Letbaner.DK
 
Letbaner afvist på spinkelt grundlag
Nyhed 00323  

Otto Anker Nielsen
Otto Anker Nielsen, DTU Transport

 

Letbaner afvist på spinkelt grundlag

 
28.12.08
Mangelfuldt grundlag for at afvise letbaner i Hovedstadsområdet, skriver trafikforsker.

"Desværre afviser regeringens trafikplan en letbane langs Ring 3 i Hovedstadsområdet, og med den begrundelse - letbaner i Hovedstadsområdet i det hele taget" skriver Otto Anker Nielsen, DTU Transport i Ingeniøren d. 10.12.08:

"Dette synes at forekomme på et meget spinkelt grundlag – i særlig grad, hvis man for alvor vil leve op til de CO2-mål og visioner der lægges op til i planens introduktion. Et net af skinnebåren transport til de tætbefolkede dele af Hovedstadsområdet, der i dag ikke er betjent af højklasset kollektiv transport, vil formentligt rykke mere end mange andre tiltag", skriver trafikforskeren.

Tyndt grundlag for afvisning

"Afvisningen i Regeringens plan bygger alene på en henvisning til en analyse som letbanesamarbejdet, der består af som en række af de berørte kommuner, har fået foretaget. Men det er mod bedre vidende at Regeringens rapport skriver "En letbane vil ifølge undersøgelserne primært blive brugt af de nuværende buspassagerer". Den vil faktisk ifølge beregningerne give 12.000 nye kollektive passagerer i det ene alternativ. Og i det største snit af letbanen, viser OTM beregningerne, at der bliver så mange passagerer, at ikke alle kan få en siddeplads i myldretiden. Ikke ligefrem et tomt system!

Letbaner kaldes for "omkostningstunge"?

Regeringsplanen nævner derudover "Undersøgelserne viser også at en letbaneløsning er meget omkostningstung". Rapporten der henvises til skønner ca. 4,2 mia. kr. for det alternativ, der giver de 12.000 passagerer. Man kan selvfølgeligt diskutere størrelsesordenen heraf. Men timemodellen i Regeringens plan giver ifølge rapporten 10.000 overflyttede passagerer fra vej til bane i den endelige version af timeplanen. I investeringsplanen er der afsat 11 mia. kr. til de FØRSTE etaper af Timemodellen, hvilket betyder at den samlede investering bliver endnu større. ... Her skal man også huske på, at dertil kommer investeringer i kørestrøm og signalanlæg før timemodellen kan fungere."

Tvivlsom rådgiverrapport

"Derudover er selve beregningerne i letbanesamarbejdets rapport tvivlsomme og usikre på en række punkter. Der er efterhånden solid forskningsmæssig og erfaringsmæssig viden, der dokumenterer ... at rejsende generelt foretrækker skinnebåren kollektiv transport frem for bus. Det viser erfaringerne fra de talrige letbaner, der er åbnet i de sidste mange år i Europa og andre steder i Verden (og modsat også dengang man lukkede sporvogne)." Trafikforskeren fortsætter: "Der er også gennemført estimationer af modeller for passagerers rutevalg, der viser en præference for togløsninger frem for bus."

Summa summarum

"Men summa summarum, så forekommer hverken beregningsgrundlaget eller det konkrete valg af projekt (Ring 3 korridoren) som særligt velegnet til at afvise tanken om letbaner i Hovedstadsområdet.

Min vurdering er, at da anlægsomkostningen er meget lavere end metro (typisk 15-30 % alt efter lokalitet og udformning), og udenlandske erfaringer samstemmende viser en betydelig ”skinneeffekt”, så vil et net af letbaner måske netop være en måde hvor man virkeligt kan forbedre den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Det kræver selvfølgeligt både bedre modeller og grundigere analyser af flere alternativer at komme nærmere ind på. Men det er forkert at afvise tanken på et så spinkelt grundlag som det foreliggende", slutter trafikforsker Otto Anker Nielsen, DTU Transport i Ingeniøren.

/HB

Læs hele debatindlægget fra Ingenørens her:

Mangelfuldt grundlag for at afvise letbaner i Hovedstadsområdet.


Relaterede nyheder:

Letbaner på rutsjetur

Regeringen har udsendt den længe ventede handlingsplan d. 08.12.08 og den skuffer. (11.12.08)

Forsker: Mange letbanemuligheder

Trafikforsker til Letbaner.DK: Ring 21/2 og flere andre mulige letbaner i København er bedre end Ring 3 projektet. (09.11.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Min vurdering er, at da anlægsomkostningen (for letbane) er meget lavere end for metro (typisk 15-30%) - og udenlandske erfaringer samstemmende viser en betydelig ”skinneeffekt”, så vil et net af letbaner måske netop være en måde hvor man virkeligt kan forbedre den kollektive trafik i Hovedstadsområdet."

/Otto Anker Nielsen

 
 

Læs mere her:

Mangelfuldt grundlag for at afvise letbaner i Hovedstadsområdet.
(Ingeniøren 10.12.08)
Trafikforsker: Letbanen er ikke død.
(JP d. 09.12.08)
Gladsaxe kæmper for letbane.
(DR d. 09.12.08)
Midtjyske toppolitikere efterlyser handling i transportudspil.
(Favrskov 09.12.08)
Barfoed slagter letbane.
(Berlingske 08.12.08)
Tung start for letbanen i København.
(Berlingske 08.12.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 30.12.08