Letbaner.DK
 
Spinkelt håb om Mere Metro
Nyhed 00310  

 
Metrotunnel
Metrotunnel uden forgrening.
 

Spinkelt håb om Mere Metro

 
01.10.08
Det er stadig muligt at udvide den kommende Metro Cityring mod Brønshøj og Herlev, siger Metroselskabet.

"Ifølge adm. direktør i Metroselskabet, Anne-Grethe Foss, kan den kommende Cityrings spor lægges i to etager ved Nørrebro Station. Dermed kan det lade sig gøre at udvide mod Brønshøj og Herlev fra en etage ad gangen, hvis politikerne ønsker det", skriver Berlingske Tidende d. 24.09.08.

Mens der bygges på den ene etage, vil togdriften være indstillet dér. Dermed kan Cityringen kun køre enkeltsporsdrift på den anden etage. Og det vil betyde store gener for passagererne, som risikerer at komme ud på en længere rundfart for at nå frem til deres bestemmelsessted", skriver avisen.

Med det ambitionsniveau som metrocityringen har om 270.000 dagligt rejsende (svarende til hele S-togsnettet), kan der rejses tvivl om det i fremtiden vil blive betragtet som forsvarligt at halvere og forringe driften på cityringen samtidigt i flere år.

Metro til Nordhavn

Ifølge myldretid.dk kan man ud af aftalen i Københavns Borgerrepræsentation d. 19.09.08 se, at en metro til Nordhavn nu er blevet prioriteret højere.

Denne metrolinie er ikke planlagt til at køre sammen med cityringen, men er tænkt som et nyt selvstændigt system. Måske den første del af endnu en cityring, som Metroselskabet har drømme om skal fordele sig over byen, som de olympiske ringe.

"Parterne er enige om, at en højklasset kollektiv trafik forbindelse til Nordhavn er af så væsentlig betydning for udviklingen af fremtidens by på Nordhavn, at det ønskes at prioritere denne forbindelse. I forlængelse heraf er parterne enige om at aflyse afgreningskammer til Nordvest.

Det er således ikke direkte en del af aftalen, at ideen om en metrolinje til nordvest er droppet, men dette er - jf. ovenstående - formentlig konsekvensen. Om der så herved banes vej for den letbane på samme strækning, som kommunen tidligere har gennemført en sammenligning med, er et åbent spørgsmål", slutter myldretid.dk.

/HB


Relaterede nyheder:

Byplan med miljøvisioner

30.000 færre biler og 675 færre busture om dagen i København med ny letbane Herlev - Amager. (31.07.08)

København fordrejer fakta med ny redegørelse

Forudsigeligt systemvalg fra forudsigelig redegørelse præsenteret af Københavns Kommune. (08.03.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Om der herved banes vej for den letbane på samme strækning, som kommunen tidligere har gennemført en sammenligning med, er et åbent spørgsmål"

/myldretid.dk

 

Læs mere her:

Spinkel chance for Metro til Herlev.
(Berlingske 25.09.08)
Ingen metro til nordvestkvarteret.
(myldretid 19.09.08)
Byplan med visioner
Letbane: Herlev-Amager

Byplan med miljøvisioner
(Pdf Prospekt)
 
  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold