Letbaner.DK
 
Transport - klimaets smertensbarn
Nyhed 00347  

Martin Lidegaard
Martin Lidegaard

 

Transport - klimaets smertensbarn

 
19.07.09
Transport er klimaets smertensbarn, skriver Politiken om politikernes manglende lyst til at pille ved transportområdet.

Politiken Analyse introducerer en ny debat med et indlæg af Martin Lidegaard, formand for Concito, Danmarks grønne tænketank d. 11.07.09.

"Tænk hvis det gik op for de 190 statsledere, der skal gæste Danmark til december, at det virkelig haster med at gøre noget for klimaet. Tænk, hvis skåltalerne blev sprunget over, og politikerne besluttede at følge de videnskabelige anbefalinger og gå efter 40 pct. CO2-reduktion i 2020", skriver Martin Lidegaard i Politiken.

Gå efter 40 pct. CO2-reduktion

"Man ville hurtigt finde ud af, at 40 pct. slet ikke er urealistisk i energisektoren eller i landbruget over de næste ti år. Men hvad så med transportsektoren, hvad med klimaets smertensbarn? I de fleste vestlige lande står transporten for cirka 25 pct. af CO2-udslippet.

Det er samtidig den sektor, hvor det er sværest at se holdbare tekniske løsninger, og hvor den politiske berøringsangst er størst.

I DANMARK står transportsektoren for en udledning på godt 16 millioner ton CO2 om året. Dertil kommer den langt større udledning fra Danmarks internationale handelsflåde, der ikke regnes med i den officielle statistik. Ud af de 16 millioner ton kommer cirka 40 pct. fra godstransport og resten fra persontransport. 17 pct. af energiforbruget kommer fra flytrafikken, 4 pct. fra jernbane og søtransport mens hele 77 pct. kommer fra vejtransporten.

Mens CO2-udledningen er stagneret eller ligefrem faldet i alle andre sektorer i Danmark, er transportsektorens udledninger steget med 32 pct. siden 1990".

Den grønne tænketank Concito har forsøgt at kigge på de muligheder, vi har til rådighed, hvis vi vil knække denne kurve inden for de næste ti år - og helst med en CO2-reduktion på 40 procent. Her er deres bud:

Hvad skal der til

"Start med at indføre kørselsafgifter, så både lastbiler og personbiler betaler en afgift per kørt kilometer. Start indfasningen så hurtigt som muligt, og drop at halvere registreringsafgiften, som et politisk flertal ønsker.

I stedet kan provenuet fra kørselsafgifterne bruges til at nedsætte indkomstskatten, og så er det selvfølgelig vigtigt konsekvent at belønne de miljøvenlige biler og gøre de forurenende biler dyre. Kun med denne model kan vi håbe på at nå 15-20 pct. CO2-reduktion i persontransporten ved hjælp af kørselsafgifter, hvis man skal tro eksperterne.

Sats derefter på det store potentiale i elbiler" mener Martin Lidegaard, der fortsætter. "Der er kun ét problem med elbilerne: De er der ikke.

Skal man tro de førende producenter, vil 2011 blive året, hvor de lancerer en række elbiler med stor komfort og pæn rækkevidde på op til 150 kilometer på en ladning.

Men selv hvis det skulle vise sig realistisk, bliver det altså først i 2011, at indfasningen kan begynde. Da biler i Danmark typisk har en levetid på 15-20 år, og da der kun udskiftes 5-7 pct. af bilparken hvert år, kan vi kun med hiv og sving og en længere afgiftsfritagelse af elbiler håbe på en 20-25 pct. andel af elbiler i personbilparken i 2020.

MED DISSE TO vigtigste virkemidler - kørselsafgifter og elbiler - kan vi i allerbedste fald opnå 25 pct. CO2-reduktion i transportsektoren i 2020. Dertil kan vi lægge EU's stigende krav til energieffektivitet i alle køretøjer, muligheden for gas i busser samt en række andre tiltag.

Derimod kan vi næppe regne med, at biobrændstoffer kan byde på nogen løsning" hvilket uddybes i artiklen.

"På den baggrund er det rigtig svært at se, hvordan transportsektoren i Danmark og i resten af verden kan levere 40 pct. CO2-reduktion i 2020 med det nuværende transportmønster. Der er brug for at tænke nyt og kreativt."

Tænke i store baner

"Trafik i verdens store byer skal i fremtiden primært ske til fods, på cykel og med effektiv kollektiv transport.

Det vil til gengæld øge både folkesundheden og mobiliteten i byerne. Transporten til og fra verdens store byer skal primært foregå med hurtig og komfortabel bane, det være sig jernbane, letbane eller metro, hvorved mobiliteten vil blive øget, ikke sænket, når man betænker, hvor uhyggeligt mange timer verdens bilister i dag bruger på trængsel.

Folk på landet kan køre i elbiler, men der vil også være behov for at dyrke potentialet i hjemmearbejdspladser, mindre transport af fødevarer, der også smager bedst, når de er lokalt produceret og friske osv., osv. Både ny infrastruktur til kollektiv transport og større ændringer i vores arbejdsmønstre og boligmønstre tager tid at foretage, og derfor er det på høje tid, vi kommer i gang.

POINTEN ER i korthed, at der ikke eksisterer én løsning, der i et snuptag kan løse problemet med CO2 fra transportsektoren.

Problemet kan kun løses gennem en lang række mindre tiltag, der tilsammen over tid vil ændre både vores adfærd, vores køretøjer og vores handelsmønstre", slutter Martin Lidegaard i Politiken.

/HB


Relaterede nyheder:

Ingen CO2 mål for jernbanen

Med IC4 og afventning af nye signaler er starten på elektricificeringen udskudt mindst 10 år. (25.05.09)

Fingerplanen vakler

Stationsfjern byudvikling og manglende letbaner er årsag til stigende trafikkaos og CO2-udslip, skriver dagbladet Information. (07.03.09)

Grøn trafik i byerne er ikke med

I forbindelse med investeringsplanen om den kollektive trafik satser regeringen alene på busser i byernes overfladetrafik. (09.01.09)

Sporvogne eller kaos i 'KBH'

'KBH' september - har taget emnet 'Sporvogne i København - før og nu' op i en 5-sidet artikel 'Sporvogne eller kaos?'. /Magasinet KBH
(11.09.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Transporten til og fra verdens store byer skal primært foregå med hurtig og komfortabel bane, det være sig jernbane, letbane eller metro, hvorved mobiliteten vil blive øget, ikke sænket, når man betænker, hvor uhyggeligt mange timer verdens bilister i dag bruger på trængsel.

/Martin Lidegaard

 
 

Læs mere her:

Transport er klimaets smertensbarn.
(Politiken 11.07.09)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 14.08.09