Letbaner.DK
 
Generalforsamling 2019
Nyhed 00573  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er en letbane
Link
Støtte
Om foreningen
Kontakt
Arkiv
Tilbage
Næste


Efter generalforsamlingen præsenterede bestyrelsen (her formanden) tankerne bag skitsen til et muligt letbanenet ind til København. Foto: Niels Wellendorf

 

Generalforsamling 2019

 
05.03.19 (opdateret 24.10.19)
Generalforsamling 2019 og medlemsmøde blev afholdt 26/3-2019 i Valby.

 
Medlemsmødet

I forbindelse med generalforsamlingen præsenterede bestyrelsen sin skitse til et letbanenet i København.

På mødet kom der flere gode kommentarer og forslag til skitsen fra tilhørerne, hvoraf nogen medtages i den fortsatte proces. Da arbejdet foregår frivilligt kan vi ikke sige præcis hvornår det vil være færdigt, men vi bestræber os på at have det klar til foråret.

Selvom vi i Letbaner.DK ikke forventer direkte indflydelse, så mener vi dog at et godt bidrag til debatten om letbaner i København bedst gives som et konkret og realistisk forslag, der vil afhjælpe de værste huller i Københavns kolletive trafiknet.

Forslaget skal også ses som et alternetiv til at bygge mere metro, da man med letbaner får en næsten tilsvarende kapacitet til cirka 1/6 af prisen - og med den halve byggeperiode.

Og så er anlæg af letbaner langt mere bæredygtigt.

 
Resumé af generalforsamling

  1. Til dirigent blev valgt Poul Bønsøe, mens Jens Christian blev referent
  2. Formandens beretning blev godkendt
  3. Lasse berettede om GDPR-projektet og Jens Christian om letbanenet København.
  4. Regnskabet for 2018 blev godkendt
  5. Der var ikke indkommet nogen forslag
  6. Budget for indeværende år blev fremlagt og godkendt
  7. Kontingent blev valgt uændret
  8. I bestyrelse blev Jens Christian og Niels genvalgt for to år. Erik Kjærg. ønskede at udtræde og istedet blev J. Bodholdt valgt. Ny suppleant skulle også vælges, og her blev Jan Niemann valgt. Revisor og revisorsuppleant (Poul og Kjeld) ønskede genvalg og blev valgt.
  9. Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

 
/HB

 


 

Hør nyt om Bergen Bybane i Valby

Kom til møde i Valby Kulturhus tirsdag d. 5/11 med Thomas Potter fra Bergen! (18.10.19)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
   

 
Dokumenter

Vedtægter, Referater og Regnskaber kan findes her under Dokumenter.
 

 
 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold