Letbaner.DK
 
København fordrejer fakta med ny redegørelse
Nyhed 00282  

KK logo

 

Københavns Kommune fordrejer fakta med ny redegørelse: "Metroafgrening Nord-Vest"

08.03.08
Forudsigeligt systemvalg fra forudsigelig redegørelse præsenteret af Københavns Kommune.
Københavns kommune ser kun metro som en løsning på trafikproblemerne.

Redegørelsen "Metroafgrening Nord-Vest" blev offentliggjort d. 04.03.08. Den skal underbygge ønsket om et afgreningskammer på den kommende metrocityring, til en pris på 200 mio. kr., der alene skal betales af københavnerne.

Dermed binder man sig til i fremtiden at udbygge metroen med en gren mod nordvest. For at sikre sig at det nu også er den rigtige løsning, bestiller kommunen denne redegørelse, hvor tre løsningsforslag for ny kollektive trafik fra København mod Brønshøj og Herlev sammenlignes:
En busløsning, en letbane og en metro.

En skæv sammenligning

Men sammenligningen er på forhånd skæv, idet den forudsætter at bus og letbane ender ved Nørrebro station. Her skal alle så skifte til metro. Metroløsningen er derimod integreret med cityringen og bliver derved langt mere attraktiv.

I en reel sammenligning med en letbane- og en bus-løsning skulle disse også fortsætte ind til byen ad Nørrebrogade til Nørreport og måske videre. Så havde de været sammenlignelige.

De ville desuden blive fødelinier til metroen fra to retninger ved ikke mindre end 3 stationer, så passagermængden på især letbaneløsningen ville blive betydeligt højere.

Metrorør
Metrorør

Forsiden viser vejen - Under jorden

Allerede forsiden af redegørelsen med navnet "Metroafgrening Nord-Vest" indikerer hvad dette egentlig drejer sig om: At legitimere en investering i et afgreningskammer til 200 mio. kr. til en fremtidig udvidelse af metronettet mod nordvest.

For at godtgøre dette udtalte ønske fra Københavns Kommune og Ørestadsselskabet, har man skrevet denne redegørelse, der skal ligne en uvildig faglig sammenligning, men det er den langt fra.

Redegørelsen skævvrider konklussionen på stort set samme måde, som i kommunens Planredegørelse fra 2005. Den var fyldt med fejlfortolkninger og undervurderinger af effekten af letbaner, set i forhold til den succes de har i udlandet, især i Frankrig, Tyskland, Spanien og Schweiz, hvor letbaner idag har en betydelig plads i stort set alle større byer.

Letbane-standsningssted i Dresden, 
Foto: Helge Bay d. 16.07.04
Standsningssted i Dresdens hovedgade, 2004.

Den gennemførte letbaneløsning

Redegørelsen konkluderer: "At letbanen kun tiltrækker halvt så mange passagerer som metroen, blandt andet på grund af den lavere hastighed og attraktivitet".

Dette kommer man frem til ved at angive væsentlige forskelle i passageroplandet til metroens favør, men det burde være ens for de to systemer.
En metrogren til Herlev - og en letbane Herlev-Nørreport med moderne sporvogne, vil stort set virke lige effektive på alle væsentlige områder:

- Letbanens samlede rejsetid fra dør til dør er gennemsnitlig den samme som med metro, fordi letbanen kører uden omveje og har kortere adgangsveje til standsningssteder i niveau. Det betyder at man ikke spilder tid med at gå længere til en metrostation og at man ikke skal gå ned under jorden eller op til en højbane. Dette opvejer letbanens lavere hastighed med flere stop.

- Komforten og kapaciteten er lige høje for begge systemer.

- Og prisen for en letbane - tja, den er under en trediedel af en metrogren - inklusive forlængelsen til Nørreport!

/HB


FAKTA omkring Frederikssundvej

Bilreduktion: metro 5%, letbane 20%
Færre busture: med metro 225, med letbane 675
Kapacitet: metro 19.000, letbane 19.000 pass/t
Pris pr. km: metro 950 mill., letbane 200 mill.

 

Relaterede nyheder:

Let sporvejstrafik i Skåne

I Skåne forventes letbaner at blive fremtidens nye kollektive trafikmiddel, viste Sporvejsseminar. (18.10.07)

9 ud af 10 københavnere ønsker sporvogne

Københavnerne ønsker sporvogne, mens et flertal af politikere ensidigt har valgt "mere metro". (02.06.07)

Letbaner er nødvendige for Cityringens succes

Metrocityringen til 15 mia. kr. tilgodeser kun de bydele, der ligger nærmest centrum. (05.04.06).

Ny analyse sætter spørgsmålstegn ved Planredegørelsen

Letbaner.DK's analyse af Planredegørelsen, sætte fokus på den manglende stillingtagen til pendlerne.
(18.08.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Allerede forsiden og navnet 'Metroaf- grening Nord-Vest' indikerer hvad dette drejer sig om:

At legitimere en investering i et afgreningskammer til 200 millioner kr."

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Metroafgrening Nord-Vest
(Febr. 2008, Pdf)
Metroen bliver forberedt til ny strækn til Herlev
(Ingeniøren 04.03.08)
Få bilister vil skifte til Metro.
(Berlingske 04.03.08)
Metroen skal forlænges ud til Herlev Hospital.
(Berlingske 04.03.08)
Entreprenør:
Metro-boring bliver et heftigt projekt.

(Ingeniøren 31.10.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold