Letbaner.DK
 
Metro-nyt misinformerer
Nyhed 00038  

Mørklagt sporvogn anno 1943
Mørklagt sporvogn anno 1943

 

Metro-nyt misinformerer

 
10.07.04
2. debatindlæg om letbanesikkerhed af Morten Engelbrecht, Letbaner.DK i Jyllands Posten d. 08.07.04

I METRO-nyt, informationsavisen, der er betalt med offentlige midler, skulle man kunne læse om forskellige aktuelle forhold, som er interessante for Metroens kunder.

Men i uge 25 kunne man også læse om Metroselskabets syn på etablering af letbaner som supplement til den kollektive trafik.

Udgangspunktet for artiklen er undersøgelser, der sammenligner metro, sporvogne og letbaner, foretaget for 12-13 år siden, men artiklen synes mere at være rettet imod indførelsen af kollektiv skinnebåren overfladetrafik. (moderne sporvogne, red.)

Metro-nyt misinformerer

AVISEN FORTÆLLER Metroens kunder, at den nuværende debat om den kollektive trafik drejer sig om, at nogle gerne vil genindføre »de gode gamle sporvogne«, og fortæller, at de kører langsomt, har lavere kapacitet og sikkerhed, påfører byen miljøgener, hæmmer den øvrige trafik, og at det er meget begrænset, hvad man sparer i forhold til bygning af mere Metro.

Dertil er at sige, at det nyeste forslag til kollektiv trafikplan for Storkøbenhavn indeholder forslag om indførelse af moderne letbaner, der kører i eget sporareal uafhængigt af den øvrige trafik. Det har altså intet til fælles med »de gode gamle sporvogne«, som kørte i samfærdsel med den øvrige trafik.

Det betyder f.eks. at letbanen vil kunne køre op til dobbelt så hurtigt i City, i forhold til de nuværende busser. (Gennemsnitlig hastighed, red.)

Metroen kører hurtigere end letbaner, hævdes det. Ja, men det er ikke alene et spørgsmål om banens hastighed. Det drejer sig om den samlede rejsetid og ikke mindst den tid, man bruger for at komme til og fra banen. På strækninger op til 6 km vil letbaner være konkurrencedygtige, fordi standsningsstederne ligger i gadeniveau med en afstand på 300-500 m i forhold til Metroens lange underjordiske adgangsveje med stationsafstande på ca. 1 km.

DET KUNNE være interessant at høre Metroselskabets begrundelse for, hvordan elektrisk drevne letbanevogne kan påføre byen miljøgener. Tværtimod er tendensen overalt, hvor der oprettes nye letbanelinjer, at antallet af biler i området falder med 10-20 pct., med de tilhørende store miljøfordele, fordi mange tidligere bilister er at finde blandt letbanernes passagerer. I Ørestadsselskabets midtvejsrapport om en Metro-cityring regner man med, at antallet af biler i området langs banen kun vil falde med 1 pct.

Letbaner hæmmer den øvrige trafik i forhold til Metroen, men langt de fleste steder er der kun tale om nedlæggelse af parkeringspladser i gader med letbaner. Dvs. at der stadig er plads til mindst én bilbane, cykelsti og fortov. Det skal dog også ses i forhold til, at antallet af biler reduceres.

Moderne sporvogne er højt udviklede

Mange ting har ændret sig siden begyndelsen af 1990'erne. F.eks. er letbanevognenes kapacitet forøget, så de længste vogntog kan medtage 350 passagerer, altså 50 flere end den københavnske Metro.

Også de økonomiske forudsætninger har ændret sig. De økonomiske sammenligninger, der blev foretaget for 12-13 år siden, viste, at anlæg af letbaner ville koste nogenlunde det samme som bygning af en tilsvarende Metro, skriver bladet. Her skal man huske, at metroinvesteringen dengang var anslået til ca. 4 mia. kr. Men virkelighedens verden er en helt anden. I øjeblikket er lånerammen på 15 mia. kr. for Metroens tre etaper - eller ca. fire gange så meget.

MED EN METRO, der skal tilpasse sig et takstfællesskab med den øvrige kollektive trafik i hovedstadsområdet, er der udsigt til, at metro-gælden først vil være tilbagebetalt om 91 år. Det forudsætter, at passagerprognoserne opfyldes, men de er p.t. kun opfyldt med lidt over 50 pct. Og der er ikke taget højde for fornyelser af vognpark og det elektroniske styreanlæg. Derfor kan man vel ikke sige, at totaløkonomien er mest fordelagtig ved valg af metro, som Metroselskabet skriver.

Det er rigtigt, at letbaner kræver gadeombygninger, og at kabler, varmerør etc. skal omlægges de steder, hvor der anlægges skinner. Men det har man taget højde for i dag, såvel som i 1990'erne, da denne udgift var sat til ca. en tredjedel af etableringsudgifterne.

Sikkerheden er tre gange så stor ved en metroløsning i forhold til en letbaneløsning, fortæller artiklen, men alligevel har vi jo allerede oplevet flere dødsulykker på Metro-stationerne. Men når nu emnet død og ulykker tages op, bør man vel også fortælle, at skaderne ved et evt. terrorangreb på en metro vil være meget mere omfattende end ved en letbane i gadeniveau, hvor man har direkte adgang til evakuering mv.

Man kan undre sig over, at Metroselskabet er direkte negativt over for et forslag om en styrkelse af den kollektive trafik i hele Storkøbenhavn, der vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv i løbet af få år, for det vil nemlig også smitte af på Metroens passagertal i positiv retning.

I UDENLANDSKE storbyer er det naturligt, at der er et tæt samarbejde mellem letbaner/sporvogne, metro og S-tog. Det er også her, man finder højeste tilfredshed med den kollektive trafik. I den sammenligning får København dumpekarakter.

/ME


Relaterede nyheder:

Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Metro-nyt misinformerer
(JP d. 08.07.04)
Skulle vi hellere have været en sporvogn?
(Metro-Nyt d. 16.06.04)
Fra letbane til Metro
(Metro-Nyt d. 18.05.04)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.03.13