Letbaner.DK
 
Letbanenet i København
Nyhed 00442  

Billedtekst
Ring 3 letbanen ved Lyngby Storcenter visualiseret med midtliggende spor. Grafik: Atkins / blackswan.dk.

 

Letbanenet i København

 
21.01.13
Trængselskommissionens nye arbejdsrapport foreslår et sammenhængende letbanenet i København

Syv arbejdsgrupper under Trængselskommissionen har hver især udarbejdet en arbejdsrapport om mulige indsatsområder for at reducere trængslen og forureningen i hovedstadsområdet, skriver Altinget Transport den 9. januar 2013.

Arbejdsgrupperne skal komme med forslag til reduktion af trængsel og luftforurening i form af en modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet.

Trængselskommissionen skal ud fra de samlede anbefalinger fra arbejdsgrupperne tage stilling til, hvilke initiativer, der skal arbejdes videre med.

Anbefalingerne skal desuden danne udgangspunkt for et samlet bud på, hvordan man løser udfordringerne i forbindelse med trængsel og forurening.

Nu er letbaner foreslået af kommission

Letbaner indgår nu i Trængselskommissionen´s input til forbedringen af den kollektive trafik mellem tætbyen og Ring 3. Arbejdsgruppe 4 har i deres rapportering beskrevet passagergrundlaget for letbanenettet således:

"Den ydre del af "håndfladen" eller "Ringbyen" er kendetegnet ved en række sammenhængende byområder med en lavere befolkningstæthed end i tætbyen.

Den ydre del af håndfladen har færre interne rejser end Tætbyen, men har i sammenligning med de øvrige områder på Sjælland forholdsvis mange interne rejser, hvor passagererne kun rejser internt i den ydre del af håndfladen. Det kollektive transportsystem består i dag af by-, A- og S-busser samt S-tog.

Med etableringen af en letbane i Ring 3 sikres en højklasset og attraktiv forbindelse mellem S-togsfingrene i den ydre del af håndfladen.

En række initiativer på kort, mellemlang og lang sigt kan endvidere forbedre den kollektive transport mellem Tætbyen og Ring 3."

Sammenhængende letbanenet

Kommissionen beskriver, at der pt. er igangsat forskellige undersøgelser af, hvordan der på mellemlang sigt kan gennemføres letbaneforbindelser, hvor der i dag ikke kører S- og fjerntog fra tætbyen til letbanen i Ring 3:

"Af forslag, som bør vurderes i forhold til passagerpotentialer, er f.eks. letbanestrækningerne Nørrebro Station til Gladsaxe og Herlev, Ny Ellebjerg - Glostrup, Roskildevej, Ring 2½, Helsingørmotorvej-Lyngbyvej, en forlængelse af letbanen i Ring 3 til Avedøre Holme og en ny letbane mellem Glostrup - Brøndby - Københavns Lufthavn."

Der udarbejdes en samlet strategisk analyse af potentialerne ved de forskellige letbaneforslag. Analysen vil indeholde vurderinger af betydningen af et større sammenhængende letbanenet.

Analysen skal endvidere inkludere overvejelser om skift og skal ses i sammenhæng med analyser af evt. udvidelse af metrosystemet.

Fremtiden ser nu lysere ud

Vi opfatter Trængselskommissionens arbejde med fokus på omkostningseffektive kollektive trafikinvesteringer, hvor letbaner tænkes ind som en del af løsningen, som særdeles positivt.

Det er veldokumenteret, at for den enkelte er det helt afgørende for valg af arbejdssted, at man kan komme hurtigt frem og tilbage. Dermed kan letbanen føre til byudvikling og velstand i store dele af København. F.eks. er investeringsudgifterne pr. km. for letbane langs Ring 3 kun 1/10 af udgiften pr. km. til metrocityringen.

Letbaner.DK foreslag til letbanenet i København

Letbaner.DK har løbende foreslået et letbanenet i Storkøbenhavn på baggrund af den stærkt stigende befolkningstilvækst i hovedstaden, som et forslag til et sammenhængende metro- og letbanesystem.

En stor del af Letbaner.DKs forslag er afspejlet i de letbanelinjer, som er beskrevet i Trængselskommissionens arbejdsrapport, og som kommissionen vil undersøge nærmere.

/ME


Arbejdsrapporterne kan læses her på Trængselskommissionens hjemmeside,
(se Gruppe 4, side 31-40).

Klik herunder, for at se Letbaner.DK's forslag til et letbanenet, der vil komplettere det kollektive trafiknet på skinner i Storkøbenhavn bestående af S-tog, metro og
5 nye letbanelinjer.

Billedtekst
Letbaner.DKs trafikkort med forslag til letbaner i Storkøbenhavn.

 


Relaterede nyheder:

Opbakning til letbane i indre by

Letbaner kan være en god løsning i København, lød det fra borgere ved Lokaludvalgs debatvogn. (04.10.12)

Letbaner forvandler kollektiv trafik

Gæsteskribent arkitekt Sonja Stockmarrs kronik i Licitationen efter en studietur til den franske by Angers. (19.09.12)

Flere letbaner i Hovedstaden

Transportministeriet og Københavns kommune skal nu udarbejde analyser af konkrete forslag til letbaner. (05.07.12)

Trængsels- og miljøløsning for København

Hvis Staten bidrager med 200 mio.kr. om året til letbaner i København, vil byen om 20 år have et letbanenet på 80 km. (05.03.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Trængselskommissionens arbejde med fremtidens trafik opfatter vi som særdeles positivt.

/Letbaner.DK

 
 

Mere her:

Enormt letbanenet skal løsne trængslen.
(Byggecentr. 14.02.13)
Letbaner skal løse trængselsproblemer (kræver Login)
(Licitationen 13.02.13)
Trængselskommission
Se Gruppe 4, s.31-40

(TRM.dk - dec. 2012)
Her er rapporterne om trængslen (Login)
(Altinget 09.01.13)
Letbane kan løse Københavns trafikproblemer
Direkte 1 / Direkte 2
(DR P1 Morgen d. 28.12.12 kl. ca. 6:30)
 
 
Billedtekst
Letbaner.DKs trafikkort med forslag til letbaner i Storkøbenhavn.


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold