Letbaner.DK
 
Møde om udvikling af kollektiv trafik
Nyhed 00218  

Møde om udvikling af kollektiv trafik

IDA, Ingeniørforeningen i Danmark

 
13.01.07
Selskabet for Planlægning, veje Og Trafik (SPOT) afholder møde:

Tirsdag d. 6. februar 2007, kl. 09.30 - 16.00

i Ingeniørhuset, lokale 102, Kalvebod Brygge 31-33, København V - Arrangement nr. 70036

I forbindelse med strukturreformen overtager kommuner og regioner det økonomiske ansvar for den kollektive bus- og lokalbanetrafik. Det giver større mulighed for direkte at påvirke udviklingen. Det afhænger i høj grad af, om kollektiv trafik kommer på den politiske dagsorden regionalt og kommunalt.

Udvikling af kollektiv trafik

Kommuner og regioner kan frit vælge, hvorvidt de ønsker at "forlænge brædderne", tilføre eller fjerne ressourcer til området. Tilførsel af ressourcer giver udviklingsmuligheder, som afhænger af ressourcernes størrelse. En uændret ressourcesituation giver mulighed for omfordeling og dermed en begrænset mulighed for udvikling, mens fjernelse af ressourcer medfører defensiv planlægning. Konsekvenserne af et dårligere serviceniveau er, at passagererne vælger andre transportmidler, eksempelvis bil, hvilket giver øget trængsel på vejene.

Dette arrangement sætter fokus på et antal muligheder, som har til formål at udvikle den kollektive trafik udadtil såvel som indadtil.

Bidragydere til arrangementet er Københavns Kommune, Trafikselskabet Movia, Arriva, DSB og Letbaner.DK.

Selskabet for Planlægning, veje Og Trafik (SPOT) hører under Ingeniørforeningen IDA.

Program:

09.00 Morgenkaffe serveres
09.30 Indledning, Allan Ørving og Anil Sharma, SPOT
09.35 Udredning af Metrocityringen i København, Søren Elle, Københavns Kommune
10.10 Hvad er fremtiden for letbanen på Ring 3? Morten Engelbrecht, letbaner.dk
10.45 Masterplan for Lokalbanen, Carsten Nørregaard, Trafikselskab Movia
11.20 Frokost
12.20 Vesttur-konceptet, Niels Agerbo, Trafikselskab Movia
12.55 Næstved-modellen, Morten Pedersen, Arriva Næstved
13.30 Pause
13.45 Markedsføring af Harry, Morten Bo Berthelsen, DSB
14.20 Lean i DSB, Dorte Krabsen, DSB
14.55 Bus Lane Enforcement, forsøg på linje 350S, Claus Lund Andersen, Trafikselskab Movia
15.55 Afslutning. Anil Sharma og Allan Ørving, SPOT

 
Tilmelding:

Arrangement nr. 70036

Seneste tilmelding til IDA er d. 23. januar 2007 på
telefon 33 18 48 18, faxnr. 33 18 48 49 eller på www.ida.dk.

Prisen er 400 kr. incl. frokost med en øl el. vand, samt kaffe eller te.

/ME


Relaterede nyheder:

Trafikanalyse fra IDA

200 milliarder kroner for at undgå trafikkaos, skriver IDA. (14.11.06).

Rapport om fremtidens transport

Center for Trafik og Transport har udarbejdet en rapport "Fremtidssce-narier for Transport i Danmark". (05.10.06)

Godt besøgt JETRA-møde om letbaner

HiTrans-medlem gæstede København på JETRA-møde d. 13/3. (15.03.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Download Ingeniørens Trafikrapport her.
(Ingeniøren sept. 2006)
Ingeniøren nedsætter trafikkommission.
(Ingeniøren d. 29.09.06)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 05.02.07