Letbaner.DK
 
Snart strøm på Danmarks første letbane
Nyhed 00528  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er en letbane
Link
Om foreningen
Kontakt
Arkiv
Tilbage

Billedtekst
Arbejdet på den åbne strækning nord for Skejby i Aarhus. Foto: Jens Pedersen d. 08.11.16.

 

Snart strøm på Danmarks første letbane

 
28.11.16
3000 master bliver i disse dage rejst i Aarhus. Det vidner om at byen meget snart får Danmarks første moderne letbane. Og arbejdet skrider hurtigt frem.

Banen skal være klar til at transportere de første passagerer i første halvår af 2017, samme år som Aarhus er europæisk kulturhovedstad.

Første etape af Danmarks første moderne letbane bliver 112 km lang - fra Grenaa i nord til Odder i Syd. De to eksisterende baner Grenaabanen og Odderbanen blive forbundet af en ny 12 km dobbeltsporet bane gennem Aarhus Midtby. Hele strækningen skal elektrificeres, hvilket rådgivningsfirmaet Atkins bidrager til.

Kørestrømsanlægget

Banen får et kørestrømssystem, der er standard for letbaner. Det kører på 750 V jævnstrøm. Udfordringen er, at letbanen strækker sig over en meget stor afstand. Derfor har det fra entreprenørens side krævet en portion kreativitet at sikre, at køreledningsanlægget kan overføre den elektriske effekt, og antallet af omformerstationer bliver i alt 29.

Det fortæller gruppeleder hos Elkraft i Atkins, Jens Pedersen, der nu er udlånt til Aarhus Letbane I/S som projektleder for elektrificeringen af banen.

"I øjeblikket gennemfører vi tests af køreledningsanlægget. Allerede på fabrikken afprøver vi de funktionaliteter, som kan testes på afstand. Derefter gennemfører vi tests af anlægget ude på strækningen, " fortæller Jens Pedersen.

Et større samarbejde

Han løser opgaverne i tæt samarbejde med entreprenørkonsortiet ASAL, som består af Ansaldo STS, GCF og Stadler samt Aarhus Letbane og koordinerer med projektets forskellige interessenter såsom kommunen og forsyningsselskaber, private lodsejere og Banedanmark, som ejer Grenaabanen.

Herudover bidrager en lang række forskellige specialister fra Atkins med teknisk viden inden for bl.a. omformerstationer, fundament til omformerstationer, SCADA, fundament til selve køreledningsanlægget, landmåling og ekspropriation samt sikringsteknik i forbindelse med 3. partskontrol af projektering af tændsteder for overkørsler og skitseprojekt til en yderligere krydsningsstation.

Æstetik er en væsentlig faktor

En ny bane gennem en by vil uundgåeligt komme til at dominere bybilledet. Så æstetik, funktionalitet og teknik skal gå op i en højere enhed.

"Anlægget skal fremstå på en pæn måde. Det er helt klart et succeskriterium, når man bygger en letbane gennem en by. Som tekniker kan jeg komme med indspil om, hvad der kan lade sig gøre - fx når vi anbefaler mastetyper. Men jeg har også en holdning til det æstetiske. Fx forslog jeg arkitekten at placere en topplade på masterne - ikke fordi der er tekniske argumenter for det - men fordi det ganske enkelt ville se bedre ud i bybilledet, " fortæller Jens Pedersen.

Når Aarhus Letbane kører på skinner til sommer, bliver det med to forskellige togtyper: Variobahn, som er særligt velegnet til myldretid og mange stop, og Tango, der er et større, hurtigere og mere komfortabelt tog at rejse med på de lange strækninger. Begge togtyper bliver produceret af Stadler.


De to lyseblå containere på Randersvej er tilsammen én omformerstation. Foran i billedet ses sporet mellem vejbanerne. Foto: Jens Pedersen


Visualisering af det endelige resultat.
Foto: Aarhus Letbane

 
/HB - kilde: Rikke Kofoed og Jens Pedersen, ATKINS Danmark

 


Relaterede nyheder:

Aarhus Letbane status oktober 2016

Letbaner.DK viser status for Aarhus Letbane. Vi interviewer direktør Claus Rehfeld til åbent hus og ser arbejdet. (31.10.16)

2. etape bør køre igennem midtbyen

Aarhus Letbane åbner 1. etape til maj og planlægningen af etape 2 er allerede i gang. Men linjeføringen går uden om midtbyen. (19.10.16)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Letbanen trækker køreledninger over trafikeret vejkryds
(Aarhus 05.12.16)
Randersvej i Aarhus bliver smallere
(JP Aarhus 06.12.16)
Omformerstationer
(Aarhus Letbane)
Letbanen forbereder installation af 3.000 master
(Aarhus Letbane)
Lavt støjniveau og uskadelige magnetfelter
(Aarhus Letbane)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Ny illustration 06.12.16