Letbaner.DK
 
DSB foreslår forældet bybaneteknik
Nyhed 00331  

Letbanen ved Utrecht Centralstation.
Letbanen i Utrecht ligner DSB S-tog's forslag
med høje perroner og dårlige adgangsforhold.
Fotos: Helge Bay, d. 07.03.07

 

DSB S-tog foreslår forældet teknologi på Ring 3

 
17.02.09
DSB S-tog har igen kastet grus i letbaneprojektet langs Ring 3.

Der er efter trafikforliget blevet åbnet for endnu en tidskrævende undersøgelse og diskussion om, hvordan den kollektive trafik langs Ring 3 i København skal udformes. Bortset fra Transportministerens minimalistiske busløsning, der slet ikke vil rykke på bilbelastningen, så melder DSB sig nu i koret med et forslag om en forældet løsning: En "S-letbane".

Det lyder spændende, men dækker over gammeldags teknologi med høj indstigning. DSB S-tog's løsning passer ikke overens med de erfaringer og anbefalinger der findes i Europa.

Hvad gør man i udlandet

Hi-Trans projektet anbefaler f.eks. lav gulvhøjde i vogne, der kører integreret i gaden med let og direkte adgang for alle. Desuden anbefales det at hver linie så vidt muligt har sit eget sporanlæg, således at driftsforstyrrelser ikke forplanter sig til de andre linjer.

Det gør det også muligt at togene kan køre tættere. Det viser sig nemlig at når krydsende linjer (S-tog, metro og letbane) udgør et tæt net med gode skifteforhold og hyppige afgange, falder uviljen mod at skifte tog - og passagertallet begynder at stige, som det er set Wien.

Tungt letbaneforlag

Vælger man derimod at køre med høje vogne (tilpasset S-togsnettets perronhøjder på hele 90 cm), bliver konsekvensen dårlige adgangsveje med trapper og lange ramper, samt vanskeligere mulighed for at krydse sporet. Alt i alt en barriere i bymiljøet, stik imod hvad man i udlandet har erfaret sig frem til.

For to år siden forslog S-tog en rigtig S-bane. Dennegang forslåes en såkaldt "S-letbane" med høje perronkanter og halvt så mange standsningssteder som det nuværende forslag fra Region Hovedstad. Alt dette for at kunne køre videre på S-banen.

S-letbanen er tænkt at køre sammen med S-tog fra Ishøj til Køge og fra Jægersborg til Hillerød. Det betyder dobbelt så mange uregelmæssigheder, der så vil forplante sig imellem banerne.

DSB's S-letbane forslag bortskærer 10 af de planlagte 22 standsningssteder fra det oprindelige letbaneprojekt, herunder strækningen Lyngby - Lundtofte, der har linjens højeste passagertal til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Lyngby Storcenter. Det påpeges at give færre standsninger og øger hastigheden, men det halverer også passagergrundlaget og udvander miljøfordelene.

DSB S-tog forsøger at kalde lavgulvsvogne, hvor hele gulvhøjden er på under 30 cm, for "traditionelle" hvilket virker betænkeligt. Er det mon for at få deres egen løsning til at virke mere ny?

De 100% lavtgulvsvogne, som nu findes på mange af Europas sporveje, er så ny tog-teknologi, at DSB's S-tog ligner dinosaurer ved siden af.

Dårlige erfaringer i Utrecht

Høje gulve og perronner på nye letbaner har andre steder afstedkommet nærmest fiaskoer, som f.eks. den enlige letbane i Utrecht nær Amsterdam i Holland. Den blev bygget i 1983 med højtgulvsvogne. En løsning der gav et så dårligt politisk og trafikalt resultat, at byrådet ikke turde gå videre med udviklingen igennem bycenteret, I dag kører der masser af busser i centrum på særlige busgader (hvor der i øvrigt også må køre biler). Alt i alt en meget lidt fremadrettet løsning hvor miljøet hverken er stille, rent eller klimavenligt.

Er der flere forslag?

Det virker som om den særegne danske måde at føre trafikpolitik på folder sig ud i fuldt flor på løsningen af trafikproblemerne på Ring 3. Amtet og senere Regionen har ellers efter flere dyre undersøgelser valgt en moderne letbane med lavt gulv i gadeplan, der efter sagkundskaben er vurderet som bedst og den vil også kunne betjene den stærke trafik til DTU.

Men sådan ønsker regeringen og DSB det ikke.

Nu mangler vi så kun at få undersøgt forslag om en højbane, en kabelbane og en svævebane, - eller hvad med en rutsjebane fra Tivoli?

 
Typisk standsningssted på letbanen i Utrecht
Typisk standsningssted på letbanen i Utrecht med 70 cm høje perronkanter. S-banens er dog højere med 90 cm.
Det ligner mest en S-bane og ikke en moderne letbane.

 

Gammeldags tankegang

DSB's ide med høje perroner på letbane kan i værste fald stoppe letbaneudbygningen på grund af dårlige erfaringer, som det skete i Utrecht.

Med hensyn til at slippe for busserne, så kan forslaget ikke engang erstatte de nuværende buslinjer på Ring 3: 200S og 300S, da gangafstanden imellem standsningssteder så bliver op til dobbelt så lang.

Med endestationer i Køge og Hillerød, som DSB S-tog forestiller sig, skal disse stationer udbygges med ekstra spor hvilket også er dyrt, så spørgsmålet er om påstanden om samme pris holder?

Det må vurderes at den samlede pris bliver væsentlig højere end det nuværende forslag, så hvor er ideen henne? Realiseres DSB S-togs forslag bliver byggetiden desuden meget længere.

Alt dette mener DSB S-tog kan retfærdiggøres ud fra ønsket om at spare en lille procentdel af passagererne for et skift. Eller er det DSB S-tog der leder efter nye forretningsområder?

Hvorfor kan DSB S-tog ikke bare tilbyde at bygge og drive en moderne letbane, som den er anbefalet og ønsket af Regionen og 70% af befolkningen langs Ring 3?

/HB


Relaterede nyheder:

Ring 3 letbane som OPP i 2016

Allerede i 2004 lå der et OPP-tilbud til en letbane mellem Lundtofte og Glostrup. (06.02.09)

Ny rapport om Ring 3 letbane

Letbanesamarbejdet Ring 3 har offentliggjort en rapport, som afdækker effekterne af Ring 3 letbane. (10.10.08)

S-togsforslag kan forsinke letbane

DSB og Banedanmark foreslår S-bane langs Ring 3 på trods af næsten færdige planer for en letbane. (31.01.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

"Hvorfor kan DSB S-tog ikke bare tilbyde at bygge og drive en moderne letbane, som den er anbefalet og ønsket af Regionen og 70% af befolkningen langs Ring 3?".

/Letbaner.DK  

 
 

Læs mere her:

Et fremsynet løsning på Ring 3 (??)
(Vestegn 21.07.09)
Der er stadig liv i letbanen på Ring 3.
(Bagsværd 07.07.09)
DSB foreslår S-letbane.
(Vestegnen 13.02.09)
Halv letbane-løsning skuffer.
(Vestegnen 05.02.09)
S-letbane måske på vej.
(dsb.dk d. 05.02.09)


Opdateret 18.02.09 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 24.07.09