Letbaner.DK
 
Kommentar til Frederikssundsvej
Nyhed 00449  

Billedtekst
Enkeltsporet letbanetracé over en kortere strækning i Berlin. Foto Bösebrücke 14.03.2013: Helge Bay

 

Kommentar til Frederikssundsvej

 
21.05.13
Letbaner.dk har udarbejdet et notat med kommentarer til forslag om letbaneprojekt på Frederikssundsvej.

Letbaner.DK har fulgt en opfordring fra Københavns Rådhus til at komme med kommentarer til kommunens projekt om undersøgelse af en letbaneløsning på Frederikssundsvej.

Baggrunden for dette ønske fremkom efter kommentarer fra Letbaner.dk fremsat på et midtvejsseminar d. 04.04.13 på Københavns Rådhus, der påpegede alternative løsninger i en analyse fra Region Hovedstaden, udarbejdet i samarbejde med DTU med titlen "Flere letbaner i hovedstadsområdet". Analysen kommer bl.a. med forslag til en letbane på Frederikssundsvej. Denne analyse blev fremsat nogenlunde samtidig med Københavns kommunes undersøgelse.

Københavns kommunes forslag

Linjeføring: Gladsaxe Trafikplads - Vestvolden - Gyngemosen - TV-byen/Mørkhøjvej - Tingbjerg - Brønshøj Torv - Nørrebro station

DTU og Region Hovedstadens forslag

Linjeføring: Herlev Station - Husum - Brønshøj Torv - Nørrebro station - Nørreport station

Begge forslag indeholder en linjeføring fra den kommende Ring 3-letbane ad Frederikssundsvej mod City. Det er en kombination af disse to forslag, der ligger til grund for Letbaner.DKs kommentarer og forslag i dette notat.

Letbaner.DKs kommentarer

Strækningen mellem Herlev station og Brønshøj foreslås revurderet af Københavns kommune, da det f.eks. i DTU og Region Hovedstadens forslag ikke vurderes at være parallelkørsel på denne strækning af S-tog og letbane. S-togene vil betjene regionaltrafikken og letbanen lokaltrafikken.

Derfor synes en letbanestrækning mellem Herlev og Nørrebro station med en afgrening til Tingbjerg langt at foretrække, fordi letbanen vil erstatte samtlige busser 5A og 350S mellem Herlev og Nørrebro station, og vil få et langt større passagertal end linjen Gladsaxe Trafikplads - Nørrebro station.

Strækningen mellem Nørrebro station og Nørreport station

Letbaner.dk er bekendt med, at politikerne i Københavns kommune kun har ønsket at undersøge strækningen mellem Ring 3-letbanen og metrocityringen ved Nørrebro station. Dette var opgaven for Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling.

Men Letbaner.dk vurderer, at man kun opnår en omkostningseffektiv letbaneinvestering ved at anlægge hele strækningen mellem Herlev og Nørreport station som påpeget af DTU og region Hovedstaden, for dermed at kunne opnå det højeste passagertal og den største miljømæssige gevinst.

Driftsøkonomien på strækning Gladsaxe-Nørrebro risikerer at blive anstrengt. Der findes kun ganske få letbaner i udlandet, der er lige så korte. For at komme over den driftsøkonomiske smertegrænse, har man både i Aalborg og Odense valgt at planlægge en letbane på hhv. 10 og 14 km. Den direkte strækning Herlev-Nørreport er netop 10 km lang.

Derfor bør letbanen ved anlæggelsen forberedes til en forlængelse fra Nørrebro station. De begrænsninger af biltrafikken på Nørrebrogade, som allerede er foretaget, kan udnyttes til en letbane, der kan fremme en byudvikling med tilhørende kvarterløft på samme måde som i Tingbjerg og Gellerup i Aarhus.

Hele Letbaner.DKs notat med kommentarer til forslag om letbane-projekt på Frederikssundsvej kan læses her..

/ME


Relaterede nyheder:

To nye Dialog TV-udsendelser

Kanal Hovedstaden sender i løbet af maj måned to nye Dialog-programmer om letbaner i København. (14.05.13)

Intet letbanesamarbejde i København

Region Hovedstaden og Københavns kommune har to vidt forskellige forslag til letbane på Frederikssundsvej. (12.04.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Letbanen bør ved anlæggelsen forberedes til forlængelse fra Nørrebro station.
De begrænsninger af biltrafikken på Nørrebrogade, som allerede er foretaget, kan udnyttes til en letbane".

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:


Læs:
Letbaner.DKs notat.

(April 2013)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold