Letbaner.DK
 
Metrocityringen er vedtaget, men..
Nyhed 00248  

Metrocityringen er vedtaget, men..

Underjordisk metrostation

08.06.07
Vedtagelsen af metrocityringen til 15 millarder kroner, samt Transportministeriets nye rapport har allerede givet mange interessante reaktioner hos forskere og politikere.

Cityringen blev fredag d. 01.06.07 vedtaget i Folketinget ved 3. behandling, som et ud af henved 40 forslag umiddelbart før sommerferien. Det skete med et bredt flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og SF.

Letbaner.DK ser vedtagelsen af metrocityringen som en forventelig beslutning, der forhåbentlig kan blive til stor gavn for Københavns pendlere, når den engang bliver færdig. Desværre nok efter lige så forventelige forlængelser af byggeperioden og overskridelser af budgettet, men lad os nu se.

Risikabelt

I rapporten "Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet", der blev udsendt af Transportministeriet mandag d. 04.06.07 (omtalt i næste nyhed), peges der på, at metrocityringen forventes at løfte det fremtidige behov for kollektiv trafik i Hovedstaden.

Men letbaner nævnes ikke med ét ord. Alligevel erkender Transportministeren i Berlingske Tidende d. 01.06.07 at:

"Anlægget af Cityringen er en stor opgave, der strækker sig over en længere årrække og - det vil jeg ikke lægge skjul på - indeholder flere risici, siger transportminister Flemming Hansen (K)".

Storstilet satsning på letbaner

Berlingske Tidende starter i en anden artikle "Trængsel er en by i Ungarn" d. 04.06.07 med at bagatellisere vores trafikproblemer ved at fremdrage en række europæiske byer, hvor trængslen angiveligt er værre.

Transportministerens nye dystre rapport tages dog mere alvorligt af avisen end af rapporten selv. Blandt andet fortolkes trafikøkonom Uffe Jacobsens udtalelser således:

Der skal en hel ny strategi til, hvis mobiliteten skal forbedres. Han peger på en storstilet satsning på letbaner, der løser det samme som Metroen, men er ekstremt billigere samt trængsels­afgifter eller andre afgifter, som får flere bilister til at skifte til kollektiv trafik.

»Man kan ikke investere sig ud af Københavns trafikproblemer. Men ved at anvende pengene rigtigt og også have viljen til at gribe ind over for folks transportvalg kan man komme et langt stykke,« siger Uffe Jacobsen til Berlingske Tidende.

En letbane nordpå, tak

DR Nyheder skriver d. 03.06.07 at Transportminister Flemming Hansen endnu holder regeringens investeringsvilje skjult, men lægger op til løsninger, som skal træffes i samarbejde med regionens kommuner.

"Og både i Ishøj og Furesø, der ligger i hver sin ende af hovedstadsområdet, er der enighed om, hvilke problemer, de har brug for at få løst.

Furesøs borgmester Jesper Bach (V) siger:

- Hvis man skal på tværs af hovedstadsområdet, så er der ikke noget ordentligt net. Så vi skal alle ind omkring København, og det er jo uhensigtsmæssigt."

Ishøj ønsker Ring 3 letbanen

"Og Ishøjs socialdemokratiske borgmester Ole Bjørstorp er enig. Og han har flere ønsker:

- En letbane op nordpå mod Lyngby. Og vi har også et ønske om, at Ring 5, der blev påbegyndt i Tåstrup men aldrig gjort færdig, bliver fuldført. Det ville kunne aflaste de store problemer på de andre ringveje, siger altså Ole Bjørstorp.

Spørger man trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitets Center, hvor man skal starte med at løse problemerne, er han ikke i tvivl:

- Det er begrænset, hvor meget man kan opnå ved at udvide vejene. Derfor bliver man nødt til at prioritere jernbanerne, få dem til at virke og udbygge kapaci-teten ud og ind af København" skriver DR Nyheder.

/HB


Relaterede nyheder:

Trafikale Udfordringer i Hovedstaden

Transportministeren har offentliggjort en ny rapport om de problemer fremtidens bilister må se frem til. (06.06.07)

9 ud af 10 københavnere ønsker sporvogne

Københavnerne ønsker sporvogne, mens et flertal af politikere ensidigt har valgt "mere metro". (02.06.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 
 
»Man kan ikke investere sig ud af Københavns trafikproblemer.
Men ved at anvende pengene rigtigt og også have viljen til at gribe ind over for folks transportvalg kan man komme et langt stykke,«

 

Læs mere her:

Forslag til lov om en Cityring
(FT d. 01.06.07
Dagsorden for FOLKETINGET
(FT d. 01.06.07)
Trængsel er en by i Ungarn.
(Berlingske 04.06.07)
Udsigt til flere trafikpropper.
(DR d. 04.06.07)
Metroudvidelse: 1 mia. kr. pr. km.
(JP d. 01.06.07)
For 15 milliarder kroner metrocityring vedtaget.
(Ingeniøren 01.06.07)
Leder: Tænk stort i infrastrukturen.
(Berlingske 20.05.07)
Færre metropassagerer koster milliarder.
(Ingeniøren 28.04.07)
Ny optimisme bag metroring.
(Ingeniøren 27.04.07)
Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet (6 Mb).
(TRM, juni 2007)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold