Letbaner.DK
 
Godt besøgt JETRA-møde om letbaner
Nyhed 00149  

Godt besøgt JETRA-møde om letbaner

IDA-logo

15.03.06
HiTrans-medlem gæstede København på JETRA-møde d. 13.03.06

Den kollektive bytrafiks måske mest vidende og kreative rådgivere i Europa gæstede København med et spændende foredrag.

Der var mødt cirka 50 deltagere op fra rådgivende ingeniørfirmaer, Trafikstyrelsen, Banedanmark, DSB S-tog og Hovedstadens Lokalbaner.

Trafikplan København

Mødet blev indledt med et kortere indlæg fra Letbaner.DK ved Helge Bay, der beskrev de trafikale fremtidsudsigter og muligheden for København i at benytte letbaner som fødelinier til Metrocityringen.

Helge Bay præsenterede et nyt revideret forslag til et letbanenet for København: "Trafikplan København". Det bliver lagt på forsiden her snart. Forslaget tager højde for beslutningen om anlæggelse af en Metrocityring.

Til slut vistes Københavns Amts simuledere video af hvordan trafikstrømmen igennem Lyngby med en letbane kunne forløbe.

Det nyeste på letbanefronten

Axel Kühn fra Karlsruhe forsatte med et levende foredrag om letbaneudviklingen i Europa og resten af verden med en række billedeksempler, et fra hver by. Det stod klart at letbaner er et meget udbredt trafikkoncept i udlandet.

Derefter en præsentation af hvad TramTrain er og hvad det kan bruges til - og hvad det ikke er velegnet til. Afstanden imellem "light rail" og "heavy rail", som er blevet mindre med udviklingen af nye tog, blev vist og forklaret.

Axel Kühn fortalte også om Århus' letbaneprojekt, som han er tilknyttet og til sidst vistes HiTrans-projektets video. Alt ialt et meget spændende foredrag, som mange udtrykte tilfredshed med.

Til slut kunne deltagerne stille spørgsmål til begge foredragsholderne og spørgelysten var stor. Svarene var kompetente og de to letbanefolk supplerede hinanden godt.

Axel Kühn på HiTrans konferencen i Århus 2005, foto: Helge Bay
Axel Kühn på HiTrans konferencen i Århus 2005
foto: Helge Bay

Selskabet for Jernbanetransport, JETRA hører under Ingeniørforeningen IDA.

Læs mere om HiTrans-konferencen i Århus her.


Links:

Hi-Trans projektett

Diplomingeniør og expert, Axel Kühn, HiTrans.

Lightrail.nl/dk beskriver HiTransprojektet for Århus på dansk - se under 'Projekter'

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opfrisket 06.02.07