Letbaner.DK
 
Trafikinvesteringsplan lækket
Nyhed 00316  

Logo for Altinget.dk

 

Trafikinvesteringsplan lækket

 
18.10.08
Samtidig med udsættelsen af regeringens store trafikinvesteringsplan, er dens hovedpunkter blevet lækket via nyhedssiden Altinget.dk.

Efter en hurtig gennemlæsning af materialet, der blev offentliggjort d. 09.10.08, kan man konstatere at de første letbaneplaner nu ser ud til at kunne blive løftet ud af det kommunale/regionale regi og over i det statslige.

Endelig foreligger der en plan

Selv om der kun er tale om et udkast, så tegner der sig et billede af investeringer i den kollektiv trafik, der kan mærkes.

Fra stort set ingenting er der nu en positiv udviklingsplan på vej. Der er dog stadig langt op til vores nabolandes investeringsniveau.

For biltrafikkens vedkommende er der mange fornuftige opdateringer af vejnettet, men der er også mange dyre anlæg, der absolut kan diskuteres ud fra miljømæssige synspunkter. Disse penge bør flyttes til kollektiv trafik.

Mulighed for letbaner

De nævnte muligheder for letbaner er i to kategorier:
 

Her vil regeringen udarbejde VVM-redegørelse og beslutningsgrundlag samt overveje projektet på sigt.

Letbane i Ring-3
(statsligt tilskud til lokalt projekt) 4-6 mia.kr.

 

Her vil regeringen gennemføre forundersøgelser:

Letbane ved Århus

Anlæg af lufthavnsbane i Aalborg

Øget banebetjening i "Håndfladen" af Københavns fingerplan

 

Vækker forhåbning langs Ring 3

I ca. 10 år har Letbanesamarbejdet med forskellige besætninger og under forskellige strukturer arbejdet hårdt for at synliggøre ønsket fra Københavns omegnskommuner om en letbanelinie langs den gamle Ringvej 3.

Letbanen, der allerede er skrevet mindst 8 rapporter om, er støttet af 11 omegnskommuner og Region Hovedstaden. Den er først nu blive nævnt i forbindelse med trafikaftaler.

Er Århus blevet overhalet?

I modsætning til Ring 3, så er der for Århus letbane kun nævnt, at regeringen vil gennemføre forundersøgelser.

Det virker paradoksalt, når denne letbane netop har igangsat udarbejdelsen af en VVM-undersøgelse, støttet af Transportministeriet. Reaktionen fra Letbanesekretariatet i Århus er da også fåmælt.

Forklaringen må være at materialet er ufærdigt, da Århus er igang med VVM-processen og dermed er igang med samme proces, som Ring 3 letbanen nu står til at få.

Aalborg lufthavnsbane

En bane til lufthavnen nord for Aalborg virker som et fornuftigt valg som udgangspunkt for ny kollektiv trafik på skinner i Aalborg. Der er dog ikke taget stilling til om det skal være en letbane eller en almindelige jernbane.

Håndfladen

Den noget løse udmeldning: Øget banebetjening i "Håndfladen" er faktisk meget interessant.

Der tales her om Københavns fingerplans håndflade, hvilket nogenlunde svarer til Storkøbenhavn indenfor Ringvej 3. Der kan være tale om både S-tog, metro og letbaner.

Et net af nye letbaner fra den kommende Ring 3-letbane og ind mod City, vil nok have gode chancer her, fordi letbaner har en favorabel anlægstid og pris, hvilket passer bedre til en økonomisk følsom situation.

Odense er ikke nævnt

Desværre er Odense som ny letbaneby ikke nævnt i denne omgang.

Elektricificering

Det har længe været Letbaner.DK's holdning at elektrisk kollektiv trafik er det bedste miljømæssige alternativ til vejtrafikken. Derfor er det glædeligt at elektricificeringen af banenettet bliver genoptaget efter ca. 10 års stilstand.

 

Elektricificering af jernbanenettet omfatter:

Ringsted - Rødby (som del af Femern Bælt)

Roskilde - Kalundborg

Fredericia - Frederikshavn

Lunderskov - Esbjerg

 

LÆS DET SAMLEDE UDKAST TIL HANDLINGSPLAN

HER:    Link til artikel

/HB


Relaterede nyheder:

Politikere ønsker forbedringer

Offentliggørelsen af regeringens trafik-investeringsplan forsinkes mindst en måned. (15.10.08)

Byplan med miljøvisioner

30.000 færre biler og 675 færre busture om dagen i København med ny letbane Herlev - Amager. (31.07.08)

Århus letbane-VVM er nu udbudt

1. høringsfase er afsluttet og VVM-redegørelse til Århus letbane er nu blevet udbudt som den første i Danmark. (22.07.08)

Letbaner i Aalborg foreslået

S-vælgerforening vil have indført letbaner på skinner i Aalborg, skriver Nordjyske. (11.06.08)

Odense vil have letbane-net

Odense Kommune og FynBus har sammen lavet en skitse til, hvordan et letbane-net kan se ud. (16.01.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Fra stort set ingenting er der nu en positiv udviklingsplan på vej. Der er dog stadig langt op til vores nabolandes investeringsniveau.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Uddrag af lækket investeringsplan.
(Altinget 09.10.08)
Trafikplan udskydes en måned.
(DR d. 09.10.08)
Officiel forklaring: Kæmpe trafikplan udskudt af finanskrise.
(Ingeniøren 10.10.08)
Positive elementer i regeringens investeringsplan.
(modkraft 10.10.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 22.10.08