Letbaner.DK
 
Metroøkonomi prydes med lånte fjer
Nyhed 00264  

Metroøkonomi prydes med lånte fjer

Metrovogn på kontrol- og vedligeholdelsescenter
Vestamager. Foto: Helge Bay
Førerløs metroøkonomi

23.10.07
I dette debatindlæg sendt til Letbaner.DK skriver
Niels G. Petersen om
'en kreativ model' i metro-økonomien:

Den 23.05.2007 offentliggjorde Ørestadsselskabet en pressemeddelelse med overskriften ”Metroen giver nu overskud”.

Teksten indledes med ”Metroen har i første kvartal 2007 haft 10,2 millioner passagerer, hvilket er 100.000 mere end i den tilsvarende periode sidste år. Ørestadsselskabet forventer, at driften af Metroen for første gang vil give overskud i 2007.”

Denne nyhed blev citeret vidt og bredt i medierne bl. a. DR, som ovenikøbet tilføjede at det primært er det øgede antal passagerer, der er årsagen til overskuddet. Jyllands Posten havde dog indhentet en kommentar fra viceadministrerende direktør i Ørestadsselskabet Anne-Grethe Foss som oplyste at det er en regulering af det fælles takstsystem for metro, S-tog og busser i Hovedstaden der er afgørende for, at Metroen nu har overskud.

Kigger man i Ørestadsselskabets kvartalsrapport for 1. kvt. 2007 kan man læse at passagertallet ganske rigtigt er steget med 1%, men at takstindbetalingerne tilsvarende er steget fra 66,1 mio. kr. til 94,7 mio. kr., svarende til en stigning på 43%. De stærkt stigende indtægter angives der ingen forklaring på.

Nyeste halvårsregnskab afklarer intet

Den nyeste pressemeddelelse om 1. halvårsregnskab i 2007, udsendt d. 22.08.07, har et lignende indhold. Periodens stigning i passagertallet er blevet bedre, nemlig 3%. I kvartalsrapporten kan læses at takstindbetalingerne er steget fra 127, 1 mio. kr. til 174,5 mio. kr., lig en stigning på 37,3%.
Hvordan en så beskeden stigning i passagertallet kan fremkalde en så positiv ændring i økonomien gives der fortsat ingen forklaring på.

Det er oplagt at se nærmere på sammenhængen i den forbløffende forbedring af metroens økonomi.

DSB S-tog må bøde

Lige fra metroens åbning i 2002 har Ørestadsselskabet og HUR været uenige om fordelingen af indtægterne fra det fælles takstsamarbejde. For året 2004 havde HUR regnet sig frem til en billetindtægt for metroen på 6,21 kr. pr. passagerer, mens Ørestadsselskabet mente at beløbet skulle være 8,16 kr.

Blandt Ørestadsselskabets argumenter var at metroen skal indplaceres som en bane, dvs. at metroen skulle have samme indtægt pr. påstiger som DSB. Da parterne ikke kunne komme frem til en ordning, var det Transportministeriet som måtte afgøre sagen.

Ministeriet nåede frem til den løsning at til og med 2006 fik metroen de beløb som HUR havde regnet sig frem til. Fra 2007 skal betalingen forhøjes til det af Ørestadsselskabet beregnede. Konsekvensen af denne løsning var bl.a. at busserne fik en tilsvarende mindreindtægt på over 100 mio. kr., hvilket givetvis ville medføre voldsomme protester fra kommunerne i hovedstadsområdet.

I stedet har man opfundet en kreativ model som består i at indtægtstabet bliver påført DSB’s S-tog. Som kompensation reduceres DSB S-togs udbyttebetaling med omkring 30 mio. kr. og på finansloven bliver opført en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB S-tog.

Øget tilskud til metroen

Da man alligevel var i det kreative hjørne har man også været fremsynet og opfundet et såkaldt ”kvalitetstillæg” som giver metroen et beløb på 1 kr. ekstra pr. passager når Cityringen står færdig i ca. 2017. Slutresultatet er at man har indført et kamufleret statstilskud til metrodriften fra 2007 og dette beløb vil stige væsentligt i årene fremover.

/Niels G. Petersen, 2800 Lyngby


Kilder:

Forslag til finanslov 2008 § 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.
Se bemærkning nederst om reduktion i passagerindtægten til DSB S-tog.

Finanslov 2007 § 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.
Se bemærkning nederst om reduktion i passagerindtægten til DSB S-tog.

Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S
Se side 4 om indtægtsdeling mv.

Handout til folketingets trafikudvalg om indtægtsdeling.


Relaterede nyheder:

Metrocityringen er vedtaget, men..

Vedtagelsen af metrocityringen samt ny rapport har givet mange interessante reaktioner hos forskere og politikere. (08.06.07)

Misinformation om metroen

Berlingske Tidende skriver at "Metroen i København har givet den kollektive trafik en passagerfremgang på 20%"
Det er KUN 1%!
(26.09.06)

Metro-nyt misinformerer

2. debatindlæg om letbanesikkerhed af Morten Engelbrecht, Letbaner.DK i Jyllands Posten (10.07.04)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Det er oplagt at se nærmere på sammen-hængen i den forbløf-fende forbedring af metro-økonomien."

 
 

Læs mere her:

Metroen giver overskud.
(JP d. 22.08.07)
Overskud i metroen.
(Pressemeddelelse
d. 22.08.07)
Udsigt til overskud for Metroen.
(JP d. 23.05.07)
Metroen giver nu overskud.
(Pressemeddelelse
d. 23.05.07)
København skal være en Metro-metropol.
(Berlingske 18.09.06)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 09.11.07