Letbaner.DK
 
Trafikmiljøløsninger der batter
Nyhed 00279  

IC4-tog på Østerport
Det nye IC4-tog, her på Østerport, er diesel
drevet og vil i mange år frem i tiden bidrage
til CO2-udledningen. I andre lande satser man
i langt højere grad på el-drevne trafikløsninger.
/JP     Foto: Helge Bay d. 29.08.07

 

Trafikmiljøløsninger der batter

06.02.08
Den forurenende biltrafik skal begrænses, men Danmark er langt bagefter vore naboer, skriver Letbaner.DK i Jyllands-Posten d. 04.02.08:

Allerede for otte år siden anklagede OECD Danmark for at tillade en betydelig forurening af luften i byerne, og for få dage siden blev denne kritik gentaget.

I december 2007 sendte Letbaner.DK et brev om kollektivt trafikmiljø i EU til Miljøministeren, Trafikministeren, Klima- & Energiministeren samt til Folketingets Trafikudvalg bl.a. med orientering om, hvordan de fleste andre EU-lande investerer i kollektiv trafik i disse år, for at begrænse den luftforurenende biltrafik.

Hvilke planer har værterne for klimakonferencen i 2009 for at begrænse transportsektorens CO2-udledning i Danmark?

I værtslandet for den internationale klimakonference i 2009 mangler vi stadigvæk en miljøvenlig kollektiv trafikpolitik. I værtsbyen København er der alene investeret ca. 20 mia.kr. i metro, men alligevel har byens samlede kollektive trafik tabt markedsandele, og Ørestadsselskabets beregninger viser, at Metrocityringen kun vil tiltrække ca. 1% af bilisterne.

Transportsektorens udledning af CO2 stiger år for år, og i 2005 stod transportområdet for 25,9 procent af de samlede CO2-udledninger. Men i mange andre EU-lande går udviklingen den modsatte vej.

Sats mere på el

Elektrificering af den kollektive trafik i form af el-tog på jernbanenettet og etablering af nye letbaner i de store byer, er løsningen i de fleste EU-lande for at begrænse CO2 udledningen fra trafikken.

Selvom Danmark ikke producerer store mængder "grøn el", vil nærmiljøerne få en forureningsfri og energiøkonomisk kollektiv trafik med el-tog på landets jernbanestrækninger og med letbaner i de større byer. Disse to typer af eldrevet kollektiv trafik bør udgøre ryggraden i vores transportsystem, hvis Danmark realistisk skal leve op til fremtidens miljøkrav.

Tal fra DTU viser, at det danske jernbanenet er et af de mindst elektrificerede i Europa. Dieseltog spreder farlige partikler ud, og det mærkes især på de store stationer. Selv om f.eks. Københavns Hovedbanegård er elektrificeret, kører der stadig mange IC3 dieseltog fra København og næste generation af nye tog, IC4 toget, er også dieseltrukket. De vil lystigt ose videre i mange år fremover, fordi investeringer i elektrificering af det danske jernbanenet er stoppet for år tilbage.

Halter efter udlandet

I det miljøbevidste Sverige er situationen en helt anden. Her er 75 % af jernbanestrækningerne elektrificerede, dvs. alle hovedbanerne, og man er godt i gang med sidebanerne. F.eks. har Sveriges Riksdag besluttet, at al national togtrafik skal drives med "grøn el." - primært fra vand- og vindkraft samt biobrændsel. Det betyder, at det svenske X2000 højhastighedstog mellem Gøteborg og Stockholm, på en strækning af 500 km, har et CO2-udslip der svarer til 3 milliliter benzin. Det samme regnestykke kan man bruge på letbaner.

I Belgien er 78 % af banerne elektricificeret og Schweiz ligger på en suveræn førsteplads med 99 %. I Frankrig følger man op på succéen med de elektriske TGV højhastighedstog, der bl.a. har udkonkurreret den forurenende flytrafik mellem flere storbyer, f.eks. mellem Paris og Lyon. Her kører der i myldretimerne nu 12 tog i timen. Indtil år 2020 er det planen at anlægge 2.000 km. nye elektriske jernbanestrækninger for TGV-togene, der i gennemsnit har en passagerbelægning på 75%.

Letbaner i storbyerne

Med hensyn til letbaner er de fleste EU-lande langt foran os i Danmark.

Sverige har tre byer med letbaner/sporvogne. Foruden Gøteborg og Norrkjöping satser nu også Stockholm på at udbygge sit letbanenet, bl.a. i bymidten, selv om byen har et tunnelbanenet. Den første city-letbanelinie til Centralstationen åbner allerede om to år i 2010. Det betyder færre dieselbusser og et bedre bymiljø, fordi de elektriske letbaner ikke forurener nærmiljøet. De næste byer med letbaneplaner er Malmø, Helsingborg og måske Lund.

I Tyskland har 57 byer sporvogne, og her har man moderniseret de traditionelle sporvognsanlæg til letbaner med kørsel i eget areal.

Frankrig er helt i front med investeringer i miljøvenlig kollektiv trafik på skinner, der tiltrækker mange bilister. Foruden de massive investeringer i el-tog, har 14 større byer nu moderne sporvogne, således at man kan begrænse biltrafikken i City, fordi man kan tilbyde bilisterne et attraktivt alternativ. Med de nuværende planer om investering i miljømæssig kollektiv bytrafik på skinner vil 21 byer have moderne sporvogne og letbaner i år 2013.

Tid til forandring

Danmark er langt bagud med miljøvenlig kollektiv jernbane- og bytrafik. På 69 procent af det danske jernbanenet sender dieseltog deres farlige partikler ud, og i byerne oser busserne lystigt rundt, som den eneste kollektive trafikform i gadeplan. Det fører til en øget dødelighed i befolkningen.

Ud af 13 europæiske lande, som vi normalt sammenligner os med, er kun Storbritannien placeret lavere end Danmark, når det drejer sig om elektrificering af den kollektive trafik, skriver fagbladet Ingeniøren. Det betyder, at danskerne bliver udsat for mere sundhedsskadelig luftforurening fra trafikken end størstedelen af vore naboer i Europa -også i Østeuropa.

På baggrund af udenlandske erfaringer, har letbaner.DK udarbejdet en miljøvenlig kollektiv trafikplan for Storkøbenhavn, der udover den vedtagne Metrocityring foreslår at der investeres 13-16 mia. kr. i miljøvenlig kollektiv gadetrafik, der vil kunne tiltrække ca. 25% af bilisterne langs letbanerne og erstatte de fleste A- og S-busser.

Trafikplanen er tidligere sendt til bl.a. Folketingets Trafikudvalg og kan læses her...

/Morten Engelbrecht


Relaterede nyheder:

Staten vil ikke støtte letbaneprojekter

Svar fra transportministeren afviser generel statsstøtte til letbaner, således som andre nye baner får. (09.07.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Spørgsmål
(Letbaner.DK 04.12.07)
Ministersvar
(TRM d. 25.01.08)
Minister om flere el-tog: Det bliver ikke foreløbig.
(Ingeniøren 05.02.08)
Minister afviser letbaner.
(Industrien d. 04.02.08)
Ingen letbaner de kommende år.
(Bygnet d. 04.02.08)
Læserbrev: Trafik- løsninger der batter.
(JP d. 04.02.08)
Frankrigs nye supertog: Både hurtigere og mere miljørigtigt end IC4.
(Ingeniøren 06.02.08)
France unveils super fast train.
(BBC d. 05.02.08)
Danmark langt bagud med elektrificering af jernbanen.
(Ingeniøren 01.11.07)
 
 

Trafikplan København
Læs bl.a. Trafikplan København her 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold