Letbaner.DK
 
Letbaner i TV
Nyhed 00443  

Dialog på Kanal København
Morten Engelbrecht (tv) interviewes af
Benny Haugshøj, Frederiksberg TV.

 

Letbaner i TV

 
28.02.13 opdat. 05.03.13
Kanal Hovedstaden sender et TV-program om, hvordan letbaner kan løsne hovedstadens trængselsproblemer.

Bor du i hovedstadsområdet, har du mulighed for at se Dialog-udsendelsen fra TV Frederiksberg, "Letbaner i Storkøbenhavn", der varer 25 minutter. Her fortæller Morten Engelbrecht fra Letbaner.DK om trafikgruppens forslag til et omkostningseffektivt letbanenet.

Der foreslås fire linjer fra Ring 3-letbanen ind mod København på i alt ca. 80 km. til 16-17 mia.kr. Det er 1/8 af, hvad tilsvarende metrolinjer vil koste.

Programmet udsendes:

4. marts 2013 kl. 16.30-17.00

18. marts 2013 kl. 16.30-17.00

28. marts 2013 kl. 12.00-12.30

3. april 2013 kl. 16.30-17.00

17. april 2013 kl. 16.30-17.00

30. april 2013 kl. 8.30-9.00

Det foreslåede letbanenet er udarbejdet på baggrund af Trængselskommissionens arbejdsrapport fra januar 2013, samt organisationen "Omegnskommunernes Samarbejde"s visioner om en styrket kollektiv trafik.

Muligheden for 80 km. nye letbaner kan være en betragtelig del af løsningen på hovedstadens trængselsproblemer og vil dermed kunne bidrage til, at hovedstaden får et sammenhængende trafiknet på skinner bestående af S-tog, metro og 5 nye letbanelinjer med optimale indbyrdes skiftemuligheder. Netop en bedre netdækning vil kunne tiltrække mange pendlere.

Forslaget skal også ses på baggrund af den stærkt stigende befolkningstilvækst i hovedstaden, hvor der i fremtiden vil være et stort behov for at gøre den kollektive trafik mere attraktiv for bilisterne. Et sammenhængende kollektivt trafiknet på skinner, vil kunne få mange bilister til ad frivillighedens vej til at benytte den kollektive trafik, til gavn for mobiliteten og borgernes miljø, samt til gavn for erhvervslivet.

/ME


Relaterede nyheder:

Letbanenet i København

Trængselskommissionens nye arbejdsrapport foreslår et sammenhængende letbanenet i København. (21.01.13)

Letbanemøde om "farlige" letbaner

Mødet var arrangeret af Brønshøj-Husum lokaludvalg og Københavns kommune. (03.12.12)

Letbaner forvandler kollektiv trafik

Gæsteskribent arkitekt Sonja Stockmarrs kronik i Licitationen efter en studietur til den franske by Angers. (19.09.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Læs mere her:

Storkøbenhavnsk trafikplan er på vej
(Berlingske 30.01.13)
Trafikforsker: Genskabt HT skal få styr på hovedstadens trafik
(Ingeniøren 25.01.13)
Hvor meget afgør afstanden til café eller skinner huspriserne?
(DR.dk 17.01.13)
Nu er der sat kroner og øre på bykvalitetens betydning (Login)
(Kommunen 17.01.13)
Trængselskommission
Se Gruppe 4, s.31-40

(TRM.dk - dec. 2012)
Tunnelbane sender vibrationer gennem Kølns domkirke
(Ingeniøren 10.01.13)
 
 
Letbaner.DKs forslag til letbanenet København Forslag til letbanenet i Storkøbenhavn
Se alle publikationer her


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold