Letbaner.DK
 
P-kaos ved store danske hospitaler
Nyhed 00388  

Oslo linje 17 ved Rikshospitalet d. 27.01.2011
Oslo 'trikken' linje 17 kører op på bjerget til
Rikshospitalet. Linjen blev åbnet i 1999.
Foto: Helge Bay.

 

P-kaos ved store danske hospitaler

 
22.02.11
P-kaos kan afhjælpes med letbaner, der vil give en attraktiv trafikbetjening.

I 2010 foretog Megafon en undersøgelse for Dansk Sygeplejeråd om parkeringsforholdene ved de store lokale hospitaler.

Godt 15.000 sygeplejersker eller 35% af de sygeplejersker, der kører i bil til og fra arbejde, har altid eller ofte problemer med at finde en p-plads på jobbet.

Biler holder skævt på græsrabatter. Sygeplejersker må midt i arbejdstiden ned for at stille p-skiven. Ambulante patienter kommer for sent, eller aflyser helt behandlingen, fordi de ikke kan finde en parkeringsplads.

"Parkeringsproblemer vokser ved landets hospitaler, og emnet er en af gengangerne på samarbejdsudvalgsmøder mange steder i sundhedsvæsenet", skriver fagbladet Sygeplejersken.

Men nu er der politisk opbakning til letbaneplanerne i Århus, Odense og København, og det vil nogle af de store hospitaler få gavn af.

Århus

Århus er den by, hvor planlægningen af en letbane er længst fremme. Det betyder, at Østjyllands storsygehus i Skejby vil blive betjent af en letbane allerede fra 2015.

Odense

Ved Odense Universitetshospital er der også kamp om parkeringspladserne, og det giver en daglig frustration hos medarbejderne. Parkeringstilbuddet for patienter er særdeles ringe og mangelfuldt, og man oplever, at patienter og pårørende kommer for sent til den aftalte tid i laboratoriet på grund af P-problemer, og nogle vælger helt at aflyse behandlingen.

Odense skal i fremtiden have et nyt stort Regionshospital, og en fremsynet kommune er allerede langt med planerne om at forsyne hospitalet med højklasset kollektiv trafik lige til døren i form af en letbane. Den skal bl.a. have forbindelse med det landsdækkende jernbanenet ved Odense Banegårds Center og med Svendborgbanen ved Hjallelse station. For bilisterne vil der blive bygget er Park & Ride-anlæg ved motorvejen, så de hurtigt kan komme med letbanen til og fra hospitalet uden parkeringsproblemer.

København

I København lysner det også for parkeringsproblemerne ved nogle af de store hospitaler. Staten har nu øremærket 1 mia.kr. til en letbane langs Ring 3, og der udvises i øjeblikket store bestræbelser på af skaffe de sidste 2,2 mia.kr. til projektet blandt 10 kommuner på Vestegnen, Region Hovedstaden og Real Dania, der står bag byudviklingsprojektet for Vestegnen i form af det nyeste projekt "Vision Loop City".

Det vil betyde, at Hospitalerne i Herlev og Glostrup vil blive betjent med moderne sporvogne, der vil få direkte forbindelse til fem S-togslinjer. Letbanen ville afhjælpe de to hospitalers fortvivlende parkeringsforhold, ikke alene for de besøgende, men også for de mange ansatte.

Der er også planer om en letbaneforbindelse til Hvidovre Hospital. Valby lokaludvalg har netop præsenteret en forundersøgelse af en letbane mellem metrocityringen gennem byudviklingsområdet på den tidligere Carlsberggrund, til Valby station med direkte forbindelse til S-tog, regionaltog og busser. Letbanen videreføres med forbindelse til de planlagte nye boligområder ved Vigerslev Allé til Hvidovre og med en tiltrængt højklasset trafikforbindelse til Hvidovre Hospital.

Letbaner.DK peger desuden på en letbane fra Nørreport langs Lyngbyvejen forbi Rigshospitalet og Gentofte Hospital, som også vil kunne betjene tre universiteter.

Aalborg

I Aalborg arbejder Nordjyske Trafikselskab også på sigt henimod en letbane til det kommende regionale universitetssygehus og universitetet (AUC) sydøst for centrum.

Sikkerhed mod vibrationer og elektrisk støj

Letbanerne er et godt alternativ til bilen, fordi de kan få standsningssteder tæt ved hospitalerne. Hospitalet har dog behov for sikkerhed for, at letbanen ikke forstyrrer hospitalets følsomme medicinske udstyr.

Moderne sporanlæg og letbanemateriel sikre i høj grad omgivelserne imod vibrationer fra kørslen med gummi eller fjederophæng, ligesom elektrisk støj (EMC) ligger langt under bagatelgrænsen, som følge af den europæiske standard EN50121, der gælder for alle slags tog.

Der er derfor god grund til at se nærmere på trafikforslag, hvor de store hospitaler kan blive betjent med skinnebåren kollektiv trafik til døren.

/ME


Relaterede nyheder:

Hospitaler med letbane til døren

En af grundene til at Odense ønsker en letbane, er bygningen af det kommende nye Regionshospital. (14.06.10)

Letbane til Rigshospitalet

Området omkring Rigshospitalet har titusinder af pendlere til arbejdspladser, studiesteder, hospitalet og dets besøgende. (14.03.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold