Letbaner.DK
 
Kollektiv Trafik Konferencen
Nyhed 00312  

TØF logo
Transportøkonomisk Forening

 

Kollektiv Trafik Konferencen 2008

03.10.08
Transportøkonomisk Forenings årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Afholdes d. 9.-10. oktober 2008 i Korsør.

Udlandske trafikeksperter taler

Igen besøger rådgiver og letbaneekspert Axel Kuehn Danmark for at fortælle om trafikale løsninger i kombination med eksisterende sidebaner og lokalbaner.

På konferencen taler også Bertil Hylén fra Sverige om sammenhængen i trafikstrukturen.
 


Uddrag af programmet torsdag d. 09.10.08

Regional Railways- New future for remote branch lines

Den tyske trafikekspert Axel Kuehn har i mange år arbejdet med revitaliseringsprojekter på jernbaneområdet og med kombinationen af traditionel jernbane og letbane. Axel Kuehn har også været rådgiver på letbaneprojektet i Århus.

Indlægget holdes på engelsk.
v/ Axel Kühn, konsulent og trafikforsker, independent

Den sømløse rejse – foreløbige resultater fra LINK-projektet

Der er mange vanskeligheder for den rejsende, som kombinerer forskellige transportformer. LINK-projektet har som mål at skabe et europæisk netværk af trafikfolk for at over-komme de mange barrierer omkring rejseinformation, bestilling, betaling og indretning af terminaler, hvor omstigningen foregår. Der er særlig fokus på de lange rejser, sprogbarrie-rer, trafikinformation og løsninger for ”the last urban mile”.

Indlægget holdes på svensk.
v/ Bertil Hylén, trafikforsker, Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, Stockholm

2. seminarrunde F

Regional Railways- New future for remote branch lines

I seminaret uddybes Axel Kuehns indlæg fra plenum med flere eksempler fra hele verden på projekter, som giver lokale jernbaner nyt betydning i det lokale kollektive trafiksystem.

Seminaret holdes på engelsk.
v/ Anders H. Kaas, projektchef, Atkins Danmark A/S og Axel Kuehn, konsulent

Internet for tog-passagererne har der været arbejdet på et stykke tid. DSB er snart klar med deres koncept, og flere trafikudbydere og operatører er næsten klar med internettilbud til passagererne.

v/ Ken Busk, projektleder, DSB

Uddrag af programmet fredag d. 10.10.08

Nye letbaner
v/ Kristoffer Kejser, trafikkoordinator, Ring 3
v/ Ole Sørensen, projektleder, Midttrafik

Nye businitiativer
v/ Per Gellert, udviklingschef, Movia

OPP - en genvej til nye anlæg?
v/ Klaus Ahm, partner, Ernst & Young

Bedre terminaler og stationer
v/ Jan Albrecht, planchef, Trafikstyrelsen

/HB

 

Tid: Torsdag d. 9. oktober kl. 10.00 - Fredag d. 10. oktober kl. 14.30

Sted: Hotel Grand Park
Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Program og priser: Læs her: www.toef.dk

 

Tidligere omtalte konferencer:

Metro og letbane konference

TØF og Metroselskabet afholder en bytrafikkonference i Ørestaden
d. 21. april.
(11.04.08)

Europoint jernbanekonference 2007

Bred jernbanekonference med udstilling og seminar om letbaner og Tramtrain i Holland. (06.02.07)

Professionel indføring i kollektivtrafikkens "Best practice"

HiTrans konferencen i Århus d. 22-23/9-2005 gav et spændende indblik i hvordan kollektivtrafikken kan forbedres. (27.09.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

TØF
Transportøkonomisk Forening
Kollektiv Trafik Konferencen 2008


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold