Letbaner.DK
 
Letbaner er bedre bymiljø
Nyhed 00289  

Letbaner er bedre bymiljø

Montpellier, Frankrig
Farverige vogne fra Alstom i Montpellier, Frankrig

 
15.04.08
Region Hovedstadens Udviklingsplan er et godt initiativ og idéoplæg til de nødvendige miljøforbedringer.

Et debatindlæg fra Letbaner.DK om udviklingsplanen er lagt på Region Hovedstadens debatside. Her følger et uddrag:

Nye tider, nye visioner

Region Hovedstadens forslag til en Regional Udviklingsplan er et godt initiativ for at få den nødvendige dialog med borgerne, således at man kan videreudvikle vores storbyregion og give brugerne den nødvendige livskvalitet. Tre områder er allerede nu prioriteret højt: Trafik, Miljø og Uddannelse.

Udviklingen i Europa

Når man ser på udviklingen i mange af Europas storbyer, er det den moderne kollektiv trafik, der danner grundlag for et bedre miljø og en forbedret mobilitet. Det er vigtige forudsætninger for, at man kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft, der kan sikre en tilstrækkelig høj vækst uden væsentlig miljøbelastning.

Det er især Frankrig, som i disse år er lokomotivet i udviklingen af en forbedret miljøvenlig mobilitet. Her investerer man i miljøvenlige, elektrisk drevne højhastighedstog, der kører over 300 km/t. De har allerede nu udkonkurreret den stærkt forurenende flytrafik mellem flere storbyer. Filosofien er endvidere, at man ikke alene skal kunne komme hurtigt fra by til by, men man skal også kunne kommer hurtigt, behageligt og miljøvenligt rundt i byerne.

Derfor vil antallet af byer i Frankrig med moderne sporvogne stige til 21 i løbet af 2012. Man har nemlig erfaret, ligesom mange andre steder i Europa, at letbaner med moderne sporvogne er den bytrafikform, der tiltrækker flest bilister.

Udviklingen i antal franske sporvejsbyer

Franske sporvejsbyer
Mange franske sporvejsbyer er kommet til. (Kilde LRTA)

 
Samtidig er disse letbaner den mest økonomiske og fleksible bytrafikform, og den kan anlægges dobbelt så hurtigt, som andre kollektive trafikformer på skinner.

Letbaner i København

Derfor er det glædeligt at erfare, at forslaget til Regionens Udviklingsplan indeholder et kollektivt trafiknet, der kan udbygges med et net af letbaner med tilhørende Parker & Rejs-anlæg i yderområderne, samt overhalingsspor via bl.a. Rigshospitalet på det centrale S-togsnet.

Der er altså ikke alene tale om en letbane langs Ring 3, men også en udbygning med radiale linier fra Ring 3 mod centrum, der skal virke som tilbringerlinier til bl.a. Metro-cityringen.

Disse tilbringerlinier vil være altafgørende for cityringens succes, fordi de kan bygges og tages i brug samtidig med Metro-cityringen åbning. Dermed tegner der sig et billede af et fintmasket kollektivt trafiknet, der vil kunne tiltrække bilisterne og dermed mindske forureningen og højne livskvaliteten i Regionen.

Hvis Staten og Kommunerne ikke vil afsætte de nødvendige midler, er OPP-finansiering en oplagt mulighed for at kunne igangsætte de nødvendige kollektive trafikinvesteringer, inden Regionen sander til i forurenende biltrafik.

/ME


Relaterede nyheder:

Region Hovedstadens borgermøde

Der blev debatteret interaktivt på det første af tre borgermøder i regionen. (13.04.08)

Ny regional udviklingsplan

Region Hovedstaden anbefaler Ring 3 letbanen og foreslår yderligere to letbaner ind til København. (06.04.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

DEBAT om Regionalplan
(Region Hovedstad)
111 stemte om re- gional udviklingsplan
(Erhversbladet
d. 11.04.08)
Fremtidens hovedstad til debat (i Axelborg)
(Folkebladet 09.04.08)
Fremtidens hovedstad til debat.
(Allerødnyt 04.04.08)
Tre debatmøder om forslag til udviklingsplan
(Tekno.dk 02.04.08)
Trafikken skal køre derudad.
(Allerødnyt 21.03.08)
Region Hovedstaden, logo
Region Hovedstadens Udviklingsplan 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold