Letbaner.DK
 
Forslag om letbane i Slagelse
Nyhed 00346  

Linttog i Nykøbing Sj
Lokalbanen i Slagelse kunne drive letbane.
Her to af banens nye Lint41 togsæt i
Nykøbing Sj d. 27.11.07, foto: Helge Bay

 

Forslag om letbane i Slagelse

 
08.07.09
I Slagelse kommune har politikerne støvet en 13 år gammel bybaneplan af.

I forbindelse med planerne for en natursti på den nedlagte banestrækning mellem Slagelse og Næstved/Skælskør, har politikerne i Slagelse kommunes udvalg for plan, erhverv og udvikling støvet en 13 år gammel plan for en bybane mellem stationen og Antvorskov Kaserne af, beretter avisen Sjællandske den 05.03.09.

Formanden for udvalget, Flemming Erichsen (S), siger til avisen, at man ønsker at få foretaget en konsekvensanalyse af muligheden for at genåbne banen på denne strækning, da en sådan vil kunne aflaste trafikken i bymidten. Han fortæller endvidere, at man kunne tænke sig en letbane eller en sporvogn på strækningen, idet skinnerne ligger der allerede, og netop denne strækning ikke er den mest naturskønne del af en kommende natursti.

Kan køre til kasernen ved Antvorskov

Ved at føre letbanen helt ud til kasernen kunne denne betjenes. Men han påpeger også muligheden for at lave et park-and-ride-anlæg, en stor parkeringsplads, hvor pendlere kan parkere bilen, for at fortsætte med letbanen, for at mindske biltrafikken inde i midtbyen.

Til Sjællandske fortæller planchef Uno Rasmussen, at man i 1996 blandt andet så en frygt blandt de handlende i midtbyen for, at al handel ville flytte ud til Bilka, hvis banen blev etableret. Men han udtaler, at der er sket en del siden da. Transportcentret Stop 39 og dertil hørende erhvervsområde er blevet anlagt, ligesom et erhvervsområde ved Idagård planlægges, hvorfor en letbane ville kunne betjene dette område.

Op mod 400.000 passagerer årligt

COWI udarbejdede i 2003 en strategiplan/visionsplan for det daværende OHJ-HTJ (nu en del af Regionstog), hvor man vurderede mulighederne for en bybane fra Slagelse station til Antvorskov Kaserne med stop undervejs ved Skolefirkanten og Bilka. I 1996 blev der lavet et overslag over prisen på bybanen, som lød på knapt 700.000 ekskl. moms for opgradering af banen samt bygning af tre perronanlæg.

Med et enkelt togsæt ville man kunne opretholde halvtimesdrift på strækningen. Det blev samtidig vurderet, at banen ville kunne generere mellem 300 og 400.000 rejsende per år, hvilket kan sættes i forhold til, at Slagelse-Tølløsebanen årligt har ca. 555.000 passagerer.

Slagelse-Næstvedbanen i dag
Slagelse-Næstvedbanen i 2008.

Andre ønsker for banen

Det er ikke kun en letbane, der er blevet foreslået til den nedlagte strækning. Rådet for Bæredygtig trafik har udarbejdet en folder om genoprettelse af togdriften på hele strækningen fra Slagelse til Næstved. Det anslås i folderen, at banen kan genoprettes for omkring 500 mio. kr. - inklusive tog. Det forventes, at banen vil kunne generere 800.000 passagerer om året, et niveau på linie med Østbanens 800.000 eller Lollandsbanens 870.000 passagerer.

Også en række veteranbaner har ønsker for strækningen. Om føje år vil højere hastigheder og nye signaler på hovedbanerne umuliggøre kørsel med veterantog. En nedlagt sidebane, som Slagelse-Næstved, ønskes derfor, for at kunne få en lang strækning, tæt på hovedfærdselsårerne til veterantogskørsel.

Mere lokalt, har Skælskørbanen ønsket at få mulighed for at køre med veterantog mellem Skælskør og Dalmose.

Spor på strækningen - Fodspor

Skov- og Naturstyrelsen, der nu er ejer af strækningen, efter den blev overdraget fra Trafikstyrelsen, er dog ikke til sinds at have spor på strækningen, (bortset fra at den fremtidige natursti ved en konkurrence er blevet navngivet "Fodsporet").

I Slagelse Kommune har man dog - til dels - lyttet til ønskerne fra Skælskørbanen. Man vil beholde en strækning på ca. fire kilometer fra Skælskør til Tjæreby til brug for veterantogskørsel. Ønsket var dog, at banen blev bevaret hele vejen til Dalmose.

/LK


Relaterede nyheder:

Nye tog til Lokalbaner

Den 27. februar garanterede Amtsrådet et lån på 187 mio. kr. til køb af ni togsæt til Vestsjællands Lokalbaner. (17.03.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Natursti på banestrækning
(TV2 debat 05.03.09)
Veteranbane vil bevare skinnerne.
(DR Sjæll. 06.03.09)
Slagelse Bybane
(Trafikdebatten 17.03.09)
Genåbn Slagelse-Næstvedbanen
(RBT)
Slagelse-Næstvedbanen
(Veteranbanerne)
VL Strategiplan
(2003 Pdf 2Mb)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold