Letbaner.DK
 
Ejendomsbranchen glæder sig til letbanen
Nyhed 00564  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er letbaner?
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Næste


Visualisering af Ring 3 letbanen i Gladsaxe.
Visualisering udført af Cenario v/Lars Hifling.

 

Ejendomsbranchen glæder sig til letbanen

 
22.05.18
»Letbanen er ikke et økonomisk regnestykke, men en del af en politisk vision om at udvikle hovedstaden.« skriver Business Ejendomme d. 16.05.2018.

Sådan skrev Ulla Baden, kommunikationschef i Gladsaxe Kommune, til Berlingske Business Ejendomme sidst i april.

Anledningen var, at avisen i en note havde omtalt en analyse fra tænketanken CEPOS, der konkluderede, at de såkaldte sideeffekter ved letbanen langs hovedstadens Ring 3 ikke ville være positive, men tværtimod gøre det samfundsmæssige underskud ved investeringen endnu større.

I Gladsaxe og de andre 10 kommuner i letbanesamarbejdet Loop City vækker den slags analyser irritation. Et er, at man mener, at analyser af investeringer i kollektiv trafik i de fleste tilfælde undervurderer, hvor meget de nye trafikmidler vil blive brugt.

F.eks. har den skandaleombruste letbane i Aarhus sine tre første måneder i drift tiltrukket godt 40 pct. mere trafik end den buslinje, der tidligere gik på samme strækning, anfører Gladsaxes borgmester, Trine Græse (S) til Business Ejendomme.

 
Det koster penge

Men mere generelt er synspunktet, at det ikke giver mening at anskue en letbane som en investering, i den forstand at den skal give et direkte afast. Der er ikke blot tale om, at et antal mennesker bedst og billigst muligt skal transporteres mellem forskellige punkter på landkortet.

En letbane er med til at udvikle og udforme en region, og hvis man spørger, om det giver overskud, kunne man lige så godt spørge, om det er rentabelt overhovedet at have en region.

»Vi ved godt, at kollektiv trafik koster penge. Service til borgerne koster penge. Så de gevinster, vi ser, er ikke noget, der kommer i vores kasser. Men derfor kan vi jo godt synes, at der er en samfundsmæssig gevinst, i den forstand at det kommer vores borgere og virksomheder til gode,« siger Trine Græse.

»Den trængsel, der for øjeblikket er på vejene, er problematisk. Vi vil gerne tilbyde den service, det er at kunne komme nemt frem og tilbage mellem bolig, arbejde, hospitaler, kultur, og hvad der ellers er.

Ud over det vil vi gerne udvikle vores by, og en letbane betyder meget for de investorer, der skal bygge boliger, og for virksomhedernes lyst til at bosætte sig i området. Man kan selvfølgelig sige, at de borgere og virksomheder var kommet til at flytte ind et sted under alle omstændigheder. Men vi vil gerne have, at det sker her hos os,« uddyber hun til avisen.

 
Lydhørhed hos ejendomsbranchen

Hvor budskabet måske er svært at sælge til CEPOS og andre, der regner på den faktuelle økonomi – letbanen skal jo helt konkret betales – er det nemmere at finde lydhørhed hos dem, som har gavn af byudviklingen. Og det inkluderer ejendomsbranchen.

Danica Ejendomme har en betragtelig del af sin portefølje placeret i Lyngby, som er den anden store kommune i letbaneprojektet. Selskabet er blandt andet medejer af Lyngby Storcenter.

»Generelt ser vi, at infrastruktur er ganske vigtigt for byens udvikling. Vi er glade for Lyngby i dag, men vi tror også, vi vil blive glade for Lyngby i morgen med en letbane. Det vil styrke dens position som handelsby, som arbejdsby og som vidensby,« siger direktør André Scharf, der også er åben over for, at det var den rigtige løsning at vælge letbanen, selv om en såkaldt BRT-løsning med busser i baner havde været billigere og indebåret andre fordele.

»Det er rart for de mennesker, der bor i byen, at de har de rigtige løsninger. Der er selvfølgelig eksperter, der kan pege på, hvad der præcist vil være bedst. Men med vores fokus er investering i infrastruktur en rigtig god mulighed for at udvikle byen,« siger han til Business Ejendomme.

 
Vitalt for Gladsaxe

Hvor Lyngby i forvejen har en stærk position på ejendomsmarkedet, og også ligger i smørhul i henseende til offentlig transport, er letbanen anderledes afgørende for udviklingen af de områder i Gladsaxe, inklusive Søborg, der i dag er ekstensivt benyttet. Det vurderer adm. direktør Stig Lintrup fra mæglerfirmaet Lintrup & Norgart.

»Jeg har været med til at udvikle Søborg Møbelfabrik (med ca. 20.000 kvm boliger, red.), og dette område har helt klart kunnet sælges, grundet at letbanen kommer. Da vi startede op for tre-fire år siden, var området udlagt til erhverv, men på det tidspunkt var der ret stor usikkerhed hos pensionskasserne. Derfor skiftede vi til boliger, og et af argumenterne over for kommunen var, at letbanen ville komme, men at det ikke kun måtte blive erhvervsbyggeri, fordi det så ville det blive en pseudostation uden passagerer i aftentimerne,« siger Stig Lintrup.

»Men erhvervsgrundene i området er også blevet mere værd, på grund af at letbanen og stationen kommer. Der er stor efterspørgsel efter nybyggede kontorejendomme, også i periferien af København, men det står og falder med, at der er offentlige transportmidler, der fungerer. Man kan også se det på, at NCCs Company House, der ligger på tobaksgrunden overfor, er blevet lejet ud. Det troede man ikke på i starten,« tilføjer han til avisen.

 
Bedre balance

Gladsaxe har også et problem med de erhvervsområder, der i høj grad er udviklet. Det er sket, uden at man har husket at få den kollektive trafik med.

»Omkring Gladsaxevej og Vandtårnsvej bor Novo Nordisk og flere andre store virksomheder. Udfordringen er lige nu, at der er stort pres på at køre ind i området om morgenen og ud igen om aftenen. Der er virkelig slemme køer.

Skal dét område udvikles mere, skal der være en bedre balance med boliger, og der skal være mere offentlig transport,« siger Stig Lintrup til Business Ejendomme.

Trine Græse mener ikke, at Gladsaxe har væsentligt større fordel af letbanen, end de andre kommuner i samarbejdet har. Derimod ser hun nogle solide fordele for kommuner helt uden for samarbejdet, og for så vidt for hele landet.

»Der er disse år en indflytning ind mod København, som gør, at der er et enormt pres på boligmarkedet i hele Storkøbenhavn. Ved at etablere letbanen kan vi være med til at sikre, at der også bliver bygget noget herude langs ringvejen, som måske kan medvirke til, at de voldsomme stigninger i huspriserne stagnerer lidt,« siger hun til avisen.

 
/HB – kilde Business Ejendomme

 


Relaterede nyheder:

Letbanen kan sagtens være den rigtige løsning

Samfundsøkonomi er blot en af mange måder at betragte et projekt på, skriver Thomas Krag. (24.04.18)

Hovedstadens Letbane klar til anlæg

Den 12.03.18 kom ejergodkendelsen fra staten, RegionH og de 11 omegnskom-muner endeligt på plads. (21.03.18)

Tilflyttere og trafikvækst gavner letbanen

De økonomiske forudsætninger for Hovedstadens Letbane er bedre end forventet, konkluderer Copenhagen Economics. (06.02.18)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen Øverst til venstre.
   

De hårde økonomiske beregninger viser et solidt samfundsmæssigt underskud på at etablere en letbane omkring København. Men en så stor infrastruktursatsning kan slet ikke anskues på den måde, mener de berørte kommuner.

 
 

Læs mere her:

Cepos: Generne ved letbaneanlæggelse er større end tidsbe-sparelserne på sigt
(Altinget d. 22.05.18)
Overskud eller ej – ejendomsbranchen glæder sig til letbanen (Login)
(København 16.05.18)
Investorer vil have letbane uanset samfundsgevinsten
(København 16.05.18)
Byplanlægger: Letbanen styrker bykulturen i København
(Altinget 24.04.18)
Cepos: Letbanen er en exceptionelt dårlig investering, der bør droppes
(Altinget 20.03.18)
Cepos vil stoppe Københavns letbane (Login)
(Licitation 20.03.18)
Cepos: Hovedstadens Letbane er en underskudsforretning for samfundet
(JP d. 14.03.18)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold