Letbaner.DK
 
Nye tog til Lokalbaner
Nyhed 00151  

Vestsjællands Lokalbaner får nye tog

Alstom Coradia Lint 41 fra Arriva 17.03.06
Efter længere tids debat og en principbeslutning i Vestsjællands Amtsråd i 2005, har Amtsrådet den 27. februar valgt at garantere for et lån på 187 mio. kr. til indkøb af ni togsæt til Vestsjællands Lokalbaner.

Togene vil blive af typen Alstom Coradia Lint 41, der er den samme type, som Arriva benytter til kørsel i Jylland og som Lokalbanen i Hovedstadsområdet har indkøbt. De ni togsæt vil afløse de aldrende Y-tog fra sommeren 2007.

Også penge til opgradering af infrastrukturen

Samtidig med garantien for lånet til indkøb af tog, besluttet Amtsrådet også at garantere for et lån på 123 mio. kr. til brug for opgradering af de to jernbanestrækninger, som VL kører, nemlig Slagelse-Høng-Tølløse og Holbæk-Nykøbing Sj. Moderniseringen af banerne vil løbe frem til 2010, og betyde, at farten kan sættes op fra de nuværende 75 km/t til 100 km/t, hvormed rejsetiden kan reduceres. Samtidig er det hensigten at øge frekvensen i myldretiden til halvtimesdrift, hvorved passagertallene forventes at stige.

Materielsituationen på de danske lokalbaner

De danske lokalbaners historie har i de sidste mange år uløseligt hængt sammen med Y-togenes historie. Men det er ved at være en saga blot. Første skridt på vejen var leveringen af 13 IC2-togsæt i slutningen af 1990'erne til OHJ-HTJ (nu VL), Lollandsbanen, og Frederiksværkbanen (nu Lokalbanen). Disse tog var dog langtfra nok til at afløse Y-togene, men en forsmag på, hvad fremtiden kunne byde.

Coradia Lint - den nye storspiller

Næste store skridt blev, da Arriva indsatte det første af 29 Coradia Lint 41 på de midt- og vestjyske baner i 2004. De har delvist fortrængt DSBs MR-togsæt. Coradia Lint 41 fra Alstom, Produktblad (PDF 0,7 Mb)
Arriva har fortsat lejet 15 MR af DSB, og af disse moderniseres i øjeblikket de 11, der opmales i LINT-inspireret design.
Fra efteråret 2006 følger også Lokalbanen i Hovedstadsområdet med, når det første af 27 Coradia Lint 41 bliver leveret. De nye tog skal planmæssigt afløse 33 Y-tog, seks IC2 samt et enkelt Siemens Desiro.
IC2 og Desiro vil sandsynligvis blive placeret hos henholdsvis Lollandsbanen og Nordjyske Jernbaner, som i forvejen har disse tog.

Nordjyske Jernbaner - moderne tog helt til toppen

Også i Nordjylland var man fremme i skoene, da Amtsrådet muliggjorde indkøb af nye tog og opgradering af banerne. Nordjyske Jernbaner tog i 2005 imod levering af det første af syv Siemens Desiro tog, der skal afløse alle Y-tog.

En joker på banen

Trods aldrende materiel, så oplever Odderbanen ved Århus i disse år stigninger i trafikken. Således havde banen 40.000 flere rejsende i 2005 i forhold til året før. Det kan være lidt svært at forklare idet Odderbanen udelukkende kører med gammelt materiel, men ifølge TV2 Østjylland er Odderbanen meget populær.

Fremtiden for Odderbanen er dog lidt usikker, idet det er planen, at Odderbanen og Grenåbanen samlet skal udgøre grundstammen for Århus letbane. Men for at dette lader sig gøre, skal der indsættes nyere materiel på begge delstrækninger i form af Siemens Desiro fra Svendborgbanen. Dette afhænger imidlertid af leveringen af de nye IC2-togsæt til Svendborgbanen, som er lillebror til de forkætrede IC4 fra AnsaldoBreda. Tidligst i 2008 forventes IC2-togene leveret, og indtil da ønsker DSB ikke at indleje nye togsæt til Grenåbanen.

Brint - en mulighed i tog?

Som Odderbanen, kører også LemvigBanen endnu med Y-tog, men har et interessant projekt under opsejling. I samarbejde med bl.a. Ringkøbing Amt og kommunerne langs banen undersøges muligheden for at benytte brint som brændstof i tog. Det overvejes at benytte et moderne letbanetog som prototype. Brinten kan komme fra elektrolyse af vand, med energi fra de mange vindmøller i området, eller fra en lokal kemivirksomhed, der har brint som restprodukt.

/LK


Læs mere her:
Beslutninger fra amtsrådets lukkede møde, Vestsjællands Amt, 28. februar 2006
Arriva Tog
Nordjyske Jernbaner
Odderbanen er populær, TV2 Østjylland, 13. marts 2006
Brintamt > Brintprojekter > Brinttog

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 30.03.06