Letbaner.DK
 
Status - Odense Letbane
Nyhed 00611  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er letbaner?
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Næste


Studiegruppen vises rundt af Flemming Østergaard (tv) i Odense Letbanes depot. Foto: Letbaner.dk

 

Status - Odense Letbane

 
21.11.22

Ligesom i Aarhus har Odense Letbane haft seriøse udfordringer, dog ikke de samme. Studiegruppen oplevede støjproblemerne.

Lørdag d. 28. maj 2022 åbnede Odense Letbane driften for passagerer. Åbningsfesten var stor og omfattede hele banens længde på 14 km med aktiviteter på de fleste af de 26 stationer. Letbaner.DK var til stede og oplevede den festlige dag hvor hele Odense var på gaden for at prøve deres nye letbane, og glæden over den var stor.

I banens første uge med gratis kørsel var der 307.000 rejsende med letbanen, og alene i de første to uger blev der udstedt 2.300 nye rejsekort i Odense.

 
Studietur Danmarks tre letbaner

Tirsdag d. 13. september 2022 var Letbaner.DK tilbage i Odense med en studiegruppe, hvor banen havde kørt i godt 3 måneder. Banen kørte til tiden og vores gruppe på 24 dedikerede letbanespecialister fra 8 forskellige lande oplevede en så stor passagertilstrømning fra Universitetet, at vi blev helt væk fra hinanden i en letbanevogn frem til banegården. Vognen var fyldt til bristepunktet af studerende fra Syddansk Universitet!


Der ses på en grav til arbejde på undervogne
Foto: Letbaner.dk

 
Støjproblemer

Men ligesom i Aarhus har Odense Letbane haft nogle seriøse udfordringer, dog ikke de samme. Studiegruppen oplevede de støjproblemer, som er blevet omtalt i Odense. For letbanespecialisterne var det åbenlyst, at letbanen i Odense støjede mere end den burde. Riflede skinner og hjul med »flader« efter hårde opbremsninger, fik kørslen flere steder til at rumle eller banke, hvilket forplantede sig i undergrunden. I en kurve kunne det mærkes 6-8 meter fra sporet.

Odense Letbane arbejder hårdt på at udbedre støjproblemerne ved bl.a. at afdreje hjul lige så snart flader konstateres. Værkstedets hjulafdrejningsbænk kører derfor hele tiden. Desuden er sporene blevet slebet på hele strækningen over nogle nætter i slutningen af september 2022.

Ved at slibe skinner forbedres kontakten mellem letbanehjul og skinner – og netop hjul/skinne-forholdet er væsentligt for letbanens støjniveau. Skinneslibning hører til en af banens rutineopgaver, men man er åbenbart kommet dårligt fra start.


Drejebænk der skal holde togenes hjul runde.
Foto: Letbaner.dk

 
Keolis er også berørt af problemet

Keolis, der står for selve driften, indgår i en analyse af kørselsmønstre ud fra letbaneførernes erfaring, ligesom erfaringer fra andre europæiske letbaner indsamles. Hvis letbaneførerne må bremse hårdt, er der altid risiko for at der dannes flader på hjulene.

Også letbaneførerne lider under den uønskede støj fra hjul og skinner. To letbaneførere har indtil videre opsagt deres stillinger på grund af støj, bekræfter letbanens driftsoperatør Keolis. Ifølge Dansk Jernbaneforbund er det kun toppen af isbjerget. Flere opsigelser kan være på vej, hvis der ikke findes en hurtig løsning, lyder vurderingen.


Studiegruppen på stationen Parkering Odense Syd.
Foto: Letbaner.dk

 
Kurveskrig

Et andet problem er kurveskrig. Jernhjul vil altid hvine i kurver, hvis ikke de smøres, hvilket kendes fra alle baner. Ved anlæggelsen blev der derfor etableret smøreanlæg før alle kurver, som fedter skinnen og derved fjerner støjen.

Flere klagere har givet udtryk for, at kurveskrig ikke har været noget nævneværdigt problem i sommerens løb, men i september 2022 blev det et meget belastende problem. Det passer med studiegruppens besøg, hvor skinneskrig hørtes ofte.

Odense Letbane har denne sommer arbejdet på at justere smøreanlæggene, så de smører lige præcis så meget som der behøves, for at støjen forsvinder, men uden at skinnerne bliver for glatte. Dette krævede at smøringen var minimeret i en periode, for efterfølgende at blive skruet op igen.


Hjallese Station, letbanens endestation i syd.
Foto: Letbaner.dk

 
Fyens Stiftstidende klagede over lavt passagertal i første måned

I en stor artikle d. klagede Fyens Stiftstidende over for lave passagertal i banens første driftsmåned. 7000 passagerer pr. dag er ganske rigtigt ikke det samme som det forventede mål på 25.000! Men alle der arbejder med trafik ved, at passagererne ikke kommer fra dag ét. Heller ikke i den første måned eller det første år.

Avisen erkendte dog, at der sammenlignet med den parallelle buslinje var 2½ gange så mange passagerer med. Et ganske godt udgangspunkt! Og når Odenses nye sygehus åbnes i 2025, vil passagertallet stige markant igen.

Der skal nok komme mange flere passagerer med i fremtiden, og det kan ende med, at der bliver brug for at udvide banens kapacitet. Det er letbanen heldigvis er forberedt til, da togene kan forlænges, ligesom der kan køres flere tog.


Tarup Station, Letbanens endestation i nord.
Foto: Letbaner.dk

 
Antallet af nærved-uheld falder

Fyens Stiftstidende skriver d. 23.08.22, at Antallet af nærved-uheld relateret til letbanen er faldet markant. Fra 133 episoder i maj til kun 67 i juli. I løbet af de første 20 dage af august var der blot registreret 33 nærved-hændelser. De nye tal tyder på, at bilister, cyklister og fodgængere er ved at vænne sig til letbanetogene i den odenseanske trafik.

Ved Letbaner.DK’s besøg bemærkede vi flere steder, hvor vi synes der alligevel burde opsættes advarselstavler. Især dér hvor den bløde trafik krydser sporene, - f.eks. ved Albani Torv Station.


Letbanetog foran Odense Banegård.
Foto: Letbaner.DK

 

 
Seneste nyt: Støjen går op og ned

d. 20.09.22 skriver Odense Letbane, at målinger af vibrationer ved Hestehaven viser et uændret, stabilt niveau – svarende til de niveauer, der er målt gennem august og frem til midten af september. Et-to togsæt viser forhøjede niveauer, de øvrige har et ensartet niveau, som er lavere end de vibrationsniveauer, der blev målt tilbage i april-maj.

Den 11.10.22 beskrives et tilbageskridt: - Efter flere uger med gradvis positiv udvikling i de løbende vibrationsmålinger, så må den samlede indsats lige nu (uge 41) notere et tilbageskridt, som der skal rettes op på over de nærmeste uger.

Indsatsen for at nedbringe vibrationsniveauet har beklageligvis resulteret i tiltagende kurveskrig over de seneste uger. Et forsøg med at tilslutte topsmøring på skinnerne har ikke haft den ønskede effekt.

Fra nu af rettes fokus på sidesmøring af skinnerne, hvilket tidligere har haft gunstig effekt. Task force-gruppen indhenter hele tiden væsentlige erfaringer, som bringes med i det videre forløb.

 
Vores syn på støjen

Letbaner.DK ser på støjproblemerne med største alvor. Det er ikke normalt at nye letbaner har så store støjproblemer. Der er måske ikke taget store nok skridt til at støjreducere selve sporanlægget, der hvor sporene ligger tæt på bebyggelse? Men vi tror at det intense arbejde, der udføres i øjeblikket, vil bringe støjen ned på et acceptabelt niveau.

Følg med i Odense Letbanes egen opdaterede Status på letbanens indsats mod støj og vibrationer her..

 
/HB & JCB

 
 

Præsentation Odense Letbane


Rune Bager d. 13.09.2022

 


Relaterede nyheder:

Designvalg på Odense Letbane

Odense Letbanes Grafiske Designer beskriver her hensigterne med de mange valg til designet. (30.10.22)

Odense Letbane Åbnet

Lørdag d. 28.05.22 var en historisk dag for Odense, hvor folk strømmede til for at prøve den nye letbane. (31.05.22)

Så åbnes letbanen som lovet

Men først skulle de sidste formaliteter være på plads med godkendelse og overdragelse. (18.05.22)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
 

Letbaner.DK ser på støjproblemerne med stor alvor.

Det er ikke normalt at nye letbaner har store støjproblemer.

 
 

 
 

Læs mere her:

Høj tilfredshed med letbanen - og plads til forbedringer (Odense 18.11.22)
Reklamer på letbanen? (Odense 17.11.22)
Omdannelsen af Thomas B. Thriges gade vinder fornem pris (Odense 14.11.22)
Efterårets nedfaldsblade gør skinnerne glatte (Odense 07.11.22)
Letbanen indsatte ekstra tog ved årsfest på SDU (Odense 26.10.22)
Debat: De unge viser vejen og tør storbyen (Odense 15.10.22)
Radikal vil have tredje letbane-etape til Lindø (Odense 12.10.22)
Enorm pengegave til letbanen venter på et sølvfad, men politikerne tøver: - Tag jer dog sammen! (Odense 08.10.22)
STATUS på Odense letbanes indsats mod støj og vibrationer (Opdateres)
 
 

Etape 1 med 26 stationer, samt mulig
etape 2 skitseret.
Kort: Odense Letbane

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold