Letbaner.DK
 
Sporvogne nærmer sig København
Nyhed 00318  

Demonstrationskørsel i Malmø 2007
Demonstrationskørsel i Malmø 2007,
foto: Helge Bay

 

Sporvogne nærmer sig København

 
05.11.08
Malmö's politikere er enige:
"Vi skal have sporvogne"

På en pressekonference den 24. oktober i Malmø præsenteredes resultatet af undersøgelsen "Malmös fremtidige kollektive trafik", skriver netportalen "Lätta spår", udgivet af Trivector Traffic.

Undersøgelsen har afdækket behovet for en bedre kollektiv trafik i fremtiden, og arbejdet er gennemført i samarbejde med et flertal af kommunens forvaltninger.

Man har konstateret, at der er behov for en kollektiv trafik med større kapacitet på visse strækninger, selv om de i dag betjenes af ledbusser med 3-4 minutters interval i myldretimerne. Med de fremkommelighedsproblemer, som man har i centrum, er det et stort problem at opretholde en køreplan med så mange afgange.

Allerede i dag findes der således trafikunderlag for sporvognstrafik på flere strækninger til og fra centrum, og i disse år er befolkningstilvæksten i byen på 5.000 indbyggere om året, samtidig med at mobiliteten fortsat øges - ikke mindst med bil.

Politisk enighed

Så nu slår man fast, med politisk blokoverskridende enighed, at sporvogne skal trafikere byens gader senest i år 2020. Politikerne har draget konklusionen på trafikundersøgelsen: "Sporvogn er den bedste løsning".

Anders Rubin (S), der er talsmand for Stadsbyggnadsnämnden, forklarer at det nuværende trafiksystem ikke i fremtiden kan tilbyde indbyggerne og pendlerne effektive og miljøvenlige rejser i fremtiden. Ved at bygge en sporvej i Malmø, som der nu er enighed om blandt politikerne fra venstre- til højrepartierne, vil man kunne tilbyde en meget højere kapacitet end med de nuværende busser. Dermed vil også flere vælge at køre kollektivt i stedet for med bil til fordel for dem, som er nødt til at benytte bilen i byen.

"Vi gør det ikke, fordi vi synes at det er hyggeligt med sporvogne, som nogle måske tror, men fordi vi helt enkelt ikke har andet valg", slutter Anders Rubin.

Den fremtidige byplanlægning bliver nu indrettet på, at sporvogne skal køre i Malmø i løbet af nogle år til trods for, at finansieringen ikke er løst endnu. Selv om byen er indstillet på at betale af egne midler, håber man på, at både staten og regionen vil medvirke.

Fremtidige sporvejsplaner i regionen

Selvom Skånetrafikken nu medtager sporveje i Malmø i deres fremtidige strategi frem til år 2020, regner man også med, at der skal bygges sporveje i både Helsingborg og Lund i samme tidsperiode.

/ME


Relaterede nyheder:

Miljøvenlig trafik i Skåne

Skåne har med succes satset på kollektiv trafik, skriver Letbaner.DK i Jyllands Posten. (13.11.07)

Let sporvejstrafik i Skåne

I Skåne forventes letbaner at blive fremtidens nye kollektive trafikmiddel, viste Sporvejsseminar. (18.10.07)

Sporvejsseminar i Malmö

Ny sporvogn til Norrköping præsenteres offentligt d. 6. og 7. oktober i Malmö. (03.10.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Vi gør det ikke, fordi vi synes at det er hyggeligt med sporvogne, som nogle måske tror, men fordi vi helt enkelt ikke har andet valg".

/Anders Rubin (S), talsmand for Stadsbyggnadsnämnden

 
 

Læs mere her:

Spårvagnar skall rädda Malmös kollektivtrafik.
(Sydsvenskan 25.10.08)
Malmö kan få spårvagnstrafik .
(Sydsvenskan 24.10.08)
Malmös politiker överens.
(Lätte Spor 24.10.08)
 
 
Forslag til let sportrafik i Skåne:
Liniekort over Skåne
Klik på kortet:
Se de første tanker om hvor let sportrafik kan køre i Skåne. Kilde:
"Lätt spårtrafik i Skåne -et inledande studie"


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold