Letbaner.DK
 
Rapport: Letbane til lufthavnen skaber jobs
Nyhed 00456  

Hurtig og præcis letbanetrafik med niveufri ind– og udstigning bør afløse de mest belastede buslinjer i hovedstadsområdet.
Hurtig og præcis letbanetrafik med niveufri ind– og udstigning bør afløse de mest belastede buslinjer i hovedstadsområdet.

 

Rapport: Letbane til lufthavnen skaber jobs

 
07.08.13
Op til 24.000 pendlere kan få gavn af en letbane til Københavns Lufthavn, viser rapport.

13–24.000 pendlere om dagen. Så mange kan få glæde af en ny letbaneforbindelse fra Glostrup St. til Københavns Lufthavn.

Det konkluderer en foreløbig rapport fra konsulentvirksomheden COWI, der har udført opgaven efter bestilling fra regionsrådet i Region Hovedstaden. Derfor ønsker Region Hovedstaden en større analyse sat i gang.

Samtidig er det forventningen hos regionen, at en letbane til lufthavnen kan gøre det lettere for regionens borgere at tage jobs på tværs af regionen. Derfor ønsker et flertal i regionsrådet nu at gennemføre en grundigere analyse af de forskellige muligheder for at forbinde Københavns Lufthavn med Vestegnen.

Men det handler i høj grad også om at skabe vækst og større mobilitet, understreger Vibeke Storm Rasmussen:

“Letbanen kan på sigt betyde mere arbejde, fordi det simpelthen bliver lettere at komme fra bolig til arbejde. Det gælder både som passager, og de mange mennesker, der jo arbejder i lufthavnen. En letbane fra vestegnen til lufthavnen vil også styrke byudviklingen omkring stationerne. Så der er mange grunde til sætte undersøgelserne i gang”, slutter regionsrådsformanden.

 

Nord– eller sydgående rute

Den bestilte letbaneanalyse skal undersøge potentialet i forskellige letbanelinjeføringer mellem Vestegnen og lufthavnen: Det ene forslag er en nordgående rute mellem Glostrup og lufthavnen, som kan samle passagerer op i bl.a. Hvidovre, Ny Ellebjerg og ved Bella Centret.

Det andet forslag er en sydgående rute fra Glostrup over Avedøre Holme, ørestad St., Løjtegårdsvej og videre til lufthavnen.

Det er desuden hensigten, at et endeligt forslag til lufthavnsforbindelsen skal tænkes sammen med den allerede planlagte letbane langs Ring 3 samt det øvrige bus– og tognet i regionen.

Fakta COWI’s foreløbige screening af forskellige linjeføringer viser:

  • At de undersøgte linjeføringer i en sydlig korridor over Avedøre Holme til lufthavnen på en hverdag vil få 13.000–14.500 passagerer og netto koste mellem 1,7– 1,9 mia. kr.
  • I en nordlig korridor er der undersøgt dels en linjeføring over Ny Ellebjerg og Bella Centret til lufthavnen, dels en afkortet udgave til Ny Ellebjerg st.
  • Denne linjeføring til lufthavnen over Ny Ellebjerg vil få et passagertal på mellem 23.000–24.000 på en hverdag og vil koste netto 1,5 mia. kr.
  • En afkortet linje til Ny Ellebjerg vil få et passagertal på næsten 9.000 og vil netto koste 0,7 mia. kr.
  • Screeningen er foretaget over en kort periode på ni uger. En række forhold er derfor endnu ikke undersøgt, herunder muligheder for bedre driftsøkonomi, yderligere byudvikling og tilpasning til busnettet.
  • Den kommende analyse af de to hovedkorridorer fra Glostrup St. til lufthavnen sættes i gang i 2013 og forventes afsluttet inden årets udgang.

Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) kalder en letbane til lufthavnen en naturlig udvikling:

“I en international metropol som vores er vi nødt til at sikre effektiv, hurtig og miljørigtig transport mellem vigtige knudepunkter som Københavns Vestegn og lufthavnen. Alt for mange borgere har i dag svært ved at komme rundt i regionen. Det betyder bilkøer, forurening og ventetid”, siger hun.

Kilde: Region Hovedstaden

/ME


Kun suppleret med letbaner er MetroCityringen en gave

Cityringen får kun det ønskede passagertal, hvis der etableres letbaner fra Ring 3 til City. (02.08.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 
 

Læs mere her:

Rapport:
Letbane til lufthavnen

(RegionH 22.08.13)
Ny letbanestrækning til 1,5 mia kan få 24.000 pendlere dagligt.
(København 02.08.13)
Forslag: Letbane til Lufthavnen
(Region Kbh 06.08.13)
Letbane til lufthavnen skaber jobs
(RegionH 02.08.13)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold