Letbaner.DK
 
Nu politisk opbakning til Ring 3
Nyhed 00384  

Ringvejskryds i Glostrup med letbane
Ringvejskryds i Glostrup med letbane.
Visualisering Cowi.

 

Nu politisk opbakning til Ring 3 letbanen

 
30.12.10
Kommunerne og regionen vil nu betale til den første letbane i hovedstadsområdet.

Borgmestrene og regionsrådsformanden i Ringby-Letbanesamarbejdet har i december 2010 givet hinanden håndslag på, at de vil være med til at betale til en letbane langs Ring 3. Dertil kommer, at der i det nye transportforlig "Bedre mobilitet" er afsat 1,5 mia. kr. til en kollektiv trafikløsning.

Nu mangler der bare en konkret aftale, således at 360.000 borgere i hovedstadsområdet kan se frem til en bedre kollektiv trafik.

I den forbindelse udtaler formanden for Ringby-Letbanesamarbejdet, Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst:

"Jeg er utrolig glad for, at vi i Ringby-Letbanesamarbejdet nu er blevet enige om at betale til en letbane udover de 1,5 milliarder, som staten har afsat til en kollektiv trafikløsning. Transportministeren har tidligere sagt, at han er meget positiv overfor letbanen, forudsat at kommunerne og regionen bakker op. Derfor ser jeg frem til, at vi mere konkret kan aftale finansiering, organisation og tidsplan for projektet."

Borgmesteren har noteret sig, at staten vil yde et meget betydeligt bidrag til en letbane i Århus og siger: "Vi er glade for, at Århus og regeringen har fundet hinanden, og vi ser frem til lige så konstruktive forhandlinger".

Ønsker et møde med ministeren

Karin Søjberg Holst har netop meddelt transportministeren, at parterne bag Ringby-Letbanesamarbejdet er villige til at skyde penge i en letbane.

Derfor skal hun mødes med ministeren i begyndelsen af det nye år, hvor hun vil opfordre til, at man nedsætter en politisk styregruppe bestående af ministeren, regionsformanden for Region Hovedstaden, repræsentanter bag trafikforliget og repræsentanter fra kommunerne bag Ringby-Letbanesamarbejdet med henblik på at blive enige om detaljerne i projektet.

Fakta om Ringbyprojektet

Ringbyen dækker over et ca. 30 km. langt område - fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme mod syd.

Ringbyvisionen er en ambitiøs og langsigtet vision for byudviklingen langs Ring 3, -en ringby med en kommende letbane som trafikal rygrad.

Realdania igangsatte visionsarbejdet i januar 2010 i samarbejde med Ringbysekretariatet, der sammen med ti kommuner udpegede et internationalt rådgivningsteam, som nu har udarbejdet visionen.

Desuden deltager Region Hovedstaden, Miljøcenter Roskilde, Transportministeriet og By- og Landskabsstyrelsen.

Realdania har afsat godt 3 mio.kr. til at udarbejde byvisionen. Udover det bidrager ti vestegnskommuner med ca. 1,5 mio.kr., til drift af sekretariatet, workshops og politiske seminarer, som har været afholdt som en del af visionsarbejdet.

Byvision om fremtidens udvikling

Adm. direktør i Realdania Flemming Borreskov ser et stort potentiale i Byvisionen: "Vi håber, at Byvisionen vil være med til at klargøre, hvordan hovedstadens byudvikling fremover kan sikres, så udviklingen baseres på bæredygtige løsninger og med mulighed for at udvikle gode, velfungerende og mangfoldige byområder, blandt andet baseret på en let og miljøvenlig transport."

"Fremtidens byudvikling ligger i forstadsområderne, hvor mange tidligere erhvervsområder skal genanvendes til nye formål, og mange boligområder opdateres og integreres bedre i en samlet byformation.

Det er vigtigt, at vi allerede nu kommer med kvalificerede og realistiske bud på, hvordan vi løser forstædernes udfordringer. Ikke kun her i hovedstaden, men også generelt har vi et ansvar for at tage de store spørgsmål op og komme med konkrete løsningsforslag" slutter Flemming Borreskov.

Bog om Ringbyvisionen

Bogen kan hentes gratis fra primo uge 49 i DACs boghandel eller hos Dansk Bygningsarv.

Den kan også bestilles via www.dacbookshop.dk eller på www.bygningsarv.dk eller ved at sende en mail til in(a)bygningsarv.dk for et mindre gebyr.

/ME

 


Relaterede nyheder:

Stadig grønt lys for Ring 3

Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen er utilfreds med at trafikprojekter syltes i Folketinget. (24.10.10)

Grønt lys for Ring 3-letbane

Regeringspartierne støttet af DF anbefaler nu en OPP-letbaneløsning langs Ring 3 i stedet for en højklasset busløsning. (31.07.10)

Ambitiøs byplan langs Ring 3

Ti kommuner er gået sammen med Realdania om en ny vision langs Ring 3. Rygraden er en Letbane. (05.03.10)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Vi er glade for, at Århus og regeringen har fundet hinanden, og vi ser frem til lige så konstruktive forhandlinger".

/Gladsaxes borgmester
Karin Søjberg Holst

 

 
 
Letbaner.DK:
Ideoplæg til Ring 3 - Letbanen
Ideoplæg til Ring 3 Letbanen, juni 2003
 

 
 

Læs mere her:

Letbane langs Ring 3 tættere på.
(DR d. 13.12.10)
Planerne om at bygge en letbane langs Ring 3 kom i dag et godt stykke tættere på at blive virkelighed.
(Lorry d. 13.12.10)
Jacob Pries-Hansen interviewer borgmester Karin Søjberg Holst
(DR d. 13.12.10)
Vilde visioner for Ringbyen Ring 3.
(Folkebladet 08.12.10)
Vision om letbane Ring 3 præsenteres.
(Albertslund 08.12.10)
Hovedstaden må selv punge ud til trafik.
(Fyens.dk 22.11.10)
V og K til private: Byg os en letbane langs Ring 3.
(Ingeniøren 19.07.10)
Trafikordførere: Private skal drive Ring 3 letbane.
(DR P4 d. 18.07.10)
Letbane-folk beskylder Cowi for at overdrive bus-fordele på Ring 3.
(Ingeniøren 10.07.10)
Letbane om Ring 3 vil give hovedstaden det nødvendige løft.
(dknyt >> d. 06.07.10)
Rapport om et nyt kollektivt trafiksystem i Ring 3.
(TRM d. 06.07.10)
Rapporten: Ring 3 - Letbane eller BRT?
(TRM.dk d. 06.07.10)
Borgmestre ser frem til dialog om Ring 3.
(Gladsaxe 06.07.10)
Minister og borgmester på cykeltur.
(Gladsaxe 06.07.10)
Bussen er billigere end banen.
(Berlingske 06.07.10)
Transportministeren klar til at drøfte letbane.
(dgo.dk d. 06.07.10)
Hovedstaden har hårdt brug for letbaner!
(Trafikudvalgets bilag)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold