Letbaner.DK
 
Århus letbane-VVM er nu udbudt
Nyhed 00302  

Combino-vogn i Århusfarver, Grafik: Flemming Olsen
Combino-vogn i Århusfarver
Grafik: Flemming Olsen

 

Første letbane-VVM i Danmark er nu udbudt

 
22.07.08
1. høringsfase er afsluttet og VVM-redegørelse til Århus letbane er nu blevet udbudt som den første i Danmark.

Midttrafik har d. 11.07.08 udbudt VVM-redegørelsen for Århus letbane.

At det er blevet muligt at finensiere en VVM-undersøgelse er et gennembrud for projektet og det første store skridt mod realiseringen af den længe debatterede letbane.
 

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet:

"I følge Planloven må visse typer af virksomheder og anlæg på land ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinier for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed, samt godkendt/meddelt tilladelse til anlæggets etablering", skriver vvm.dk.

 
Udbudet sker på baggrund af finanslovsaftalen for 2007, hvor det er aftalt, at staten bidrager til de nærmere undersøgelser med cirka halvdelen af prisen.

Opdelt i tre fagpakker

Udbudet er opdelt i tre fagpakker på henholdsvis teknik, miljø og landskabsæstetik

Kravene til de bydende rådgivere er høje. De skal have en gedigen reference og mindst 2 mill. kr. i årlig omsætning fra tilsvarende projekter, så det vil kun være få danske firmaer, der kan deltage.

Udbudet er udformet af Letbanesekretariatet, der koordineres af COWI, der er bygherrerådgiver på projektet. De øvrige rådgivende ingeniørfirmaer har nu frem til 01.09.08 mulighed for at udforme deres tilbud på de tre fagområder, som kort beskrives således:
 

· Anlægsteknisk skitseprojekt for letbane, veje og broer, inklusive supplerende geotekniske undersøgelser, baneteknik og sikkerhed
· Miljøvurdering og arealforhold
· Landskabsæstetisk rådgivning og visualisering

 

Projektforløbet

1. offentlighedsfase blev afviklet i foråret 2008. Her kunne alle komme med indvendinger til projektet. Letbaner.DK indsendte i den anledning et høringsvar:

"Idéoplæg til styrkelse af Århus letbaneprojekt", som der er link til øverst i højre spalte.

Nu forløber udbudsfasen frem til 01.09.08. Derefter vælges rådgiver, der så skal udforme VVM-redegørelsen i løbet af 2009.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggør kommunen et kommunalplantillæg i slutningen af 2009, som skal danne grundlag for endnu en offentlighedsfase i 8 uger.

Efter 2. offentlighedsfase, hvor alle igen kan komme med deres bemærkninger, skal der i 2010 tages beslutning i Folketinget ud fra kommunalplantillægget, VVM-redegørelsen og de indkomne bemærkninger.

Ændring af kommuneplantillægget som følge af indkomne bemærkninger kan indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen, men større ændringer forudsætter dog, at der udarbejdes et nyt planforslag.

Herefter udarbejdes detailprojekt og forslag til lokalplan for projektet. Efterfølgende meddeles tilladelse til anlægsarbejdet, som tilstræbes påbegyndt i løbet af 2011 med henblik på, at letbanens etape 1 kan sættes i drift i 2015.

Århus tidsplan
Den foreløbige tidsplan. Kilde Midttrafik

Lang byggeperiode

Selve letbanebyggeriet forventes at tage fire år fra første spadestik til åbningen i 2015, hvilket er lang tid set i forhold til tilsvarende udlandske projekter.

Projektet indeholder dog en del komplicerede forhold, der let kan problematisere projektet og koste ekstra tid og penge at gennemføre.

Letbaner.DK mener dog at en første 'del-etape' fra Århus til Skejby burde kunne åbnes cirka to år tidligere.
Læs mere i Letbaner.dk's høringssvar:
 

Idéoplæg til styrkelse af Århus letbaneprojekt


Høringssvar Letbaner.DK

/HB
 


Relaterede nyheder:

Letbaner kører da under træer

I udlandet anlægges letbaner under både gamle træer, nye træer og alléer. (17.07.08)

Århus efterlyser gode idéer

Århus spørger efter gode ideer til letbaneprojekt. Forslag fremsendes senest d. 2. april. (10.03.08)

Undersøgelse af letbane til 14 mio.

Århus Kommune fyrer op under processen med en VVM-analyse, ved at lægge penge ud. (15.07.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 
Århus letbane linieføring
Klik for større kort
 
1. Høringssvar Århus Letbane
Høringssvar
Letbaner.DK
 
 

Læs mere her:

Udbud af VVM-redegørelse for Århus letbane.
(Midttrafik 11.07.08)
Letbane i Århusområdet - debatoplæg.
(Midttrafik 02.2008)
Hvad er VVM ?
 
Begræns bilerne i Århus.
(Stiften 10.07.08)
Århus kan igen blive en hel by.
(Stiften 01.07.08)
Stor interesse for letbaneprojekt i Århus.
(JP Århus 05.06.08)
Reglerne for letbane er på skinner.
(Aarhus.dk 04.06.08)
Århus har udsigt til letbane.
(JP d. 03.06.08)
Så hurtigt som muligt.
(Stiften 06.03.08)
 
 
Letbaner i Århus- området - etape 1
Debatoplæg
Midttrafik


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret link 10.12.16