Letbaner.DK
 
Århus efterlyser gode idéer
Nyhed 00283  

Combino-vogn i Århusfarver, Grafik: Flemming Olsen
Combino-vogn i Århusfarver, Grafik: Flemming Olsen

 
10.03.08
Århus Kommune og Midttrafik har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for etablering af en letbane i Århus-området.

"Projektet omfatter dels nyanlæg af en letbanestrækning fra Århus H. langs havnen og videre ad Randersvej til Skejby, Lisbjerg og Lystrup, dels at der på Odder- og Grenaabanerne indsættes nye lette togsæt, som kan benyttes både på de eksisterende nærbanestrækninger og på den nye strækning i gadeforløb", skriver Århus kommune på deres hjemmeside.

Forslag efterlyses

Idéer og forslag til, hvad der bør indgå i planlægningsarbejdet og i VVM-redegørelsen, kan indsendes frem til den 2. april 2008.

"Det betyder samtidig, at alle meninger i princippet er lige gode. Kommunen indkalder simpelthen forslag forud for den såkaldte vvm-undersøgelse. Det står direkte i loven, at sporveje, højbaner og den slags anlæg altid skal have vurderet deres virkning på miljøet - forkortet VVM", skriver Århus Stiftstidende d. 20.02.08.

Borgermøde d. 6. marts 2008 på Rådhuset

Umiddelbart efter indsendelsesfristen d. 2. april, afholdes et borgermøde om letbanen d. 6. marts 2008 kl. 19.30 på Århus Rådhus.

Det er nu dine gode ideer skal frem

Det er altså nu du skal skrive og sende dine ideer og tanker om hvordan letbanen bedst kan anlægges.

Letbanevogn i Kassel, Tyskland, Foto: Århus kommune
Letbanevogn i Kassel, Tyskland, Foto: Århus kommune

De største udfordringer er nok hvordan letbanen skal indføres fra Randersvej til Banegården og derfra videreføres til Odderbanen. På denne centrale strækning skal letbanen jo helst være let tilgængelig for flest mulige nye passagerer. Samtidig skal løsningen være forenelig med de øvrige trafikarter og projekter i området.

Se opgaverne som udfordringer - ikke problemer

En meget vigtig grundholdning må være at man ikke ser konflikter som problemer, men som en udfordringer.

Det kan godt være at det nuværende skitseprojekt fra kommunen og Midttrafik er det bedste, men hvis man ser letbanens samspil med omgivelserne i en kreative synsvinkel, vil man måske finde mange andre og måske bedre løsningsforslag til letbanen.

De store projekter ved havnen, Grenåbanens godstog, bevarelsen af en direkte togforbindelse Grenå-Århus og letbanens videre passage af baneterrænnet mod Viby er alle eksempler på udfordringer, der skal løses.

Det vigtigste er dog at det hele tiden er i fokus hvad kunderne ønsker og hvor de gerne vil kunne komme hen. Måske er duesporvogne løsningen - måske er det helt almindelige letbanevogne der i første omgang skal til for at sikre en succesfuld start for letbanen.

M97 har et bud

M97/Århus Miljøgruppe skriver bland andet i Århus Stiftstidende d. 06.03.08, at de går ind for, at Århus får et fremtidssikret letbanesystem så hurtigt som muligt, af hensyn til borgerne og af hensyn til det lokale miljø og klimaet.

I Århus byråds forslag til letbane ligger en del af skinnerne nede i banegraven. Strækningen i banegraven betegner M97 som afsides liggende, fordi den ikke giver mulighed for direkte af- og påstigning. Det ville en linieføring gennem Busgaden over Bruuns Bro og Frederiks Alle / Skanderborgvej gøre derfor foretrækker M97 den, skriver Stiften.

/HB


Relaterede nyheder:

Undersøgelse af letbane til 14 mio.

Århus Kommune fyrer op under processen med en VVM-analyse, ved at lægge penge ud. (15.07.07)

Århus letbane har fået blåt stempel

Trafikaftalen har givet Århus en VVM-analyse og et begrundet håb om støtte til det videre projekt. (30.10.06).

Politikere på letbane-studietur

Århusborgmester og Peter Thyssen inviterede Folketingets Trafikudvalg med på studietur til Kassel (03.10.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Letbane i Århus- området - etape 1.
(Århus kommune
febr. 2008)
Har du ideér til letbanen?
(Stiften d. 20.02.08)
Nyt debatoplæg om letbaner.
(Århus kommune 20.02.08)
Perspektiver i Århus Nærbane regi.
(Midttrafik 26.02.07)
Så hurtigt som muligt.
(Stiften Århus 06.03.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 31.05.08