Letbaner.DK
 
Hospitaler med letbane til døren
Nyhed 00372  


 

Hospitaler med letbane til døren

 
14.06.10
En af grundene til at Odense ønsker en letbane, er bygningen af det kommende nye regionshospital, Odense Universitetshospital.

Der er behov for at transportere mange mennesker til og fra de store hospitaler i Danmark, og det nye Universitetshospital i Odense bliver ingen undtagelse.

Ud over andre store rejsemål på vejen, vurderes passagertallet alene til og fra det nye hospital at blive næsten 20.000 daglige brugere, opdelt på følgende tre grupper:

Personale
Besøgende
Patienter

Letbanen vil give optimal forbindelse til hospitalet fra hele Region Syd via Odense Banegård eller et 'Parkér og Rejs-anlæg' ved Motorvejen. Sydfyn kan også få en optimal forbindelse via Svendborgbanen med direkte omstigning fra Hjallelse station til letbanen. Alt sammen uden de parkeringsproblemer, der ellers præger hospitalerne i de store byer.

Direkte adgang er vigtig

Skejby Sygehus i Århus og Odense Universitetshospital, vil nu sandsynligvis blive forsynet med en letbaneforbindelse i henholdsvis 2015 og 2017.

Men letbanerne bliver først et godt alternativ til bilen, såfremt den får standsningssted tæt ved de store rejsemål, så som hospitaler. Hospitalet har på den anden side også behov for sikkerhed for, at letbanen ikke forstyrrer hospitalets følsomme medicinske apparater.

Vibrationer fra tog

Moderne sporanlæg for letbaner sikrer i høj grad isoleringen af vibrationer fra togene. Desuden bygger specialfirmaer særlige sporanlæg i gummi eller i fjederophæng, der kan absorbere de sidste mulige vibrationer.

Dette i kombination med moderne vogntyper der har en afprøvet teknologi med optimale løbeegenskaber gør, at letbaner ikke burde give vibrationsproblemer tæt på hospitaler.

Elektrisk støj

Med hensyn til elektrisk støj (EMC), så skal alle nye tog og jernbaneanlæg leve op til kravene om begrænset elektromagnetisk udstråling, hvilket er beskrevet i standarden EN 50121. Denne vurderes at have en god dækning af problemerne ved letbaner.

Samtidig er der krav til moderne elektromedicinsk udstyr om at det skal kunne tåle en vis mængde stråling fra f.eks. mobiltelefoner jævnfør den internationale standard IEC 60601.

Sammenligner man værdierne i disse to standarder vil man se, at afstandskravene imellem letbanen og almindeligt medicinsk udstyr kan være mindre end 10 meter uden anledning til problemer. Kun det mest følsomme udstyr, så som f.eks. MR-skannere, skal der måske tages hensyn til ved ikke at placere det i umiddelbar nærhed af letbanen.

Der vurderes således ikke være tekniske hindringer for at føre letbaner tæt forbi - eller under hospitaler.

Odense Universitetshospital får letbane til døren

Odenses kommende Universitetshospital vil blive letbanebetjent centralt i hospitalskomplekset tæt på hovedindgangen. Dette er et udtrykt ønske fra både hospitalets og kommunens side, hvilket må vurderes som et meget klogt valg, der vil sikre projektets succes.

Udviklingsområdet i det sydlige Odense.
Plan over udviklingsområdet i det sydlige Odense.

Grafik: Odense kommune (klik for større opløsning)
Download PDF-fil
her...

Århus letbane bør tilpasses udvidelsen af Skejby

Skejby Sygehus i det nordlige Århus vil blive letbanebetjent perifert med den planlagte letbane, 250 meter fra den nuværende hovedindgang.

Men i nær fremtid skal hospitalet udvides kraftigt til et Regionshospital i retning væk fra letbanen, der vil give op til 800 m gangafstande til hospitalets afdelinger. Derfor bør man allerede nu i planlægningen imellem hospitalsprojektet og Århus kommunes letbaneprojekt, udnytte letbanens fordele, som en attraktiv transportform med centralt placerede standsningssteder, i stedet for den planlagte perifere placering.

Det vil f.eks. kunne spare en del udgifter til særbusbefordring med patienter til ambulantbehandling, fordi de vil kunne benytte en letbane lige til døren med niveaufri ud- og indstigning til gavn for dårligt gående patienter.

Dertil kommer, at mange ansatte og besøgende vil se en fordel ved at benytte letbanen for at udgå parkeringsproblemer. Derved vil man også kunne spare parkeringspladser.

Københavns har ingen planer om skinner til de store hospitaler

Hovedstadens store hospitaler vil i mange år fremover ikke blive betjent med kollektiv trafik på skinner.

Derfor vil mange pendlere til Københavns store hospitaler også i fremtiden være henvist til at vælge vejtransport, hvilket sandsynligvis vil betyde et øge pres på veje og parkeringspladser ved f.eks. Rigshospitalet, hvor der tilmed kræves dyre parkeringsafgifter.

Letbanernes særlige egenskaber som et miljømæssigt bæredygtigt og let tilgængeligt transportmiddel, ser således lige nu ud til at være mest i fokus i Odense.

/Morten Engelbrecht


Relaterede nyheder:

Letbane til Rigshospitalet ?

Området omkring Rigshospitalet har titusinder af pendlere til arbejdspladser, studiesteder, hospitalet og dets besøgende. (14.03.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Letbanernes særlige egenskaber som et miljømæssigt bæredygtigt og let tilgængeligt transportmiddel, ... ser således ud til at være mest i fokus i Odense.

/Morten Engelbrecht

 
 

Læs mere her:

Letbanen i Århus henter erfaring fra mange europæiske byer.
(JP Århus 02.07.10)
Århus kan glæde sig til letbanefest.
(JP Århus 30.06.10)
Nordsjællands supersygehus skal ligge fjernt fra bus og tog.
(Ingeniøren 25.05.10)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 20.07.10