Letbaner.DK
 
Region Hovedstadens borgermøde
Nyhed 00288  

Fra Udviklingsplanens forside
Regionalplanens forside
 

Region Hovedstaden holdt borgermøde

 
13.04.08
Der blev debatteret interaktivt på det første af tre borgermøder i regionen på Axelborg d. 8/4-08.

I forbindelse med Regionalplanen var tre områder med høj prioritet valgt til aftenens emner, nemlig trafik, miljø og uddannelse.

Kollektiv trafik og cykler skal være 'in'

Trafiktrængsel koster tid og penge. Og den er et stort problem for mange af regionens borgere. Kjeld A. Larsen, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik slog til lyd for at opgradere den kollektive trafik med bl.a. letbaner. Den kollektive trafik skal overtage bilens plads som højstatus-transportmiddel, og det kræver, at man stopper udbygningen af vejnettet.

Dermed gik han blandt andet i rette med udviklingsplanens forslag om en forlængelse af Farum motorvejen hele vejen til Hillerød. Og mødedeltagerne var tilsyneladende enige med Kjeld A. Larsen. 82,6 % mener, at vi skal prioritere kollektiv trafik, mens kun 15 % mente, at man også blev nødt til at investere i nye veje.

Stort flertal for letbaner

For at dæmpe trængslen inde I København mente 33 %, at der er behov for mere metro, mens 34,1 % anbefalede større fokus på økonomiske incitamenter, så som trængselsafgifter, for at regulere trafikken, men her var der af uforklarlige årsager ikke givet mulighed for at stemme på letbaner.

I forhold til at dæmpe trængslen UDEN for København var letbaner med, og dér var der til gengæld stor opbakning til udviklingsplanens forslag om en letbane langs Ring 3 med mulige udvidelser. Det mente ikke mindre end 51 % var det vigtigste af otte nævnte tiltag.

Fra borgermødet i Axelborg
Fra borgermødet i Axelborg
 

Tre timers intensiv debat

Aftenens afstemningsresultater fungerer som et traditionelt høringssvar og indgår dermed i den videre politiske drøftelse af den Regionale Udviklingsplan.

Den endelige udviklingsplan skal vedtages i regionsrådet i juni, men inden da inviterer Region Hovedstaden til yderligere to debatmøder - ét i Brøndby den 28. april og ét i Hillerød den 5. maj.

/HB


Relaterede nyheder:

Ny regional udviklingsplan

Region Hovedstaden anbefaler Ring 3 letbanen og foreslår yderligere to letbaner ind til København. (06.04.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Stor opbakning til udviklingsplanens forslag om en letbane langs Ring 3 med mulige udvidelser. Det mente ikke mindre end 51 % var det vigtigste af otte nævnte tiltag.

 
 

Læs mere her:

DEBAT om Regionalplan
(Region Hovedstaden)
111 stemte om re- gional udviklingsplan
(Erhversbladet
d. 11.04.08)
Fremtidens hovedstad til debat (i Axelborg)
(Folkebladet 09.04.08)
Fremtidens hovedstad til debat.
(Allerødnyt 04.04.08)
Tre debatmøder om forslag til udviklingsplan
(Tekno.dk 02.04.08)
Trafikken skal køre derudad.
(Allerødnyt 21.03.08)
Region Hovedstaden, logo
Region Hovedstadens Udviklingsplan

111 stemte om den regionale udviklingsplan.
(Region-H 09.04.08)
Resultater af afstemningen (pdf)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 15.04.08