Letbaner.DK
 
Intet letbanesamarbejde i København
Nyhed 00446  

Logo Region Hovedstaden                 Logo Københavns Kommune

 

Intet letbanesamarbejde mellem Region og Kommune i København

 
12.04.13
Region Hovedstaden og Københavns Kommune har to vidt forskellige forslag til en letbane ad Frederikssundsvej.

Danmarks Tekniske Universitet har netop udarbejdet en analyse for Region Hovedstaden om "Flere letbaner i hovedstadsområdet".

Den er et bidrag til debatten om trængselsproblemerne i hovedstadsområdet. Her skriver regionsformand Vibeke Storm Rasmussen og professor ved DTU transport, Otto Anker Nielsen: "Vi bør satse på letbanen. Vi har brug for den, hvis vi ønsker at dæmme op for lange bilkøer og trafikpropper, et renere miljø og ikke mindst ønsker en mere attraktiv kollektiv trafik i gadeplan."

I Trængselskommissionens idékatalog lægges der også op til en undersøgelse af et sammenhængende letbanenet. Samtidigt ønsker kommissionen et antal trafikknudepunker i hovedstaden, og her iblandt er Herlev station udpeget.

Letbaneplaner langs Frederikssundsvej

I analysen foreslår Region Hovedstaden bl.a. en letbane ad Frederikssundsvej mellem Ring 3 letbanen via Herlev station og Nørreport station med en afgrening til Tingbjerg.

Det betyder, at letbanen vil kunne erstatte samtlige busser på linje 5A og 350S langs denne strækning, og den vil få direkte omstigning til andre kollektive skinnetrafikformer ved trafikknudepunkterne Herlev station og Nørreport station, som er de to mest benyttede busstoppesteder på den nuværende ruten.

For borgerne i Brønshøj-Husum vil denne letbane betyde en hurtigere og mere behagelig kollektiv transport med stor kapacitet. Den vil få forbindelse til metro og S-tog i City og til en letbane på tværs af hovedstaden med forbindelse til fem S-togslinjer og to hospitaler. I gadeplan vil beboerne opleve et trafikmiddel, der på en naturlig måde indgår i trafikken uden barrierevirkning i midten af gaden. Desuden mindskes støjen og luften blivere renere, fordi biltrafikken vil falde med ca. 25% og ca. 680 daglige dieselbusture forsvinder.

DTU-professor Otto Anker Nielsen vurderer, at netop denne letbane på tværs af København mellem Herlev, City og Sundby, er den mest oplagte trafikinvestering på skinner med den laveste investering pr. passager.

"Vi kan anlægge et net af letbaner for samme pris som én metrolinje", udtaler Vibeke Storm Rasmussen

Københavns Kommune har andre planer

Københavns kommune arbejder også med planer om en letbane ad Frederikssundsvej.

Den skal også have forbindelse med Ring 3 letbanen, men skal ikke have forbindelse med Herlev station. Den skal derimod følge et tidligere metro- og letbaneforslag fra Gladsaxe Trafikplads over fredede arealer ved Vestvolden og Gyngemosen til Tingbjerg og først derefter dreje ind på Frederikssundsvej, hvor den skal have endestation ved Nørrebro station og Metrocityringen.

Det betyder, at de nuværende passagerer på buslinjerne 5A og 350S skal skifte mellem bus og letbane i Husum og på Nørrebro station for at komme mod City. Det bliver interessante skift, fordi der skal 3 busser til at videretransportere én letbanevogns passagerer. Samtidig vil de mest benyttede busstoppesteder ved Herlev station og Nørreport station være uden letbanebetjening.

Med Københavns kommunes forslag kan man også vinke farvel til de potentielle nye brugere af den kollektive trafik på strækningen i form af tidligere bilister, fordi de ikke ønsker hverken at køre i bus, eller foretage to unødvendige skift.

Metroomkostningernes udvikling

Med analysen fra DTU "Flere letbaner i hovedstadsområdet" satses der på omkostningseffektive letbaneinvesteringer i stedet for de omkostningstunge metroinvesteringer.

Det er trafikgruppen Letbaner.DKs håb, at Region Hovedstaden og Københavns kommune kan samarbejde om en tilfredsstillende løsning på en attraktiv skinneforbindelse ad Frederikssundsvej.

Letbanen langs Ring 3 på ca. 28 km er beregnet til at koste 3,7 mia. kr, og en letbane mellem Herlev og Nørreport på ca. 10 km er anslået til ca. 2 mia. kr, mens metrocityringen på 15 km anslås til 21 mia. kr. Dertil kommer afgreninger til Nordhavnen og Sydhavnen til i alt ca. 8-10 mia. kr.

/ME


Relaterede nyheder:

Letbaner er Københavns svar på trængsel

Berlingske beskriver Region Hovedstadens bud på en omfattende udbygning af den kollektive trafik. (02.04.13)

Fremtidens grønne trafik

Omstilling fra dieseldrift til eldrift bør også ske i den kollektive bytrafik. (20.03.13)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

TEMA: Letbaner udfylder et hul i transportkæden
(Berlingske 27.03.13)
Flere letbaner i hovedstadsområdet - HOVEDRAPPORT
HENT PJECEN HER
(RegionH 02.04.13)
Letbaner er hovedstadens svar på trængsel
(Berlingske 20.03.13)
Moderne storbyer har da letbaner
(Berlingske 20.03.13)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold