Letbaner.DK
 
Velkommen til ny transportminister
Nyhed 00457  

Pia Dyhr og Henrik Dam
Ny transportminister Pia Olsen Dyhr og afgående Henrik Dam Kristensen. (Fotos: SF og S)

 

Velkommen til ny transportminister

 
13.08.13
Tak til afgående Henrik Dam Kristensen og velkommen til Pia Olsen Dyhr.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) gennemførte en ministerrokade d. 9/8-2013, hvor Pia Olsen Dyhr (SF) erstattede Henrik Dam Kristensen (S), der har været transportminister siden 3/10-2011.

Letbanevenlig transportminister

Henrik Dam har været den til dato mest letbanevenlige transportminister vi har haft. Ud over støtte til letbanen i Odense, har han sikret finansieringen og loven om Danmarks første letbaneprojekt i Aarhus. Herunder fandt han penge til elektrificering af de to lokalbaner, ialt. 95 km fra Grenaa til Odder.

Han fik desuden æren af at igangsætte projektet ved en Kick-off ceremoni i Egådalen d. 24/6 i år, hvor han fik sat sit håndaftryk i den bløde beton til en af de første bropiller til letbanen! Banen ventes færdig i 2016.

Henrik Dam gik også aktivt ind i processen med at få skudt gang i projektet om en letbane langs Ring 3 i Københavns omegn, efter at projektet lå i et dødvande efter 10 års spidsrod for Region Hovedstad.

Henrik Dam hjalp processen igang med bl.a. at finde en finansieringsform med staten, regionen og de 11 kommuner, som letbanen skal gennemkøre. Den endelige aftale blev underskrevet denne sommer.

I dag arbejder Metroselskabet på en realisere af projektet med i første omgang en VVM-rapport. Banen ventes færdig i 2020.

Henrik Dam sætter sit håndaftryk
Henrik Dam sætter sit håndaftryk på Aarhus letbane.
Foto: Helge Bay

Forklaring på "fyring"

I følge Berlingske Tidende d. 09.08.13 har Statsministeren bedt Henrik Dam Kristensenom om at tage posten som formand for Socialdemokraternes folketingsgruppe, efter Henrik Sass Larsen (S) er blevet erhvervs- og vækstminister.

Henrik Dam ser ikke rokaden som en kritik af hans indsats i Transportministeriet. "Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det har været spændende at være transportminister, og jeg synes også, at jeg har håndteret de ting, der skal håndteres. Jeg ser det ikke som en kritik. Sådan er politik", citerer avisen.

Ny erfaren transportminister

I stedet er indsat Pia Olsen Dyhr fra SF, der siden sit første valg i 2007 har arbejdet aktivt for børnefamilier og bedre kollektiv trafik. Hun kommer fra posten som handels- og investeringsminister, og med dette skift må det vurderes at hun er kommet på hjemmebane.

Metrocityringen i København, tunnelen under Femern Bælt, nye jernbanelinjer, signalprojektet og elektrificering af de mest benyttede jernbanestrækninger er historisk dyre offentlige investeringer, som hun skal håndtere.

For at få råd til sideløbende at modernisere den kollektive trafik i Danmarks større byer fra dieseldrift til el-drift, bør man satse mere på omkostningseffektive letbaner i stedet for omkostningstunge metroplaner.

I København vil det nuværende metronet og metrocityringen danne rygraden i den kollektive trafik i de centrale byområder. Derfor vil det være naturligt at videreudbygge den kollektive trafik med et letbanenet, som foreslået af Region Hovedstaden og DTU. Det vil kunne tiltrække mange bilpendlere.

Ring 3 letbanen, der forventes færdig i 2020, kan senere forlænges til lufthavnen som foreslået af Region Hovedstad, der har taget initiativ til forundersøgelser af behovet for nye letbaner, der vil kunne bringe borgerne ind og ud af København med forbindelse til Ring 3 letbanen, S-togs- og jernbanenettet samt metroen.

Hvad byder fremtiden på?

I den nærmeste fremtid vil der dog blive mere begrænsede midler til investeringer i kollektiv bytrafik. Derfor bør de omkostningstunge metroinvesteringer, der i øjeblikket koster ca. 1,4 mia.kr pr km. (metrocityringen), vige for de omkostningseffektive letbaneinvesteringer, der koster en tiendedel, ca. 140 mio.kr. pr km (Ring 3 letbanen).

Vi håber, at den nye transportminister vil fastholde og udbygge de nye miljøvenlige og omkostningseffektive trafikinvesteringer i byerne med letbaner til gavn for mobilitet og byudvikling.

/ME & HB


Relaterede nyheder:

Aarhus letbane - Kick off

Transportministeren Henrik Dam Kristensens tale ved letbanens Kick-off mandag d. 24/6.
(Traffic News 26.06.13)

Lov om Aarhus Letbane

Loven, der behandles i Folketinget d. 2/2, lader det være op til kommunerne og anlægsøkonomien om de gamle baner skal elektrificeres. (31.01.12)

Aarhus letbane er underskrevet

9 år skulle der gå efter byrådsbeslutningen før transportministeren satte sin underskrift på aftalen. (10.11.11)

Første letbane i København er nu finansieret

Kommunerne langs Ring 3 og Region Hovedstad har fundet deres andel til letbanen på 2,2 mia.kr. (31.05.11)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Vi håber, at den nye transportminister vil fastholde og udbygge de nye miljøvenlige og omkostningseffektive trafikinvesteringer i byerne med letbaner til gavn for mobilitet og byudvikling.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Pia Olsen Dyhr:
DSB skal bøde for stillestående tog.

(DR d. 12.08.13)
Ny transportminister får store udfordringer og en tom pengekasse
(Ingeniør 09.08.13)
SF-ønske fik overrasket minister fyret
(Berlinger 09.08.13)
Transportministeriet er regeringens helt store svingdør
(Ingeniør 09.08.13)
Aftale om Ring 3-letbanen underskrevet
(myldretid 01.07.13)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold