Letbaner.DK
 
Regeringen er ikke imod letbaner
Nyhed 00281  

Regeringen er ikke imod letbaner

Transportministeriet

 
27.02.08
Carina Christensen svarer positivt på Letbaner.DK's debatindlæg i JyllandsPosten.

Transportminister Carina Christensen har svaret på et debatindlæg fra Letbaner.DK i Jyllandsposten med overskriften "Trafikken skal være mere grøn".

Ny investeringsplan

Hun skriver "Det er regeringens klare målsætning, at der skal investeres mere i moderne og effektiv transport. Den kollektive transport skal kunne håndtere mest muligt af den trafikvækst, som vi må forvente i de kommende år.

Regeringen har derfor igangsat arbejdet med en ny investeringsplan for transportinfrastrukturen og en CO2-strategi for transportsektoren.
CO2-strategien og investeringsplanen offentliggøres i slutningen af 2008.

Samtidig vil jeg gerne sige, at regeringen hverken er principiel tilhænger eller modstander af indførelsen af letbaner."

Ministeren om letbaner

"Der er som bekendt i årenes løb lavet flere undersøgelser af fordele og ulemper ved letbanebetjening i Københavnsområdet. Blandt andet skal man være opmærksom på, at det er muligt at opnå den samme rejsehastighed med busbetjening, hvis man giver busserne den samme fremkommelighed i gadenettet, som letbaner i givet fald kan forventes at få.

Jeg mener, at vi skal have undersøgt tingene til bunds. Det er en af grundene til, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre støtter en VVM-undersøgelse af en letbane i Århus".

Positiv melding

Svaret viser en generelt mere åben holdning til letbaner og miljøvenlig kollektiv trafik hos Regeringen, end i de officielle svar Letbaner.DK tidligere har modtaget.

Med hensyn til busbetjening er det rigtigt, at man kan give busserne den samme fremkommelighed som letbaner, men i virkeligheden ses det meget sjældent gennemført. Letbaneanlæg har mange andre fordele frem for busser, bl.a. høj kapacitet og elektrisk drift med jævn og støjsvag kørsel.

Tillykke Århus

Vi ønsker Århus tillykke med folketingsflertallet for en letbane ad Randersvej. Region Midtjylland, kommunerne og Midttrafik har i fællleskab udført et eksemplarisk fodarbejde til fremme af letbaneprojektet i Århus, som på sigt kan udvides.

Vi håber samtidig at mindst et andet letbaneprojekt også kommer i betragtning, nemlig Ring 3 letbanen i Københavns omegn. Dette projekt har været på tegnebrædtet i lang tid og er kommet længere med forprojekteringen.

Region Hovedstaden og 11 kommuner er enige om projektet, men de har endnu ikke fået regeringens opmærksomhed på trods af adskillige rapporter og høringer.

Energiøkonomi ved el-drift

Ministeren meddelelte desuden at hun har igangsat en undersøgelse af jernbanens energiøkonomi.

"Jeg synes bestemt, at det er interessant at vide, i hvilket omfang yderligere elektrificering af jernbanen kan bidrage til, at transportsektoren udleder mindre CO2, samt hvordan det i givet fald vil være hensigtsmæssigt under hensyn til investeringer i yderligere tog efter de igangværende anskaffelser af IC4" slutter transportministeren i JyllandsPosten d. 21.02.08.

/HB

Læs hele Transportministerens debatsvar "Trafikken skal være mere grøn" i JyllandsPosten d. 21.02.08.

Læs Letbaner.DK's debatindlæg "Trafikløsninger der batter" fra JyllandsPosten d. 04.02.08 i link herunder:


Relaterede nyheder:

Trafikmiljøløsninger der batter

JP: Den forurenende biltrafik skal begrænses, men Danmark er langt bagefter vore naboer. (06.02.08)

Staten vil ikke støtte letbaneprojekter

Svar fra transportministeren afviser generel statsstøtte til letbaner, således som andre nye baner får. (09.07.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Samtidig vil jeg gerne sige, at regeringen hverken er principiel tilhænger eller modstander af indførelsen af letbaner".

/Transportministeren

 
 

Læs mere her:

Trafikken skal være mere grøn.
(JP d. 21.02.08)
Minister om flere el-tog: Det bliver ikke foreløbig.
(Ingeniøren 05.02.08)
Minister afviser letbaner.
(Industrien d. 04.02.08)
Ingen letbaner de kommende år.
(Bygnet d. 04.02.08)
Læserbrev: Trafikløs- ninger der batter.
(JP d. 04.02.08)
Spørgsmål
(Letbaner.DK 04.12.07)
Ministersvar
(TRM d. 25.01.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold