Letbaner.DK
 
Bedste alternativ til roadpricing er letbaner
Nyhed 00460  

Forslag til trafiknet i København
Forslag til et fintmasket kollektivt trafiknet på skinner i København bestående af S-tog, metro og letbaner. Kort opdateret d. 01.09.20.
Kort og grafik: Nicolai Okkels mDD

 
 

Bedste alternativ til roadpricing er letbaner

 
07.10.13 (kort opdateret d. 01.09.20)
Når en buslinje erstattes med en letbane, falder antallet af biler langs strækningen ofte med op til 20%.

Den netop offentliggjorte rapport fra Trængselskommissionen anbefaler bl.a. at indføre roadpricing for at begrænse biltrafikken.

Mange bilister bor i eget hus, og oplever i disse år at blive beskattet i form af nye højere ejendomsskatter. Med roadpricing skal de så også betale nye afgifter for at køre i deres egen bil.

Derfor er det glædeligt, at Trængselskommissionen også foreslår et sammenhængende net i hovedstadsområdet af højklasset kollektiv trafik bl.a. med letbaner. Hvis man ser på de erfaringer, mange af Europas byer på størrelse med København har haft med at begrænse biltrafikken, er letbaner en central løsningsmodel.

Letbaner.DK har konstateret, at når en buslinje erstattes med letbane, falder antallet af biler langs strækningen ofte med op til 20% i mange af Europas byer.

Forslag til et letbanenet

Region Hovedstaden har i marts 2013 udarbejdet en analyse af, hvordan et net af letbaner kan bidrage til at løse trængselsproblemerne. En af konklusionerne i Region Hovedstadens rapport er, at man kan få et helt net af letbaner for samme pris som én metrolinje og med flere passagerer. Dertil kommer, at letbaner har den nødvendige kapacitet til at matche både metro og S-tog.

Sideløbende har trafikgruppen Letbaner.DK udarbejdet et forslag til et samlet banenet for hovedstaden bestående af letbaner, metro og S-tog. Letbanenettet kan f.eks. erstatte de mest benyttede A- og S-buslinjer, der kører i kvarterer uden bane- eller metrolinjer.

Mange af disse områder har iflg. Region Hovedstadens rapport en meget lav markedsandel for den kollektive trafik på 5-10% modsat de togbetjente rejserelationer, der har en markedsandel på 25-30% - for radiale linjer endda helt op til 65%.

Metroinvesteringer på i alt 47 mia.kr. indtil 2020. Det drejer sig om det nuværende metronet i København, metrocityringen samt metroafgreningen til Nordhavnen.

De nuværende anlægsudgifter til metrocityringen er beregnet til 1,4 mia.kr. pr. km. Letbanen langs Ring 3, der er planlagt taget i brug i 2020, er beregnet til 140 mio.kr. pr. km.

Letbaner.DKs forslag til et letbanenet indeholder også letbanestrækninger, der er foreslået af Region Hovedstaden og har et stort passagerpotentiale, og dermed en god samfundsøkonomi. Alene en letbane på strækningen mellem Herlev og Sundby, der i dag betjenes af linjerne 5A og 350S, vil kunne få ca. 120.000 daglige passagerer med en investering på ca. 4 mia.kr. Samtidig vil det betyde et fald på ca. 30.000 biler og 675 busture dagligt. Netop denne strækning er også med i Trængselskommissionens letbaneforslag.

Et letbanenet på ca. 80 km er beregnet til at koste ca. 16 mia.kr. Dvs. en gennemsnitspris på ca. 200 mio. pr. km.

Et attraktivt tilbud til bilisterne

Man bør ikke overveje at indføre roadpricing før der findes et fintmasket kollektivt trafiknet på skinner, baseret på gennemprøvede systemer fra udlandet.

Med en investering i omkostningseffektive letbaner i de næste 15-20 år, vil man kunne få et fintmasket skinnenet i hovedstaden i form af letbaner, metro og S-tog, der ikke alene vil tiltrække bilister, men det vil også give renere luft og mindre støj til de mange cyklister i byen.

Letbanenettet vil betyde et fald i biltrafikken langs de 80 km. letbanestrækninger på 25%.Derfor vil fremkommeligheden også blive bedre for de bilister, der nødvendigvis skal bruge bilen som transportmiddel. Vejarealerne vil blive udnyttet meget mere effektivt, da to letbanespor har en kapacitet, der svarer til 6 bilbaner.

Dertil kommer de mange investeringer i byudvikling, der vil blive sat i gang sideløbende med etablering af letbanelinjerne overalt i hovedstadsområdet og som ikke kommer med indførelse af roadpricing alene.

Bedre kollektiv trafik på landsplan

Både Aarhus, Odense og Aalborg har store trafikale og miljømæssige problemer, samtidig med at de står overfor store investeringer i bl.a. hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Disse tre byer har også valgt at afhjælpe disse forhold med moderne bybanetrafik i form af letbaner, der samtidig vil gøre nye investeringer mere attraktive på grund af en forbedret infrastruktur.

Dertil kommer, at kollektiv bytrafik på skinner vil spille fint sammen med de markante investeringer i jernbanenettet med den nye togfond.

Dermed vil det på landsplan også blive mere attraktivt for billisterne at benytte den kollektive trafik. Ikke alene vil man få et hurtigere og mere præcist og miljøvenligt jernbanenet, men også den kollektive bytrafik vil øge rejsehastigheden med letbaner, der kan afløse de mest belastede og derfor langsomme buslinjer.

/ME


Fakta:

Et 80 km letbanenet i hovedstaden kan bestå af:

  • 5 radiale linjer fra omegnen til City
  • 1 tværlinje langs Ring 3, som er besluttet
  • 1 linje til udviklingsområderne Holmen og Refshaleøen
  • Forbindelse til 4 store hospitaler: Herlev, Glostrup, Hvidovre, Rigshospitalet.
  • Forbindelse til Campusområder i City og DTU
  • 6 mulige Park&Ride anlæg i omegnen

 


Relaterede nyheder:

Letbane med dansk arbejdskraft

En metro til Ny Ellebjerg, har gjort en letbaneforbindelse hertil højaktuel. (23.09.13)

Rapport: Letbane til lufthavnen skaber jobs

Hurtig og præcis letbanetrafik med niveufri indstigning bør afløse mest belastede buslinjer i hovedstaden. (07.08.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Man bør ikke overveje at indføre roadpricing før der findes et fintmasket kollektivt trafiknet på skinner.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Klogere transportminister sender roadpricing ud i mørket
(Dagens 26.09.13)
Minister vil afskære bilerne, før de når byen - men fastholder nej til roadpricing
(Ingeniøren 26.09.13)
Minister: Vi har 2,5 milliarder til at fjerne trængsel
(Ingeniøren 26.09.13)
Trængselskommis-sionens Betænkning, Sammenfatning
(TRM.dk 26.09.13)
Kun roadpricing kan forhindre større kaos på indfaldsvejene
(Ingeniøren 26.09.13)
Trængselspine
(JP.dk 27.09.13)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 25.11.20