Letbaner.DK
 
Nyt Metroforslag uden visioner
Nyhed 00284  

Dyb metrostation i København

 

 

 

 

 

Én dyb metrostation koster det samme som 9 letbanestationer.

 

Nyt Metroforslag uden visioner

27.03.08
"Tåbeligt forslag om en ekstra metroregning på 200 mio. kr. til københavnerne."
Det skriver JyllandsPosten d. 18.03.08 som indledning til indlæg fra Letbaner.DK:

Københavns Kommune har netop udsendt en redegørelse om den fremtidige kollektive trafikudvikling mod nord - vest med overskriften "Metroafgrening nord - vest".

Redegørelsen skal afklare, om det er bedst at anlægge en metrogren, en letbane eller en højklasset busforbindelse mod Brønshøj

Men allerede nu ønsker Metroselskabet, at Københavns kommune godkender bygningen af et afgreningskammer til over 200 mio.kr. i forbindelse med metrocityringen, for at sikre en videre udbygning af metroen mod Brønshøj.

Det er en enorm ekstraregning til københavnerne, og det uden at der bliver lagt én meter skinne. For de samme penge kunne man anlægge letbane mellem Nørrebro Station og Bellahøj.

Tænk i letbaner

Med en letbane langs Ring 3 og metrocityringen i centrum får København to nye attraktive trafiksystemer.

Men det er alt afgørende for cityringens økonomiske succes, at der samtidig også bygges tilbringerlinier med tilhørende parkeringsanlæg langs yderstrækningerne, som kan betjene metrocityringen fra dag 1.

Disse betingelser vil den foreslåede Metro fra Nørrebro Station mod Brønshøj ikke kunne opfylde, fordi den først vil kunne tages i brug om 15 - 20 år, og den vil heller ikke kunne aflaste de meget benyttede buslinier 5A og 350 S i væsentlig grad med kun tre standsningssteder på Frederikssundsvej.

Det fremgår heller ikke af redegørelsen, at den københavnske metro og en letbane med moderne sporvogne stort set er ens på alle væsentlige områder.

Det drejer sig om den totale rejsehastighed fra dør til dør, der stort set er den samme, fordi letbanen har kortere adgangsveje til dobbelt så mange standsningssteder. Komforten er også høj for begge transportmidler, samtidig med at kapaciteten er den samme med ca. 19.000 passagerer i timen.

Derfor bør beregningen af passageroplandet være ens for både metro og letbane, men der er væsentlige forskelle i redegørelsens beregninger i metroens favør.

Det giver store metrofordele i redegørelsens andre beregninger. Derfor konkluderer redegørelsen: "At letbanen kun tiltrækker halvt så mange passagerer som metroen blandt andet på grund af den lavere hastighed og attraktivitet."

Miljømæssig gevinst

Hvad rapporten ikke fortæller er, at nye letbaner kan øge stigningen i kollektive rejser med 25% i løbet af de første år langs strækningen, samtidig med at biltrafikken erfaringsmæssigt falder med cirka 20%.

Eksemplerne er hentet fra Københavns Amts undersøgelse om letbaner i Lyon, der også har fire metrolinier.

Biltrafikken belaster efterhånden bymiljøet så meget, at Københavns Kommune ønsker at begrænse den ved at gøre dele af Nørrebrogade og senere Amagerbrogade til gader kun med kollektiv trafik og cykler - kollektivgader.

I stedet for at investere ca. 9,3 mia.kr. i en 10 km. Metroafgrening, der først vil kunne tages i brug om 15 - 20 år, vil en 18 km. letbane mellem Herlev og Sundbyvester via Nørrebro og Rådhuspladsen kunne etableres samtidig med bygningen af metrocityringen til en pris på ca. 3,6 mia. kr. Dertil kommer eventuelle Parker og Rejs-anlæg i Herlev og ved Bellahøj.

Letbanen vil blive en vigtig brik i det samlede kollektive trafikudbud, samt en nødvendig og vigtig tilbringerlinie til metrocityringen allerede fra åbningen, fordi den får forbindelse med 5 metrostationer samt S-tog og regionaltog. Derved skabes der en synergieffekt i den kollektive trafik, der vil tiltrække bilisterne.

En forureningsfri letbane vil på en naturlig måde udfase buslinierne 5A og 350S med 90.000 daglige passagerer på strækningen og afløse 675 luftforurenende busture om dagen. Skønsmæssigt vil denne letbane få 120.000 daglige passagerer. Letbanen kan bygges, således at indvielsen kan finde sted samtidig med metrocityringen.

Der er plads nok

Da der tidligere har kørt sporvogne langs det meste af strækningen, er disse gader bygget lidt bredere. Det betyder, at der på ca. 85% af strækningen forruden letbanearealet er plads til bilbaner, cykelsti og fortov.

På de smalleste steder af Nørrebrogade og Amagerbrogade omdannes gadearealet til kollektivgade uden gennemkørende biltrafik. Derved bliver der plads til bredere cykelstier og fortove, der også kan benyttes til af- og pålæsning af varer til forretninger udenfor myldretiden.

Kollektivgaderne og deres forretninger bliver mere attraktive, da man kan shoppe i et roligt og bredt handelsstrøg uden biler. Samtidig har man en hurtig transportmulighed.

Finansieringen kan ske efter samme model som for metrocityringen, hvor staten betaler 40% og kommunerne betaler 60%. Alternativt kan finansieringen ske med private investorer i form af en OPP-løsning - Offentligt Privat Partnerskab.

/ME


Relaterede nyheder:

København fordrejer fakta med ny redegørelse

Forudsigeligt systemvalg fra forudsigelig redegørelse præsenteret af Københavns Kommune. (08.02.08)

Eksperter anbefaler letbane til Brønshøj

Hellere en hurtig og billig letbane mod Brønshøj end en dyr metroforgrening. (25.11.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Citat:

"Det er alt afgørende for metrocityringens økonomiske succes, at der også bygges tilbringer linier med tilhørende parkerings anlæg langs yder strækningerne, som kan betjene cityringen fra dag 1"

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Metroafgrening Nord-Vest
(Febr. 2008, Pdf)
Nyt Metroforslag uden visioner.
(JP d. 18.03.08)
Metroen bliver forberedt til ny strækn til Herlev
(Ingeniøren 04.03.08)
Få bilister vil skifte til Metro.
(Berlingske 04.03.08)
Metroen skal forlænges ud til Herlev Hospital.
(Berlingske 04.03.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 10.04.08