Letbaner.DK
 
Letbane til Ny Ellebjerg
Nyhed 00459  

Letbane i Strasbourg
Sporvogne i Strasbourg. Illustration fra
“Letbane til Lufthavnen”, kilde: COWI

 

Letbane til Ny Ellebjerg

 
23.09.13
En metro til Ny Ellebjerg, har gjort en letbaneforbindelse hertil aktuel.

Det er Letbaner.DKs vurdering, at med Københavns kommunes beslutning om at bruge to milliarder til en metrolinje fra metrocityringen til Københavns Sydhavn og Ny Ellebjerg station, er en foreslået letbaneløsning fra Glostrup station/Ring 3–letbanen med direkte forbindelse til Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg trafikknudepunkt med en senere forlængelse til Lufthavnen, blevet højaktuel.

Letbanen vil få forbindelser til både fjerntog, S–tog, metro og busser, og bør kunne tages i brug samtidig med Sydhavnsmetroen.

Dermed vil det nye trafikknudepunkt ved Ny Ellebjerg station få endnu flere direkte forbindelser til vigtige destinationer i hovedstadsområdet.

Region Hovedstaden har i samarbejde med Cowi og Tetraplan udarbejdet en screeningsrapport af en letbane mellem Glostrup og Københavns lufthavn.

Formålet er at vurdere forskellige linjeføringer i forhold til den øvrige kollektive trafik, store rejsemål langs linjeføringen, byudviklingsmuligheder, direkte rejsemuligheder, linjeføringens fysiske udfordringer og passagerpotentialerne.


Anbefaling

I forbindelse med screeningen med forslag til seks linjeføringer, har der været afholdt en workshop med deltagelse af embedsmænd fra de berørte kommuner samt eksperter fra Movia og Metroselskabet.

Det er både projektgruppens og workshopdeltagernes vurdering, at der i næste fase bør arbejdes videre med to af løsningerne.


Illustration “Letbane til Lufthavnen” viser de to anbefalede letbaneforslag. Kilde: COWI og Eniro/KRAK

  • en sydlig forbindelse fra Glostrup via Avedøre Holme over Sorte Rende til Lufthavnen (Løjtegårds-løsningen) vist med blåt. Den er på 24,8 km, og vil koste 2,6-2,8 mia.kr. Den skønnes at få 13.000 - 14.500 passagerer om dagen.
     
  • en nordlig forbindelse fra Glostrup via Hvidovre hospital, Ny Ellebjerg og Sjællandsbroen til Lufthavnen (Vejlands Allé-løsningen) vist med rødt. Den er på 20,9 km, og vil koste knap 2,3 mia. kr. (evt. med Glostrup - Ny Ellebjerg som 1. etape). Den skønnes at få ca. 23.400 passagerer om dagen

Både passagertal og økonomi er meget overordnet skønnet, da der ikke er gennemført en bustilpasning til letbaneløsningerne, hvorfor passagertallene sandsynligvis vil blive højere.

Hvis man vælger løsningen Glostrup station – Hvidovre Hospital – Ny Ellebjerg station med en senere forlængelse til Københavns lufthavn, får man en letbane til ca. 140 mio. kr. pr, km.

/ME


Rapport: Letbane til lufthavnen skaber jobs

Hurtig og præcis letbanetrafik med niveufri indstigning bør afløse mest belastede buslinjer i hovedstaden. (07.08.13)

Kun suppleret med letbaner er MetroCityringen en gave

Cityringen får kun det ønskede passagertal, hvis der etableres letbaner fra Ring 3 til City. (02.08.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

   
 

Læs mere her:

Letbane skal kobles på metroen
(Licitation 18.09.13)
Sådan skal tog, bus og metro lægges sammen i Kbh.
(Ingeniøren 18.09.13)
Ny letbanestrækning til 1,5 mia kan få 24.000 pendlere dagligt.
(København 02.08.13)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 27.10.14