Letbaner.DK
 
Nu kommer der skub i Lyngby-Glostrup Ringbanen
Nyhed 00007  


Visualisering af Ring 3 letbane.
Kilde: Basisnetrapporten 1999

 

Nu kommer der skub i Lyngby-Glostrup Ringbanen

 
18.04.03
Københavns Amt finder det væsentligt, at Ring 3 styrkes med en moderne letbane, mens HUR ønsker flere løsninger undersøgt.

Københavns Amtsråd og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) tager nu initiativ til at sætte gang i arbejdet med at få lavet et egentligt beslutningsgrundlag for en baneforbindelse mellem Lyngby og Glostrup.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Amt. Amtsrådet mener der er behov for at styrke trafikforbindelserne i tværkorridoren langs Ring 3 og besluttede på sit møde i dag at bruge 1,5 millioner kroner til videre undersøgelser som blandt andet skal føre frem til et præcist økonomisk overslag og en vurdering af hvordan den ny bane kan finansieres.

Københavns Amt finder det væsentligt, at styrkelsen af den kollektive trafik i Ring 3 korridoren gennemføres i form af en moderne letbane. HUR har ønsket også at få undersøgt andre løsninger.

Københavns Amt venter at undersøgelserne deraf kan danne grundlag for, at der på et senere tidspunkt kan træffes en endelig beslutning.

Baggrunden for det såkaldte korridorprojekt er de senere års vækst og økonomiske fremgang i Hovedstadsregionen som har betydet øget beskæftigelse og aktivitet. Antallet af arbejdspladser i Københavns Amt er således steget med ti procent fra 1995 til 2000, samtidig med at der har været en markant stigning i pendlingen på tværs af amtet. Denne udvikling har skabt øget trafik og ændrede trafikmønstre, der hver morgen og eftermiddag opleves af trafikanterne som et problem.

En undersøgelse af den tværgående trafikkorridor som blev afsluttet sidste år, viser at en bane-forbindelse mellem Lyngby og Glostrup ikke alene vil give den kollektive trafik et tiltrængt løft - den vil også kunne skabe nye muligheder og vækst for erhvervslivet i hele Hovedstads-området.

Behovet understreges af det meget store - og fortsat stigende - antal passagerer, der benytter de eksisterende S-buslinier ad Ring 3. Busserne kan imidlertid ikke tilbyde den rejsehastighed, præcision og komfort som trafiksystemer på skinner er i stand til, og samtidig er der sket en kraftig stigning i trafikken som gør det vanskeligt for både busser og biler at komme frem på Ring 3.

Derudover vil den ny trafikforbindelse åbne mulighed for en god og stærk udvikling af er-hvervsarealerne langs forbindelsen og for at udbygge kontor- og serviceerhvervet i de nye trafikalt attraktive områder.

På den baggrund vurderer Københavns Amt at der med den ny bane med tiden kan skabes væsentlig flere nye arbejdspladser - og dermed et større passagergrundlag - end de 14.000 til 18.000 arbejdspladser og 4.000 til 5.000 ekstra passagerer, som omtales i undersøgelsen.

De nye undersøgelser foretages i samarbejde med HUR, Trafikministeriet og de berørte kommuner. Der er afsat ialt 3,5 millioner kroner til arbejdet, hvoraf HUR bidrager med to millioner, mens Københavns Amt betaler resten.

/HB - Kilde: Københavns Amt


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 01.03.14