3 består af omegnskommuner langs Ring 3 samt Region Hovedstaden. Organisationen arbejder for at få en letbane langs Ring 3

/HB   kilder: DI og Letbanesamarbejdet

 


Relaterede nyheder:

Kommuner vil have Ring 3 letbane

Gladsaxes og Glostrups borgmestre har netop haft foretræde for Folketingets trafikudvalg (06.09.08)

S-tog er 3 gange dyrere end letbane

Samfundsøkonomisk er det meget billigere at bygge letbane langs Ring 3, siger DKT. (16.05.08)

Letbaner er bedre bymiljø

Region Hovedstadens Udviklingsplan er et godt initiativ og idéoplæg til miljøforbedringer. (15.04.08)

11 kommuner ønsker Ring 3-letbane

Et nyt offentligt samarbejde skal bane vejen for en letbane omkring København. (29.12.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 
 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold