Letbaner.DK
 
Århus letbane modtaget positivt
Nyhed 00367  


Visualisering af Nørrebrogade i Århus, C.F. Møller 2009

 

Århus letbane modtaget positivt

 
15.03.10
På borgermødet for letbanens 2. høringsperiode d. 09.03.10 tog århusianerne positivt imod projektet.

Visionen er på sigt at opbygge et letbanenet, der betjener hovedakserne i den kollektive trafik i Århus, indledte Ole Sørensen fra Midttrafiks letbanesekretariat, som derefter gennemgik hovedpunkterne i det omfattende projekt.

Søren Lave, der er kommunens planlægger, fortsatte med en mere detailleret gennemgang af projektet og med fokus på de miljømæssige konsekvenser.

Begrænsede miljøpåvirkninger

VVM-redegørelsen er primært en gennemgang af miljøpåvirkninger. Redegørelsen konklusion er ifølge Søren Lave at miljøpåvirkningerne generelt er begrænsede.

Miljøundersøgelsen viser at letbanen ikke bidrager til støjen, idet bilstøjen langt overgår letbanens støjniveau.

På havnefronten vil der ske en væsentlig bydannelse omkring letbanen idet den nuværende Kystvej ændres fra en 4-sporet vej med et indhegnet jernbanespor til en mere åben 2-sporet vej med et passabelt letbanetracé. Dette sikrer at adgangen til havnearealerne åbnes for byen, hvilket har været et længe næret ønske.

På Nørrebrogade og Randersvej vil letbanen blive præget af et grønt tracé, idet letbanesporenes belægning anlægges med et græsdække. Der forventes dog ikke nogen mærkbar indskrænkning af biltrafikken på Randersvej og Nørrebrogade, men letbanen vil erstatte flere buslinjer og forventes at opsuge en del af trafiktilvæksten.

Udsigten bevares

I nedkørslen ad Randersvej mod city er der i dag udsigt over havnen og Århusbugten. Der er her gjort meget for opnå et visuelt godt resultat, dels ved at anlægge letbanen så retlinet som muligt, og dels ved ophæng af køreledninger i såkaldte tværfelter, dvs. wirer der fæstnes til master i vejsiden, i stedet for en masterække midt på vejen.

Med letbanen forventer man desværre ikke færre biler på Randersvej, men til gengæld skulle biltrafikken falde på den nordlige strækning via Nehrus Allé og Oluf Palmes Allé, hvor der fortsat kun bliver 2 bilbaner.

Interesserede spørgsmål

Under spørgerunden var spørgelysten og talelysten stor. Tekniske spørgsmål om dobbeltspor kontra enkeltspor, hastigheder, elektricificering, traktion, perronhøjder og godstog på havnen dominerede men alt ialt virkede stemningen positiv med lyst til at vide mere.

Mange af spørgsmålene ville dog kunne besvares ved en nærlæsning af den udsendte VVM-redegørelses tekniske rapport samt tegninger, men det er en stor mundfuld at komme igennem. Derfor er det gavnligt at der afholdes borger- og informationsmøder.

VVM processen

Den offentlige del af projektet startede med den 1. høringsfase i 2008 hvorefter en VVM-redegørelse blev udarbejdet i 2009. Efter 2. høringsrunde indføres de sidste rettelser, som høringen måtte afstedkomme. Derefter den endelige politiske afgørelse, som forventes taget i 2010.

Straks efter en vedtagelse igangsættes detailprojekteringen og i løbet af 2011 starter selve byggeprojektet. Anlægsarbejderne forløber frem til den forventede åbning i 2015. 1. etape forventes at koste 1 - 1,2 mia. kr.

Arrangørerne var tilfredse med mødet selv om der kun mødte knapt 100 borgere til mødet. De store kritikpunkter udeblev helt fra debatten, så stemningen må siges at være positiv for Danmarks første letbane.

Afleveringsfrist

Den 2. høringsfase varer 8 uger og sidste frist for indlevering af bemærkninger er d. 7. april 2010. Indtil da har alle mulighed for at indsende bidrag og kommentarer til det foreliggende materiale, som kan hentes på Århus Kommunes hjemmeside her:

www.aarhuskommune.dk/vvmletbane

 

/HB


Relaterede nyheder:

Århus Letbane sendes i 2. høring

Århus byråd har d. 16.12.09 godkendt at fremlægge VVM-rapport om Århus letbane til høring. (18.12.09)

Bilister vil gerne skifte til skinner

Erfaringerne fra letbaner andre steder i Europa lover godt for Århus. (13.05.09)

Undersøgelse af letbane til 14 mio.

Århus Kommune fyrer op under processen med en VVM-analyse, ved at lægge penge ud. (15.07.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

VVM-rapport
(Århus Kommune 2010)
Letbanen i landskabet.
(aarhus.dk 04.03.10)
GALLERI med LETBANE.
(Stiften 20.12.09)
Politikere: Ja til private penge i letbanen.
(JP d. 17.03.10)
Private penge til tog og veje.
(JP d. 16.03.10)
 
 
 
Linjeplan med standsningssteder
Standsningssteder 1. etape
Linjeplan med anbefalede standsningssteder til
1. etape (rød linje), der skal samkøre med nærbanerne (blå linje)
- klik på kortet -


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 19.08.16